WZCz SEG 2015

W dniu 25 marca 2015 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, nr 7/2015 zostało zwołane Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Zgromadzenie odbyło się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (ul. Książęca 4). Początek obrad -  godzina 15.00, zaś rejestracja uczestników rozpoczęła się o godz. 14.10.

Walne Zgromadzenie Członków SEG poprzedzone zostało konferencją „Praktyczne aspekty e-WZA” Konferencja odbyła się  w godzinach 12.20-14.00.

Walne Zgromadzenie Członków SEG było transmitowane on-line przez firmę UNICOMP-WZA.

Relacja z WZCz będzie dostępna już wkrótce.

 

DOKUMENTY

Działalność SEG w roku 2014_ prezentacja

Planowany porządek obrad

PROJEKT UCHWAŁY NR 1/2015 ZWZCz SEG z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego WZCz

UCHWAŁA NR 7/2015 Zarządu SEG z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zwołania ZWZCz SEG

PROJEKT UCHWAŁY NR 2/2015 ZWZCz SEG z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządu obrad

UCHWAŁA NR 9/2015 Zarządu SEG z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z działalności w 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/2015 RN SEG z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY NR 3/2015 ZWZCz SEG z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

UCHWAŁA NR 3/2015 RN SEG z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności RN w 2014 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z działalności w 2014 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4/2015 ZWZCz SEG z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.

UCHWAŁA NR 5/2015 RN SEG z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY NR 5/2015 ZWZCz SEG z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY NR 6/2015 ZWZCz SEG z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia  Radzie Nadzorczej absolutorium

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 r.

Bilans na dzień 31.12.2014

Rachunek zysków i strat 2014

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2014

UCHWAŁA NR 1/2015 RN SEG z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych SEG za rok 2014

Opinia i raport 2014 niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego SEG za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014

PROJEKT UCHWAŁY NR 7/2015 ZWZCz SEG z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SEG za rok 2014

UCHWAŁA NR 10/2015 Zarządu SEG z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do WZCz o wyrażenie zgody na umorzenie składek

Wykaz spółek w upadłości podlegających umorzeniu składki

PROJEKT UCHWAŁY NR 8/2015 ZWZCz SEG z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie umorzenia składki członkowskiej

PROJEKT UCHWAŁY NR 9/2015 ZWZCz SEG z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Obrad WZCz

Regulamin WZCz z zaznaczeniem zmian

Regulamin WZCz po zmianach

Pełnomocnictwo członka wspierającego

Pełnomocnictwo członka zwyczajnego

 

TRANSMISJA

Walne Zgromadzenie Członków SEG będzie transmitowane on-line przez firmę UNICOMP-WZA.

Link do transmisji po zalogowaniu TUTAJ

 

 

RELACJA

Relację z obrad Walnego Zgromadzenia Członków SEG 2015 znajdą Państwo na portalu SEGnet

 

Ostatnia aktualizacja 15/04/2015
Podziel Się