Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Mariusz Rypina

Associate Partner Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Mariusz Rypina

Associate Partner Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym – w szczególności w prawie energetycznym, antymonopolowym i z zakresu regulacji transportu kolejowego. Ma również bogate doświadczenie w zagadnieniach regulacji ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, a także tajemnic prawnie chronionych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ww. dziedzin prawa, w tym współautorem komentarzy do ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy komentarza do prawa rynku kapitałowego. Mecenas Rypina obsługiwał również wiele transakcji M&A – także w zakresie zgłoszeń zamiaru koncentracji przedsiębiorców. Oprócz doświadczenia w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych Mariusz Rypina ma bogate doświadczenie procesowe, obejmujące postępowania gospodarcze, antymonopolowe oraz z zakresu regulacji energetyki i regulacji transportu kolejowego.

Szybkie menu