Robert Sroka

sroka.jpg

Robert Sroka, Szef Projektów CSR, Accreo Taxand
Jest Ekspertem ds. CSR Pracodawców RP oraz Szefem Projektów CSR w firmie doradczej Accreo Taxand gdzie odpowiada za rozwój doradztwa w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jako członek rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, organu doradczego i opiniodawczego Prezesa Rady Ministrów, odpowiada za prace Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Pracował w Grupie Żywiec jako Kierownik ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, gdzie był odpowiedzialny m.in. za wprowadzenie Spółki na RESPECT Index. Karierę zawodową rozpoczynał w Parlamencie Europejskim współpracując między innymi z Krzysztofem Hołowczycem. W ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, był członkiem zespołu projektowego opracowującego metodologię badań i standardów łańcucha dostaw, zgodnego z CSR. W latach 2010 – 2011 był członkiem Zespołu ds. Koordynacji Prac nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Ostatnia aktualizacja 16/07/2013
Share