Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjęte

Kategoria: 
Inne regulacje
31/03/2021

29 marca 2021 r. Rada Giełdy przyjęła Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Dokument ten został przygotowany przez Giełdę działającą wraz z Komitetem ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW. Nad DPSN 2021 pracowali eksperci reprezentujący różne grupy uczestników rynku kapitałowego, a główną zmianą w stosunku do poprzedniej wersji tego dokumentu jest przebudowa jego struktury (rezygnacja z podziału na rekomendacje i zasady) oraz uwzględnienie zagadnień raportowania niefinansowego (kwestie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, różnorodności, równości wynagrodzeń). Nowe Dobre Praktyki podzielone będą na rozdziały zawierające zasady ogólne, które wskazywać będą cele, do których powinna dążyć spółka oraz zasady szczegółowe, które podlegać będą raportowaniu. 

DPSN 2021 wejdą w życie 1 lipca 2021 r. Sposób wypełniania regulacji dotyczących zasad ładu korporacyjnego będzie monitorowany przez Giełdę.

Z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 można zapoznać się TUTAJ

Aby ułatwić emitentom rozumienie i stosowanie nowych zasad, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zorganizowało spotkanie konsultacyjne dotyczące DPSN 2021, które odbędzie się w dniu 15.04.2021 r. Ze szczegółami spotkania można zapoznać się TUTAJ.

Ostatnia aktualizacja 31/03/2021
Podziel Się