O czym spółka wiedziec powinna - obowiązki informacyjne, komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce

Relacja z wydarzenia: 

Seminarium odbyło się 20 września 2007 roku.

Opis

20 września 2007 - Spotkanie warsztatowe

O czym spółka wiedziec powinna - obowiązki informacyjne, komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce.

Szkolenie przeznaczone dla potencjalnych debiutantów

Program

11.00 - 11.10 Otwarcie seminarium i powitanie uczestników
11.10 - 12.10

Komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce


Prowadzi: Beata Stelmach, Prezes Zarządu SEG
Pytania i odpowiedzi

12.10 - 13.10

Obowiązki informacyjne spółek. Prospekt - aktualizacja


Prowadzi: Jarosław Ostrowski, Dyrektor Departamentu Emitentów KNF
Pytania i odpwoeidzi

13.10 - 15.10

Obowiązki informacyjne spółek. Raporty bieżące i okresowe


Prowadzi: Agnieszka Gontartek, Z-ca Dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu KNF
Pytania i odpowiedzi

15.10 - 15.30

Obowiązki Emitentów wynikacjące z regulacji GPW


Prowadzi: Ewa Gajewska - Markiewicz, Dyrektor Działu Emitentów GPW
              Michał Urbanowicz, Starszy Specjalista Działu Emitentów
Pytania i odpowiedziZdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się