WZCZ SEG 2018

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 10/2018 z dnia 13 marca 2018 roku, chciałbym poinformować, że na dzień 28 marca 2018 r. zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

Walne Zgromadzenie Członków SEG odbędzie się w Warszawie, w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4) od godz. 15.30. Rejestracja uczestników obrad rozpocznie się o godzinie 14.30.

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, występujący w charakterze członka zwyczajnego oraz przedstawiciela członka wspierającego.

Walne Zgromadzenie zostanie poprzedzone konferencją „Bezpieczeństwo regulacyjne - audyt zgodności z MAR”

Dokumenty

Planowany porządek obrad

PROJEKT UCHWAŁY NR 1/2018  z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZC

Uchwała Nr 10/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zwołania ZWZC

PROJEKT UCHWAŁY NR 2/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia porządku obrad

Uchwała Nr 11/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu SEG z działalności w 2017 roku

Uchwała Nr 1/2018 RN SEG z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR 3/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2017

Uchwała Nr 2/2018 RN SEG z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności RN SEG za rok 2017

PROJEKT UCHWAŁY NR 4/2018 z dnia 28 marca 2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w roku 2017

Uchwała Nr 3/2018 RN SEG z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania powierzonych im zadań za poprzedni rok obrachunkowy

PROJEKT UCHWAŁY NR 5/2018 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązkóww w roku 2017

PROJEKT UCHWAŁY NR 6/2018 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017

Uchwała Nr 9/2017 RN SEG z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2017 przez audytora

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych za 2017 rok

Bilans

Rachunek zysków i strat za 2017 rok

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

PROJEKT UCHWAŁY NR 7/2018 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fonansowego Stowarzyszenia za rok 2017

PROJEKT UCHWAŁY NR 8/2018 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 9/2018 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 10/2018 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 11/2018 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 12/2018 Zarządu SEG z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku o powołanie Wiceprezesa Zarządu SEG

Uchwała Nr 4/2018 RN SEG z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do WZCZ o powołanie Wiceprezesa Zarządu SEG

PROJEKT UCHWAŁY NR 12/2018 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu SEG

Uchwała Nr 5/2018 RN SEG z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY NR 13/2018 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu

Uchwała Nr 6/2018 RN SEG z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu w związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego w 2018 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR 14/2018 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu zmieniającej Uchwałę nr 13/2017 ZWZCZ z dnia 29 marca 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr 14 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia czonków Zarządu zmieniającej Uchwałę Nr 13/2017 ZWZCZ z dnia 29 marca 2017 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR 15/2018 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie nadania tytułu członka honorowego SEG

PROJEKT UCHWAŁY NR 16/2018 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie nadania tytułu członka honorowego SEG

PROJEKT UCHWAŁY 17/2018 zwcz seg z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie nadania tytułu członka honorowego SEG

Uchwała Nr 13/2018 Zarządu SEG z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia

Uchwała Nr 7/2018 RN SEG z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich dla członków Stowarzyszenia

Infografika - Składka SEG a działania dla spółek członkowskich

PROJEKT UCHWAŁY NR 18/2018 ZWZCZ SEG z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo Członka Wspierającego

Pełnomocnictwo Członka Zwyczajnego

Transmisja

Walne Zgromadzenie Członków SEG było transmitowane on-line przez firmę UNICOMP-WZA.

Relacja

Relację z obrad Walnego Zgromadzenia Członków SEG 2018 znajdą Państwo na portalu SEGnet

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 20/03/2019
Podziel Się