CSR Essentials - seminarium poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach giełdowych - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i firma doradczo-edukacyjna CSRinfo mieli przyjemność zaprosić na seminarium "CSR Essentials" mówiące o zasadach i narzędziach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz korzyściach ich wdrażania z perspektywy budowy przewagi rynkowej spółek giełdowych. Spotkanie odbyło się 14 marca 2012 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4).

Opis

Organizatorzy
logo_csr_info_thumb175.jpg logo_gpw_thumb175.jpg logo_seg_csr_thumb175.jpg

Seminarium prowadzone przez konsultantów z firmy doradczo-edukacyjnej CSRinfo było dedykowane przedstawicielom spółek notowanych na GPW, którzy:

 • Chcieli rozpocząć lub poszerzyć praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w swojej spółce;
 • Byli zainteresowani wymiernymi korzyściami wdrażania standardów i narzędzi CSR z perspektywy spółek giełdowych;
 • Chcieli poznać strukturę zarządzania CSR w firmie i miejsce relacji inwestorskich w tej strukturze;
 • Chcieli poszerzyć swoją wiedzę na temat praktycznych aspektów wdrażania CSR, poznać dobre praktyki oraz kluczowe standardy, które ułatwiają budowanie przewagi rynkowej odpowiedzialnych społecznie firm.

Spotkanie adresowane było do przedstawicieli spółek należących do SEG.

Udział w seminarium był bezpłatny.

 

Program

11.45 - 12.00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
12.00 - 12.05 Otwarcie seminarium
Liliana Anam, Manager CSRinfo
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu SEG
12.05 - 13.05 CSR jako sposób budowania przewagi rynkowej spółki
 • Zakres i kluczowe obszary CSR
 • Struktura zarządzania CSR i miejsce relacji inwestorskich w tej strukturze
 • Korzyści krótko i długoterminowe z wdrażania CSR dla firmy oraz jej interesariuszy
Liliana Anam, Manager CSRinfo
Ewa Zamościńska, Starszy Konsultant CSRinfo
13.05 - 13.35 Przerwa kawowa
13.35 - 14.35 Shareholder czy stakeholder – nowe spojrzenie na budowę wartości firmy
 • Kluczowe pojęcie „interesariusz” i jego oczekiwania
 • Rola mapowania interesariuszy firmy w zarządzaniu ryzykami
 • Dialog z interesariuszami wg standardu AA1000
Liliana Anam, Manager CSRinfo
Ewa Zamościńska, Starszy Konsultant CSRinfo
14:35 - 15:45 Raportowanie CSR narzędziem relacji inwestorskich
 • Cele i standardy raportowania
 • Korzyści z raportowania CSR
Liliana Anam, Manager CSRinfo
Ewa Zamościńska, Starszy Konsultant CSRinfo
15:45 – 16:00 Podsumowanie i dyskusja
16.00 – 16.30 Lunch

Partnerzy

Patron Medialny
  logo_pap_200_thumb250.jpg  


Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się