Konferencja regionalna SEG: Wrocław

Opis

Organizatorzy
seg_0.jpg olesinski_logo_olesinski_rgb_1.png

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Olesiński i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną SEG: Wrocława", która odbyła się 10 października 2019 roku w  hotelu Novotel Wrocław Centrum, Sala Warszawa (ul. Powstańców Śląskich 7, Wrocław).

Pozostałe konferencje regionalne SEG:

W przypadku zainteresowanie podobnymi wydarzeniami w innych częściach kraju, prosimy o kontakt z biurem SEG

W pierwszej części spotkania prelegenci omówili praktykę nadzorczą MAR (zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF; postępowania i sankcje administracyjne; czynniki wpływające na wysokość sankcji) oraz trudne informacje poufne (negocjacje kontraktu; finansowa informacja poufna; proces decyzyjny w grupie kapitałowej).

W dalszej kolejności zaproszeni eksperci zaprezentowali nowe zasady oferowania (proces emisji obligacji; wyjątki prospektowe; crowdfunding), a następnie dyskutowali na temat ujawnień w zakresie klimatu, a dostęp do źródeł finansowania (Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu; klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej; biznesowe implikacje nowych regulacji).

Trzecia część konferencji rozpoczeła się debatą dotyczącą nowych ujawnień wynikających z dyrektywy o prawach akcjonariusza (polityka wynagrodzeń; raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi; dostęp do struktury akcjonariatu). Na koniec zajmowaliśmy się problematyką związaną z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych (zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego; staranność w wyborze i staranność w nadzorze; środki zapobiegawcze i sankcje).

Wydarzenie skierowana była do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządu spółek giełdowych.

Program

10:40-10:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55-11:00

Otwarcie konferencji

11:00-11:30

Praktyka nadzorcza MAR

 • Zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF
 • Postępowania i sankcje administracyjne
 • Czynniki wpływające na wysokość sankcji
11:30-11:55

Trudne informacje poufne

 • Negocjacje kontraktu
 • Finansowa informacja poufna
 • Proces decyzyjny w grupie kapitałowej
11:55-12:20 Nowe zasady oferowania
 • Proces emisji obligacji
 • Wyjątki prospektowe
 • Crowdfunding
12:20-12:40 Przerwa kawowa
12:40-13:10 Ujawnienia w zakresie klimatu a dostęp do źródeł finansowania
 • Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu
 • Klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej
 • Biznesowe implikacje nowych regulacji
13:10-13:35 Polityka wynagrodzeń
 • Jak efektywnie wypracować politykę
 • Tryb wdrażania
 • Potencjalna odpowiedzialność zarządu i RM
 • Wyzwania przy sporządzaniu sprawozdań
13:35-13:55 Transakcje z podmiotami powiązanymi i inne zmiany wynikające z dyrektywy o prawach akcjonariusza
 • Jak wdrożyć nowe regulacje
 • Nowe dokumenty i obowiązki po stronie RN
 • Skutki potencjalnych naruszeń
13:55 – 14:20 Półtora roku po RODO w spółkach publicznych – co dalej?
 • Stosowanie nowych przepisów z zakresu danych osobowych: case studies na gruncie dotychczasowych decyzji PUODO i przypadków znanych z praktyki
 • Postępowanie z incydentami – kluczowe aspekty, również z perspektywy spółek publicznych
 • Analiza ryzyka – kluczowy, a często niedoceniany element compliance
14:20-14:40

Przerwa kawowa

14:40-15:20 Rozwiązania IT w compliance dla spółek
 • Zarządzanie informacjami pochodzącymi od sygnalistów
 • Zarządzanie raportowaniem schematów podatkowych
 • Implementacja nowego MSSF 16 „Leasing” w systemach księgowych
15:20-15:45

Modele ograniczenia odpowiedzialności osobistej zarządu i menedżerów

 • Przestępstwo nadużycia zaufania a zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej – case study
 • Postępowanie KNF – ochrona przed sankcjami
 • Praktyczne podejście do wdrożenia compliance w organizacji jako klucz do ograniczenia odpowiedzialności
PRELEGENCI:

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Robert Wąchała, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Rafał Olesiński, Adwokat, Partner Zarządzający, Olesiński & Wspólnicy

Magdalena Tyrakowska-Szymczak, Adwokat, Partner, Olesiński & Wspólnicy
Wojciech Fryze,Partner, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy

Michał Bogacz, Radca Prawny, Senior Manager, Olesiński & Wspólnicy

Salwador Milczanowski, Senior Counsel, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy
Marcin Czapiewski, Senior Manager, Olesiński & Wspólnicy
Tomasz Wróblewski, Adwokat, Manager, Olesiński & Wspólnicy

Małgorzata Łamek-Bogacz, Adwokat, Manager, Olesiński & Wspólnicy
Ludmiła Łuczak, Manager, Radca Prawny, Olesiński & Wspólnicy

Cyryl Szudra, Aplikant Adwokacki, Senior Consultant, Olesiński & Wspólnicy

Zuzanna Prandecka-Walek, Senior Consultant, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy
Magdalena Kordas, Senior Consultant, Radca Prawny, Olesiński & Wspólnicy
Marcin Chruszczyński, Dyrektor Zarządzający O&W Analytics
Krzysztof Banaszewski, SI Consulting

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

Polityka Wynagrodzeń

Prawo rynków kapitałowych

Infografika: Wytyczne KE dotyczące klimatu

Infografika: Wyniki badania CCA

Infografika: Wytyczne KE 2017 w raportach niefinansowych

Kontakt

Kontakt w sprawie Konferencji:

0001_na_strone_www_small_0.jpgAnna Grałek
Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: 502 545 550
e-mail: agralek@seg.org.pl

 Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl 

Event photos: 
Ostatnia aktualizacja 04/02/2020
Share