WZCZ SEG 2016

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 4/2016 z dnia 10 marca 2016 roku, chciałbym poinformować, że na dzień 30 marca 2016 r. zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obradach. 

Walne Zgromadzenie Członków SEG odbędzie się w Warszawie, w budynku KDPW, VI piętro - wejście windy C (ul. Książęca 4, Warszawa) od godz. 15.30. Rejestracja uczestników obrad rozpocznie się o godzinie 14.30.

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, występujący w charakterze członka zwyczajnego oraz przedstawiciela członka wspierającego 

 

Walne Zgromadzenie Członków SEG poprzedzone zostało konferencją pt. "Gromadzenie informacji o osobach blisko związanych z władzami spółki"


Dokumenty

 Planowany porządek obrad wraz z dokumentacją

PROJEKT UCHWAŁY NR 1/2016 ZWCZ SEG z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWCZUchwała Nr 4/2016 Zarządu SEG z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zwołania WZCZ SEGPROJEKT UCHWAŁY NR 2/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia porządku obradUCHWAŁA NR 5/2016 Zarządu SEG z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu SEG z działalności w 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR 2/2016 RN SEG z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY NR 3/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu

Uchwała Nr 3/2016 RN SEG z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SEG za rok 2015

Zakres aktywności Rady Nadzorczej SEG

PROJEKT UCHWAŁY NR 4/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w roku 2015

Uchwała Nr 4/2015 RN SEG z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY NR 5/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium

PROJEKT UCHWAŁY NR 6/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU.

Rachunek Zysków i Strat za rok 2015

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2015

Uchwała nr 1/2016 RN SEG z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2015 przez audytora

Opinia i Raport niezależnego, biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dn. 31.12.2015 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015

PROJEKT UCHWAŁY NR 8/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 9/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 10/2016 ZWZC SEG  z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 11/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 12/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 13/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 14/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 15/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 16/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 6/2016 Zarządu SEG z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie wniosku o powołanie Wiceprezesa Zarządu SEG

Uchwała Nr 5/2015 RN SEG z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu SEG

PROJEKT UCHWAŁY NR 17/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu

UCHWAŁA NR 7/2016 Zarządu SEG z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmiany w Statucie Stowarzyszenia

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

UCHWAŁA nr 6/2016 RN SEG z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 18/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 19/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 20/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 21/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

UCHWAŁA NR 8/2016 Zarządu SEG z dnia 10 marca 2016 roku w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do WZC o wyrażenie zgody na umorzenie składek członkowskich

UCHWAŁA nr 7/2016 RN SEG z dnia 10 marca 2016 roku w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do WZC o wyrażenie zgody na umorzenie składek członkowskich

PROJEKT UCHWAŁY NR 22/2016 ZWZC SEG z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie umorzenia składki członkowskiej

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Nr 22/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

 

Pełnomocnictwa

PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA WSPIERAJACEGO

PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

 

Transmisja

Walne Zgromadzenie Członków SEG będzie transmitowane on-line przez firmę UNICOMP-WZA.

Link do transmisji po zalogowaniu TUTAJ

Relacja

Relację z obrad Walnego Zgromadzenia Członków SEG 2016 znajdą Państwo na portalu SEGnet

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 08/04/2016
Podziel Się