Cykl webinariów X FC - Zasady obiegu, udostępniania oraz ochrony informacji poufnych

Relacja z wydarzenia: 

Opis

video_online_icon_blue.png

TYLKO UDZIAŁ ONLINE

v2b_seg_2020_fc_800x400_3.jpg

Organizatorzy
seg_0.jpg capital_market.jpg

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Capital Market Solutions Group mieli przyjemność zaprosić na spotkanie w ramach cyklu webinariów X FC "Zasady obiegu, udostępniania oraz ochrony informacji poufnych", które odbyło się 16 grudnia 2020 roku w godz. 10:00-11:30.

Mając na uwadze duże zapotrzebowanie rynku kapitałowego oraz inwestorów na informacje pochodzące od emitentów, ci ostatni koncentrują się głównie na trudnych kwestiach związanych z identyfikacją oraz przekazywaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych. Poniekąd odbywa się to również z uwagi na wysoki wymiar kar, jakie mogą być nałożone w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych w tym zakresie. Tymczasem obok obowiązków informacyjnych jest jeszcze inny wymiar związany z informacjami poufnymi, a mianowicie dotyczący zasad udostępnia informacji poufnych oraz innych informacji wrażliwych przed ich publikacją kontrahentom biznesowym, organom, instytucjom, głównym akcjonariuszom, pracownikom, doradcom, usługobiorcom. W wielu przypadkach jest to konieczne i praktykowane. Mało kto na co dzień jednak pamięta, że złamanie zasad związanych z obiegiem informacji poufnych w ramach ww. relacji, w szczególności ujawnienie informacji poufnej osobom nieuprawnionym, zagrożone jest sankcjami znacznie bardziej dotkliwymi, niż tymi wynikającymi z wadliwej publikacji informacji poufnych, mówimy bowiem o potencjalnymi przestępstwie, w skrajnym przypadku o ryzyku kary pozbawienia wolności. 

Biorąc pod uwagę powyższe, webinarium zostało poświęcone ważnym wymogom Rozporządzenia MAR związanym z obiegiem i ochroną informacji poufnych.

W jego ramach zostały omówione:

 • Zasady obiegu i ochrony informacji poufnych
 • Ograniczenia w obiegu informacji poufnych związanych z opóźnianiem informacji poufnych
 • Prawidłowe prowadzenie list dostępu insiderów do informacji poufnych

Wydarzenie skierowane było do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Program

10:00-10:05

Otwarcie webinarium


Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

10:05-10:35

Zasady obiegu i ochrony informacji poufnych

 • Omówienie głównych zasad związanych z obiegiem o ochroną informacji
 • Kwalifikacja osób i podmiotów uprawnionych do legalnego otrzymywania informacji poufnych,
 • Współpraca emitentów z organami, urzędami oraz instytucjami finansowymi
 • Zakres uprawnień w relacjach biznesowych do przekazywania informacji wrażliwych przed ich publikacją
 • Status kluczowych oraz mniejszościowych akcjonariuszy
 • Obieg informacji pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą – dopuszczalność przekazywania informacji poszczególnym członkom organów
 • Które kategorie doradców mogą otrzymywać informacje oraz na jakim etapie

Paweł Małkiński, Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group

Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:35-11:10

Ograniczenia w obiegu informacji poufnych związanych z opóźnianiem informacji poufnych

 • Omówienia zasad stosowania podstawowych przesłanek opóźnienia
 • Kiedy wyłączona jest przesłanka możliwości dochowania informacji w poufności
 • Kiedy brak informacji opóźnionej wprowadza w błąd
 • Zakres obiegu informacji opóźnionej
 • Środki ochrony informacji opóźnionej

Paweł Małkiński, Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group

Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:10-11:25

Prawidłowe prowadzenie list dostępu insiderów do informacji poufnych

 • Podstawowe zasady prowadzenia sekcji stałej oraz zmiennych listy dostępu
 • Omówienie wybranych zagadnień szczególnych dotyczących z kwalifikacją wpisu na listę dostępu określonych osób spoza przedsiębiorstwa emitenta (pracownicy spółki zależnej, pracownicy banku, doradcy, pracownicy podmiotu, z którym prowadzimy negocjację oraz doradcy takiego podmiotu, etc.)
 • Moment tworzenia sekcji zmiennej listy dostępu
 • Aktualizacja danych na liście
 • Forma prowadzenia listy dostępu

Paweł Małkiński, Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

11:25-11:30

Zamknięcie webinarium


Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

Zaświadczenia

Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, ze wskazaniem czasu trwania wydarzenia, wystawiane będą na prośbę uczestnika, według procedury. Zobacz więcej

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z webinarium:

Q&A

Partnerzy

Patroni Medialni
pap_biznes_small_www.jpg logo_stockwatch.png strefainwestorow.pl-plain-logo-white-bg-

Kontakt

Kontakt w sprawie Webinarium:

Oliwia Olak
Młodszy specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: 502 545 550
e-mail: oliwia.olak@seg.org.pl


Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plOstatnia aktualizacja 18/01/2021
Podziel Się