5 miesiący obowiązywania MAR - ryzyka, rozwiązania i co dalej?

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Olesiński i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na regionalną konferencję "5 miesiący obowiązywania MAR - ryzyka, rozwiązania i co dalej?", która odbyła się 6 grudnia 2016 roku we Wrocławiu (Arkady Wrocławskie, Sala Konferencyjna, II piętro ul. Powstańców Śląskich 2-4).

W przypadku zainteresowanie podobnymi wydarzeniami w innych częściach kraju, prosimy o kontakt z biurem SEG.

Opis

Organizatorzy
seg_0.jpg olesinski_0.jpg

W pierwszej części spotkania skoncentrowaliśmy się na zagadnieniach ryzyk związanych z nieporządkiem prawnym, a w szczególności na problemach dualizmu prawnego (jakie przepisy obowiązują, a jakie nie, jaka podstawa prawna konkretnego raportu, jakie sankcje za jakie naruszenia, kiedy pierwsze postępowania) oraz problemach związanych z „implementacją” MAR (zakres oczekiwanych zmian regulacyjnych, termin „implementacji” MAR, problemy po „implementacji” MAR).

W dalszej części konferencji zajęliśmy się kwestiami ryzyk związanych z identyfikacją i publikacją informacji poufnej. Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na polityce informacyjnej po 3 lipca (dotychczasowe błędy w tworzeniu polityk informacyjnych, walidacja polityki przez racjonalnego inwestora - jak „uzasadnić” przygotowany ISR, jak publikować politykę informacyjną, jak aktualizować) oraz raportowaniu pod MAR (jak rozumieć w praktyce definicję informacji poufnej - jak poznać potrzeby informacyjne racjonalnego inwestora, jak obecnie raportować „umowy znaczące”, czy i jak raportować szacunkowe wyniki finansowe, zagrożenia ze strony racjonalnych inwestorów). Poruszyliśmy również aspekty dotyczące ryzyk związanych z identyfikacją osób blisko związanych i raportowaniem ich transakcji, czyli identyfikacja osób blisko związanych (dotychczasowa praktyka emitentów, interpretacje UKNF i związane z nimi ryzyka, jakie sankcje za uchybienia i od kiedy) i notyfikacje transakcji (praktyka notyfikacji po 3 lipca, procedury i szkolenia, jakie transakcje podlegają raportowaniu, postępowanie spółki w przypadku fałszywych notyfikacji). Postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości emitentów związane ze stosowaniem MAR.

Wydarzenie skierowane było do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządów spółek giełdowych.

Program

10:40-10:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55-11:00

Otwarcie konferencji

11:00-12:00

Ryzyka związane z nieporządkiem prawnym

 

Problemy dualizmu prawnego

 • Jakie przepisy obowiązują, a jakie nie
 • Jaka podstawa prawna konkretnego raportu - kiedy MAR, a kiedy polskie rozporządzenie?
 • Jakie sankcje za jakie naruszenia
 • Kiedy pierwsze postępowania

Michał Bogacz, Manager, Radca Prawny, Olesiński i Wspólnicy
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Tomasz Wróblewski, Senior Consultant, Adwokat, Olesiński i Wspólnicy

 

Problemy związane z „implementacją” MAR

 • Zakres oczekiwanych zmian regulacyjnych
 • Termin „implementacji” MAR
 • Problemy po „implementacji” MAR - czy poza MAR i przepisami polskimi są jakieś inne zmieniające się źródła prawa?

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Cyryl Szudra, Prawnik, Konsultant, Olesiński i Wspólnicy
Tomasz Wróblewski, Senior Consultant, Adwokat, Olesiński i Wspólnicy

12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-13:30

Ryzyka związane z identyfikacją i publikacją informacji poufnej


Polityka informacyjna po 3 lipca

 • Dotychczasowe błędy w tworzeniu polityk informacyjnych
 • Walidacja polityki przez racjonalnego inwestora - jak „uzasadnić” przygotowany ISR
 • Jak publikować politykę informacyjną, jak aktualizować

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Magdalena Tyrakowska, Partner, Adwokat, Olesiński i Wspólnicy
Tomasz Wróblewski, Senior Consultant, Adwokat, Olesiński i Wspólnicy


Raportowanie pod MAR

 • Jak rozumieć w praktyce definicję informacji poufnej - jak poznać potrzeby informacyjne racjonalnego inwestora (jeśli nie zrobiliśmy tego na etapie tworzenia polityki informacyjnej)?
 • Jak obecnie raportować „umowy znaczące”
 • Czy i jak raportować szacunkowe wyniki finansowe
 • Zagrożenia ze strony racjonalnych inwestorów

Michał Bogacz, Manager, Radca Prawny, Olesiński i Wspólnicy
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Magdalena Tyrakowska, Partner, Adwokat, Olesiński i Wspólnicy

13:30-14:00

Przerwa kawowa

14:00-15:00

Ryzyka związane z identyfikacją osób blisko związanych i raportowaniem ich transakcji

 

Identyfikacja osób blisko związanych

 • Dotychczasowa praktyka emitentów
 • Interpretacje UKNF i związane z nimi ryzyka
 • Jakie sankcje za uchybienia i od kiedy

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Cyryl Szudra, Prawnik, Konsultant, Olesiński i Wspólnicy
Tomasz Wróblewski, Senior Consultant, Adwokat, Olesiński i Wspólnicy

 

Notyfikacje transakcji

 • Praktyka notyfikacji po 3 lipca, procedury i szkolenia
 • Jakie transakcje podlegają raportowaniu (praktyczne wątpliwości)
 • Postępowanie spółki w przypadku fałszywych notyfikacji

Michał Bogacz, Manager, Radca Prawny, Olesiński i Wspólnicy
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Tomasz Wróblewski, Senior Consultant, Adwokat, Olesiński i Wspólnicy

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plZdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 01/06/2017
Podziel Się