Compliance w spółkach giełdowych oraz narzędzia do zapewnienia legal compliance

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz kancelaria Wardyński i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na seminarium „Compliance w spółkach giełdowych oraz narzędzia do zapewnienia legal compliance”, które odbyło się 5 grudnia 2012 roku na Sali NewConnect warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Video z wydarzenia dostępne na segnet.org.pl

Opis

Organizator
logo_od_1993_thumb150.jpg   logo_ww_thumb150.jpg

 

Z powodu lawinowo rosnącej liczby przepisów prawnych, w których coraz trudniej jest się poruszać firmom i ich pracownikom, rośnie zapotrzebowanie na narzędzie służące ograniczaniu ryzyka naruszenia prawa, którym jest Program Zgodności Prawnej. W niektórych branżach o wysokim stopniu zewnętrznej regulacji, Program Zgodności Prawnej jest wręcz koniecznością.

Program Zgodności Prawnej to prowadzenie firmy w sposób zapewniający jej maksymalne bezpieczeństwo prawne. Polega to na unikaniu ryzyka wynikającego z naruszenia prawa lub działań niezgodnych z przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami oraz dobrymi praktykami. Takie ryzyko wpływa negatywnie na wizerunek firmy i jej pozycję rynkową, może spowodować spadek rynkowych cen jej akcji, odpowiedzialność cywilną i karną członków jej władz oraz firmy jako podmiotu zbiorowego oraz odpowiedzialność odszkodowawczą.

Celem sprostania zasadom Programu Zgodności Prawnej firma powinna:

 • zidentyfikować obszary ryzyka
 • stworzyć i wdrożyć strategię zarządzania ryzykiem, obejmującą m.in. wewnętrzne regulacje i procedury
 • stworzyć i wprowadzić w życie mechanizmy zabezpieczające i kontrolne

Program Zgodności Prawnej wymaga w szczególności uwzględnienia:

 • relacji pomiędzy zasadami zgodności prawnej a zasadami etyki
 • dbałości o produkty i ochronę środowiska
 • zasad w zakresie audytu wewnętrznego
 • zasad w zakresie zapobiegania konfliktom interesów
 • zasad ochrony informacji i danych osobowych
 • zasad uczciwej reklamy i uczciwej konkurencji
 • zasad zapobiegania przestępstwom
 • zasad ochrony przez odpowiedzialnością karną podmiotu zbiorowego za przestępstwa popełnione przez jego reprezentantów i pracowników

Podczas seminarium skoncentrowaliśmy się na głównych ryzykach oraz działaniach zmierzających do ich ograniczenia. Wskazaliśmy jak należy przygotować mapę ryzyk prawnych, dokumenty składające się na Program Zgodności Prawnej oraz działania implementujące Program w firmie.

Wydarzenie było skierowane do przedstawicieli spółek należących do SEG.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Autorem zdjęć jest Małgorzata Drążek

Program

12.45 – 13.00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
13.00 – 13.10

Otwarcie seminarium

 

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

13.10 – 13.30

Compliance w spółkach publicznych, w tym ryzyka związane z:

 • funkcjonowaniem organów
 • organizacją i sposobem zarządzania spółką
 • wykonywaniem obowiązków korporacyjnych i publiczno – prawnych
Dominika Stępińska – Duch, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy
Danuta Pajewska, Radca prawny, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy

 

13.30 – 14.00

Compliance w zakresie prawa antymonopolowego

 

Sabina Famirska, Radca prawny, Wardyński i Wspólnicy

14.00 – 14.20

Compliance w zakresie spraw pracowniczych, w tym m.in.:

 • podstawy zatrudnienia
 • dyskryminacja i mobbing
 • ochrona danych i ochrona prywatności pracowników
 • whistleblowing
Agnieszka Lisiecka, Adwokat, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy

 

14.20 – 14.40 Przerwa kawowa
14:40 – 15:00

Odpowiedzialność za produkty:

 • zgodność produktu z wymogami bezpieczeństwa i innymi wymogami jakościowymi
 • oznakowanie produktu i oświadczenia związane z produktem
 • zgodne z prawem kanały dystrybucji
dr Ewa Butkiewicz, Radca prawny, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy

 

15.00 – 15.20

Compliance w zakresie prawa ochrony środowiska

 

Dominik Wałkowski, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

15.20 – 15.40

Prawne metody i narzędzia zarządzania ryzykami:

 • ich wdrażanie
 • weryfikacja
 • działania sygnalizacyjne i naprawcze
Danuta Pajewska, Radca prawny, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Marcin Pietkiewicz, Radca prawny, Wardyński i Wspólnicy

 

15.40 – 16.10 Lunch

Partnerzy

Partner
  logo_gpw_2_thumb250.jpg  
Patroni Medialni
logo_pap_200_thumb150.jpg   logo_inwestycje_thumb150.jpg

Materiały

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji

Prezentacje (PDF):

 • Legal Compliance w spółkach giełdowych

Dominika Stępińska – Duch, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Danuta Pajewska, Radca Prawny, Wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Sabina Famirska, Radca prawny, Wardyński i Wspólnicy

Agnieszka Lisiecka, Adwokat, Wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy

dr Ewa Butkiewicz, Radca Prawny, Wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Dominik Wałkowski, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Pobierz

Video z wydarzenia dostępne na segnet.org.pl

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:

Anna Dolecka
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 826 26 89
e-mail: adolecka@seg.org.pl

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się