Szkolenie dla potencjalnych debiutantów

Relation on event: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych serdecznie zaprasza na szkolenia z cyklu ,,O czym spółka wiedzieć powinna: obowiązki informacyjne oraz komunikacja i budowa polityki informacyjnej ". Zaproszenie kierujemy do członków kierownictwa i do osób odpowiedzialnych w spółce za pion komunikacji, relacji inwestorskich, kontaktów z rynkiem. Seminarium odbyło się 8 maja 2007 roku.

Opis

Z kontaktów z emitentami wynika, że przekazywana Państwu wiedza pomaga w odpowiednim usytuowaniu zespołu komunikacji w strukturze organizacyjnej spółki, pomaga przygotować się do wypełniania nowej roli spółki giełdowej.

Szkolenie składa się z dwóch głównych bloków tematycznych, omówionych na jednym kilkugodzinnym spotkaniu. Pierwsze poświecone jest komunikacji i budowaniu polityki informacyjnej w spółce. Omówione zostaną zatem następujące zagadnienia:

  •     co jest niezbędne do budowy owej polityki informacyjnej;
  •     jak identyfikować otoczenie emitenta;
  •     jak zarządzać informacją wewnątrz spółki
  •     jak układać współpracę z różnymi grupami interesariuszy;
  •     jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych (czarny PR, zdarzenia losowe itp.).

Sesja druga jest poświecona obowiązkom informacyjnym spółki, gdy staje się spółką giełdową, czyli:

  •     obowiązkom związanym z prospektem i aktualizacją;
  •     raportom bieżącym i okresowym

Najbliższe szkolenie zaplanowane jest na 8 maja (Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 wejście "C", sala "0" poziom "0") w godzinach od 11:00 do 15:15

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Załączamy kartę zgłoszeniową z prośbą o jej odesłanie pod adresem biuro@seg.org.pl do 4 maja 2007r.

Last updated 10/24/2014
Share