The Best Annual Report 2017

Kategoria: 
Patronaty SEG
19/06/2018

Instytut Rachunkowości i Podatków po raz trzynasty zaprasza spółki do konkursu „The Best Annual Report”. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest patronem konkursu.

O miano najlepszego raportu rocznego mogą rywalizować wszystkie spółki rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki rynku alternatywnego (VI edycja dla spółek z rynku NewConnect), sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości.

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich spółek przygotowujących skonsolidowane  raporty  roczne  wg  MSSF/MSR. Są to głównie spółki giełdowe (polskie i zagraniczne) oraz inne spółki objęte od 1 stycznia 2005r. obowiązkiem przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF/MSR, lub sporządzające takie sprawozdanie dobrowolnie.

Zgłoszenia wersji papierowych należy składać do 31 lipca 2018 roku.
Zgłoszenia „Raportów Rocznych w on line/zintegrowanych” do 31 sierpnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.irip.pl/o-konkurs-the-best-annual-report

Zapraszamy do lektury artykułu o XIII edycji konkursu.

Osoba kontaktowa:
Andrzej Starosta
andrzej.starosta@irip.pl
tel. 22 46-49-755, mobile 509 245 210

Ostatnia aktualizacja 09/07/2018
Podziel Się