Konsolidacja wg MSR-ów w ocenie audytorów

Relation on event: 

Seminarium "Konsolidacja wg MSR-ów w ocenie audytorów" odbyło się 17 listopada 2005 roku.

Opis

Analiza półrocznych sprawozdań skonsolidowanych spółek giełdowych po przeglądzie audytorów. Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli wielkiej czwórki.

Materiały

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

Program

Stenogram

Last updated 10/24/2014
Share