Regulacje rynku kapitałowego – 3 nowe ustawy

Relation on event: 

Seminarium „Regulacje rynku kapitałowego – 3 nowe ustawy” odbyło się 2 czerwca 2005 roku.

Opis

 

ue3.jpg
c.jpg

 

Program

09.30 – 10.00 Rejestracja i kawa
10.00 – 10.10

Otwarcie seminarium i powitanie uczestników przez organizatorów


Mariusz Wojdon - Członek Zarządu SEG

10.10 – 11.00

Rynek regulowany, a nie obrót publiczny – cel nowych regulacji, zmiany w sposobie działania KPWIG


Zbigniew Mrowiec – Zastępca Przewodniczącego KPWiG

Pytania i odpowiedzi

11.00 – 13.00

Europejski paszport, czyli nowy prospekt – wprowadzenie i omówienie.


Jarosław Ostrowski – p.o. Dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych KPWiG
Stanisław Thiel – Radca Przewodniczącego KPWiG

Pytania i odpowiedzi

13.00 – 13.40 Lunch
13.40 – 15.10

Implementacja dyrektywy o przejęciach – znaczne pakiety, progi, wezwania


Zbigniew Mrowiec – Zastępca Przewodniczącego KPWiG

Pytania i odpowiedzi

15.10 – 15.40

Zmiany w obowiązkach informacyjnych; przed implementacją dyrektywy o przejrzystości.


Agnieszka Gontarek – Z-ca Dyrektora Departamentu Informacji i Analiz, KPWiG

Pytania i odpowiedzi

15.40

Podsumowanie seminarium


Rafał Chwast – Prezes Zarządu SEG

Last updated 10/24/2014
Share