Seminarium: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Relation on event: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na seminarium "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej", które odbyło sie 22 marca 2005 roku.

Last updated 10/24/2014
Share