dr hab. Marcin Dyl

dyl1_male.jpgAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W roku 1994 rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 - 2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 1999 - 2004 członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Funkcję Prezesa Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami pełni od 1 lipca 2005 roku. W okresie luty-sierpień 2008 roku był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od czerwca 2008 roku, jako członek Rady Dyrektorów EFAMA,  reprezentuje polski rynek funduszy inwestycyjnych na forum europejskim.

Równolegle prowadzi pracę naukowo - dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. W roku 2000 obronił pracę doktorską pt. "Administracyjnoprawne aspekty funkcjonowania funduszy inwestycyjnych". W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego. Pełni także funkcję członka Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych. Prywatnie - zapalony brydżysta i szachista. Żonaty.

Ostatnia aktualizacja 13/02/2014
Podziel Się