Blaski i cienie obligacji jako źródła pozyskania kapitału bądź jako inwestycji - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz PKF Consult mieli przyjemność zaprosić na seminarium "Blaski i cienie obligacji jako źródła pozyskania kapitału bądź jako inwestycji", które odbyło się 1 marca 2012 roku na warszawskiej GPW w Sali Catalyst.

Video z wydarzenia dostępne na segnet.org.pl

Opis

Organizatorzy
logo_od_1993_thumb150.jpg   logo_pkf_accountants_and_thumb175.jpg

Dla kogo?

Seminarium przeznaczone było dla pracowników firm i instytucji, które:

 • są obecnymi lub potencjalnymi emitentami dłużnych instrumentów finansowych
 • finansują się długiem i zamierzają obniżyć koszty długu
 • inwestują lub zamierzają inwestować nadwyżki środków poprzez nabycie obligacji

Zapraszaliśmy:

 • osoby odpowiedzialne w spółkach za przygotowanie decyzji o inwestycjach finansowych
 • osoby odpowiedzialne za pozyskanie kapitałów w spółkach
 • osoby zainteresowane narzędziami ustalenia wiarygodności kredytowej i szacowania ryzyka finansowego
 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych, analityków ryzyka
 • członków zarządów i członków rad nadzorczych/komitetów audytu

Udział w spotkaniu mogli wziąć wyłącznie przedstawiciele spółek należących do Stowarzyszenia.

O czym mówiliśmy?

Seminarium poświęcone było finansowym i podatkowym aspektom związanym z emisją, inwestowaniem i obrotem obligacjami. Badania przeprowadzone przez PKF dotyczące notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych, wskazują w wielu przypadkach na znaczny przerost oprocentowania tych papierów w stosunku do ryzyka.

Na konferencji po raz pierwszy zaprezentowaliśmy wyniki analizy wykonanej przez PKF: „Ocena ryzyka kredytowego vs koszt obsługi obligacji notowanych na rynku Catalyst”.

Blaski i cienie obligacji, pułapki podatkowe obrotu obligacjami to tematy, które przedstawione zarówno z perspektywy emitenta, jak też inwestora będą przydatne wszystkim osobom, do których adresowaliśmy to seminarium.

Korzyści to:

1. dla emitenta:

 • optymalizacja/ zmniejszenie kosztu długu
 • wiarygodność informacji o ryzykach kredytowych
 • właściwa polityka relacji inwestorskich
 • zwiększona dostępność inwestorów
 • zwiększenie płynności papierów wartościowych

2. dla inwestora:

 • percepcja ryzyka inwestycyjnego
 • właściwa relacja parametru ryzyka/korzyści

3. dla organizatora obrotu:

 • zwiększenie transparentności notowanych papierów wartościowych
 • zwiększenie płynności rynku

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Program

11.30 - 11.45 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
11:45 - 11:50 Otwarcie
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11.50 - 12.35 Ekonomiczne aspekty obligacji jako źródła pozyskania kapitału
 • determinanty uplasowania emisji
 • koszt pozyskania kapitału
 • formy emisji obligacji
 • rodzaje papierów dłużnych notowanych na Catalyst - statystyki
Paweł Goźliński, Mariusz Frątczak, Certyfikowani Doradcy ASO, PKF Capital
12.35 - 13.50 Uwarunkowania obrotu obligacjami – blaski i cienie
 • rentowność obligacji
 • płynność rynku obligacji
 • oceny ryzyka kredytowego
 • ratingi publiczne i niepubliczne
 • analiza wybranych ocen ratingowych - (case study)
Ocena ryzyka kredytowego vs koszt długu – WYNIKI RAPORTU
 • prezentacja wyników analizy PKF na bazie obligacji notowanych na rynku Catalyst
Paweł Goźliński, Certyfikowany Doradca ASO, PKF Capital
13.50 - 14.10 Przerwa kawowa
14.10 - 14.55 Skutki podatkowe inwestowania w obligacje - symetria opodatkowania
 • emisja obligacji
 • obrót obligacjami
Agnieszka Chamera, Licencjonowany Doradca Podatkowy, PKF TAX
14.55 - 16.00 Obligacje i ich wycena w sprawozdawczości finansowej
 • kryteria kwalifikacji obligacji do grup instrumentów finansowych
 • zmiany kwalifikacji obligacji i ich ograniczenia
 • wycena obligacji w zamortyzowanym koszcie i odniesienie zmian wyceny
 • wycena obligacji w wartości godziwej (część dłużna instrumentu i różnice wartości godziwej)
 • wycena obligacji jako instrumentu dłużnego
 • prezentacja obligacji w sprawozdaniu finansowym (noty i ujawnienia)
Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu, Biegły Rewident, PKF Consult
16.00 - 16.30 Lunch

Partnerzy

Patroni Medialni
logo_pap_200_thumb150.jpg   logo_bankier_thumb150.jpg

Materiały

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z seminarium:

Prezentacje (PDF):

 • Ekonomiczne aspekty obligacji jako źródła pozyskania kapitału   

Mariusz Frątczak, Paweł Goźliński - Certyfikowani Doradcy ASO, PKF Capital

 • Uwarunkowania obrotu obligacjami - blaski i cienie

Paweł Goźliński - Certyfikowani Doradcy ASO, PKF Capital

 • Skutki podatkowe emisji i obrotu obligacjami

Agnieszka Chamera - Licencjonowany Doradca Podatkowy, PKF Tax

 • Obligacje i ich wycena w sprawozdaniu finansowym

Ewa Jakubczyk-Cały - Prezes Zarządu, PKF Consult
 
Pobierz

Video z wydarzenia dostępne na segnet.org.pl

Transmisja

Video z wydarzenia dostępne na segnet.org.pl

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się