O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych

Opis

O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych.

Szkolenie przeznaczone dla debiutantów z ostatniego półrocza.

Spotkanie warsztatowe

O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna – obowiązki informacyjne spółek giełdowych
Warszawa, 13 września 2007 r.
Giełda Papierów Wartościowych
ul. Książęca 4, Warszawa
Sala Rady Giełdy, III piętro

Program

  11.00 – 11.10 Otwarcie seminarium i powitanie uczestników przez organizatorów.
11.10 – 13.10

Obowiązki informacyjne spółek giełdowych. Problemy i błędy najczęściej popełniane przez spółki.


Prowadzi:

Agnieszka Burak –Naczelnik Departamentu Nadzoru Obrotu KNF

Pytania i odpowiedzi

13.10 – 14.10

Doświadczenia emitentów - wybrane problemy spółek giełdowych


Prowadzi:

Oktawian Jaworek – Dyrektor Działy Relacji Inwestorskich

Pytania i odpowiedzi

14.10 – 14.40

Obowiązki Emitentów wynikające z regulacji dotyczących trybu, sposobu i konsekwencji przekazywania informacje. Dobre Praktyki spółek giełdowych.


Prowadzą:

Ewa Gajewska – Markiewicz, Dyrektor Działu Emitentów GPW
Michał Urbanowicz -  Starszy Specjalista Działu Emitentów GPW

Pytania i odpowiedzi

Partnerzy

Partnerzy
logo_knf_0_thumb150.gif   logo_gpw_1_thumb150.jpgEvent photos: 
Last updated 10/24/2014
Share