Badanie metod zarządzania ryzykiem kursowym

Kategoria: 
Patronaty SEG
02/03/2016
logo_ebury_what_borders_all_s-flat.png logo_od_1993.jpg

Badanie metod zarządzania ryzykiem kursowym

Międzynarodowa firma Ebury, we współpracy z Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, prowadzi badanie dotyczące zarządzania ryzykiem kursowym wśród spółek giełdowych. Badanie ma na celu wskazanie metod wykorzystywanych przez działy finansowe i ryzyka, oraz wytypowanie głównych wyzwań, przed którymi stoją spółki, których koszty lub przychody są przynajmniej w części zależne od różnic kursowych. Celem badania jest również przedstawienie zarysu najlepszych praktyk w tym obszarze.

Wyniki będą zaprezentowane uczestnikom V Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG w dniach 17-18 maja 2016 roku oraz będą przekazane w formie raportu wszystkim uczestnikom badania. Więcej informacji o Kongresie: http://seg.org.pl/pl/v-kongres-cfo-spolek-gieldowych-seg

Do udziału w badaniu zapraszamy dyrektorów finansowych spółek, których przychody lub koszty są przynajmniej częściowo rozliczane w walutach obcych lub które posiadają zobowiązania kredytowe denominowane w walutach obcych. Przedstawicieli spółek zainteresowanych badaniem prosimy o kontakt pod adresem: biuro@seg.org.pl. Badanie ma formę wywiadu ankietowego prowadzonego osobiście, telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Ebury to międzynarodowa firma zajmująca się dostarczaniem usług finansowych, usprawnianiem płatności międzynarodowych oraz tworzeniem indywidualnie dobranych strategii walutowych dla przedsiębiorstw, które w zakresie sprzedaży lub zakupów współpracują z podmiotami zagranicznymi. Ebury umożliwia transakcje w ponad 140 walutach, w tym wielu walutach odległych krajów (m.in. rupia indyjska, chiński juan, real brazylijski, tajski bat, meksykańskie peso) oraz dostarcza sprawdzone rozwiązania w handlu zagranicznym, dotychczas niedostępne dla polskich firm. Ebury jest instytucją nadzorowaną przez brytyjską Financial Conduct Authority i posiada status Autoryzowanej Instytucji Płatniczej. Więcej informacji o Ebury: https://www.ebury.pl/o-nas/.

Ostatnia aktualizacja 02/03/2016
Podziel Się