Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Akt delegowany do art. 8 Taksonomii

Data publikacji: 2021-07-15

 Precyzuje on, jak należy obliczać i raportować wskaźniki określające stopień zgodności prowadzonej przez spółkę działalności z unijną Taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo. Akt delegowany i aneksy do niego są dostępne TUTAJ . Akt delegowany przewiduje ułatwienie dla spółek, które SEG zapowiadało na podstawie projektu regulacji: w pierwszym roku funkcjonowania nowych przepisów (tj. w raporcie rocznym za rok 2021 publikowanym w roku 2022) spółki będą musiały podać jedynie odsetek przychodów, CapEx’u i OpEx’u w podziale na działalność ujętą i nieujętą w Technicznych Kryteriach Kwalifikacji. Począwszy od kolejnego roku (tj. od raportu rocznego za rok 2022 publikowanego w roku 2023) trzeba będzie sporządzić pełne ujawnienie, czyli w ramach działalności ujętej w Technicznych Kryteriach Kwalifikacji podać odsetek przychodów, CapEx’u i OpEx’u związanych z działalnością spełniającą te kryteria.

Data aktualizacji: 2021-07-30

Szybkie menu