Agnieszka Lisiecka

agnieszka_lisiecka.jpg

Agnieszka Lisiecka, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Kieruje praktyką prawa pracy. Zajmuje się indywidualnym oraz zbiorowym prawem pracy. Jest odpowiedzialna za praktykę procesową w sprawach z tego zakresu. Doradza w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących transfery pracowników, outsourcing oraz zwolnienia grupowe. Ma doświadczenie w problematyce układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych oraz rozwiązywania sporów zbiorowych. Jej praktyka procesowa obejmuje w szczególności spory związane z ustaleniem istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, szkodą na osobie, a także spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu oraz dyskryminacji. Doradza również w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, bierze udział w audytach w sprawach o przestępstwa gospodarcze, a także w programach zgodności (compliance) w celu identyfikacji i eliminacji ryzyk. Prowadzi wykłady (także w Izbie Adwokackiej), szkolenia oraz jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy. Jest współautorką książek „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” (Warszawa 2011) oraz „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” (Warszawa 2013) wydanych przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Jest członkiem założycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Prawa Pracy, a także członkiem Komisji ds. Legislacji Stowarzyszenia. Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Była wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką na egzaminatora z zakresu prawa pracy podczas egzaminów adwokackich w latach 2009-2010.

Języki: angielski
Biuro: Warszawa
E-mail: agnieszka.lisiecka@wardynski.com.pl
Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Ostatnia aktualizacja 25/11/2014
Podziel Się