Implementacja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych

Relation on event: 

Seminarium „Implementacja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” odbyło się 12 grudnia 2007 roku.

Opis

Seminarium współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

logo_uniadlaprzedsiebiorczych.jpg

Program

11.30-11.40 

Otwarcie

 

Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
Beata Stelmach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

11.40-12.15

Prezentacja zasad stosowania Dobrych Praktyk w świetle nowych przepisów Regulaminu Giełdy


Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
Beata Stelmach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

12.15-12.30 Dyskusja
12.30-12.45 Przerwa kawowa
12.45-13.00

Prezentacja programu GPW EduPartner Dobre Praktyki oraz portalu www.corp-gov.gpw.pl


Iwona Sroka, Dyrektor Działu Promocji Giełdy Papierów Wartościowych

13.00-14.00

Omówienie kluczowych zasad ładu korporacyjnego zapisanych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych”


Beata Jarosz, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

14.00-14.45 Lunch
14.45-16.15

Dyskusja panelowa: „Wpływ DPSN na konkurencyjność spółek notowanych na GPW”


Prowadzący: Andrzej S. Nartowski, Polski Instytut Dyrektorów
Paneliści:
Artur K. Kluczny, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Beata Jarosz, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
Beata Stelmach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
Marcin Dyl, Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
Jacek Siwicki, Prezes Zarządu Enterprise Investors Corporation

16.15-16.45

Podsumowanie i zamknięcie konferencji


Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
Beata Stelmach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Partnerzy

Partner Merytoryczny
  logo_gpw_stare.jpg  
Last updated 10/24/2014
Share