Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania

Relation on event: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na seminarium "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania", które odbyło się 7 maja 2014 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Opis

Organizatorzy
logo_deloitte.jpg   logo_od_1993_thumb150.jpg

Podczas konferencji zaprezentowane zostały kluczowe kwestie dotyczące sprawozdawczości finansowej, istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie, które eksperci firmy Deloitte omówili pod kątem przygotowania sprawozdań śródrocznych. Szczególną uwagę poświęciliśmy wybranym zagadnieniom dotyczącym najistotniejszych zmian w regulacjach MSSF i MSR obowiązujących dla sprawozdań za rok 2014, m.in. skrócone sprawozdania śródroczne w świetle MSR 34, elementy kontroli, transakcje z podmiotami powiązanymi z MSR 24, jednostki inwestycyjne MSSF 10. Tradycyjnie przedstawiliśmy również aktualne zmiany podatkowe - rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 roku - istotne przy sporządzaniu raportów śródrocznych. Podczas konferencji skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na praktycznych aspektach stosowania przepisów, również tych, które niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne.

Dzięki udziałowi w konferencji zyskali Państwo okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Mieli Państwo również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Konferencja skierowana była do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych w spółkach giełdowych.

Seminarium przeznaczone było dla przedstawicieli spółek SEG oraz klientów Deloitte.

Program

12:00 – 12:15 Rejestracja gości i kawa powitalna
12:15 – 12:25 Otwarcie konferencji
12:25 – 12:55

Skrócone sprawozdanie śródroczne w świetle MSR 34

 • Zmiany polityki rachunkowości
 • Zakres ujawnień w sprawozdaniu śródrocznym
 • Ujawnienia w sprawozdaniu jednostkowym a sprawozdaniu skonsolidowanym
 • Aktualizacja szacunków a sprawozdawczość śródroczna
 • Wskaźniki zysku na akcję w sprawozdaniu śródrocznym

Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte

12:55 – 13:35

Elementy kontroli – czy tylko władza się liczy?

 • Definicja kontroli
 • Ekspozycja na zmienne zwroty
 • Możliwość wykorzystania władzy
 • Analiza przypadków

Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

13:35 – 14:05

Transakcje z podmiotami powiązanymi MSR 24

 • Kim jest kluczowy personel
 • Podmioty powiązane – zakres definicji i możliwe powiązania
 • Uproszczenia w ujawnianiu transakcji z niektórymi podmiotami powiązanymi

Tomasz Stonawski, Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte

14:05 – 14:20 Przerwa kawowa
14:20 – 14:55

MSSF 10 – jednostki inwestycyjne


Podsumowanie wymogów dla jednostek inwestycyjnych wraz z przykładami praktycznymi:

 • definicja jednostki inwestycyjnej,
 • typowa charakterystyka jednostki inwestycyjnej,
 • monitorowanie statusu jednostki inwestycyjnej,
 • rachunkowość dla spółek zależnych,
 • spółki zależne podlegające konsolidacji,
 • spółka dominująca jednostki inwestycyjnej.

Przemysław Zawadzki, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

14:55 – 15:40

Podatki: rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 roku

 • Zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego oraz odliczeń od 1.1.2014 r.
 • Obszary ryzyka dla spółek wynikające z wprowadzonych zmian
 • Nowy system odliczeń VAT w odniesieniu do samochodów osobowych od 1.4.2014 r.

Przemysław Skorupa, Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

15:40 – 16:30 Lunch

Partnerzy

Partner
  logo_gpw.jpg  
Patroni Medialni
logo_inwestycje_krzywe_250_thumb.jpg logo_kapitalowy_thumb150.png logo_pap_s_thumb150.jpg

Materiały

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji

Prezentacje (PDF):

 • Prezentacja z Konferencji       

Skrócone sprawozdanie śródroczne w świetle MSR 34
Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte

Elementy kontroli - czy tylko władza się liczy?
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

Transakcje z podmiotami powiązanymi MSR 24
Tomasz Stonawski, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

MSSF 10 - jednostki inwestycyjne
Przemysław Zawadzki, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

Podatki: rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 roku
Przemysław Skorupa, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Pobierz

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

asia_ok.jpgJoanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

 

Last updated 10/24/2014
Share