Emisja obligacji - nowe możliwości. Zmiany w przepisach dotyczących emisji obligacji

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz kancelaria Wardyński i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na konferencję "Emisja obligacji - nowe możliwości. Zmiany w przepisach dotyczących emisji obligacji", która odbyła się 28 kwietnia 2015 roku w siedzibie kancelarii Wardyński i Wspólnicy (Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa - wejście od ul. Matejki 4) w godz. 9:30-12:30.

Opis

logo_od_1993_thumb150.jpg
 
wiw_kolor_0.jpg

Celem seminarium było przedstawienie wybranych obszarów nowej regulacji dotyczącej obligacji, ze wskazaniem różnic pomiędzy dotychczasowymi a nowymi przepisami oraz nowych możliwości i ryzyk związanych procesem emisyjnym obligacji, w tym obligacji zabezpieczonych.

W programie m.in.:
Emisja obligacji według nowej ustawy - wybrane zagadnienia:

  • Emisja obligacji: dokumentacja emisyjna (warunki emisji, propozycja nabycia obligacji, dokument obligacji), nowe elementy w procesie emisyjnym
  • Zgromadzenie obligatariuszy: rodzaje decyzji podejmowanych przez zgromadzenie, warunki podejmowania uchwał, zmiana warunków emisji obligacji
  • Obligacje podporządkowane jako nowy rodzaj obligacji
  • Zabezpieczenia obligacji: obligacje zabezpieczone i niezabezpieczone, ustanowienie zabezpieczenia, agent zabezpieczeń i jego rola, zabezpieczenia a upadłość emitenta.

Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli spółek poszukujących finansowania, jednostek samorządu terytorialnego, spółek z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji pośredniczących przy emisji obligacji.

Program

9.00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-11:00
  • Emisja obligacji: dokumentacja emisyjna (warunki emisji, propozycja nabycia obligacji, dokument obligacji), nowe elementy w procesie emisyjnym
  • Zgromadzenie obligatariuszy: rodzaje decyzji podejmowanych przez zgromadzenie, warunki podejmowania uchwał, zmiana warunków emisji obligacji
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:30
  • Obligacje podporządkowane jako nowy rodzaj obligacji
  • Zabezpieczenia obligacji: obligacje zabezpieczone i niezabezpieczone, ustanowienie zabezpieczenia, agent zabezpieczeń i jego rola, zabezpieczenia a upadłość emitenta

Prelegenci

Danuta Pajewska jest radcą prawnym, partnerem kancelarii odpowiedzialnym za praktykę rynków kapitałowych i instytucji finansowych.

Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate governance i business compliance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnieniami outsourcingu. Bierze udział w przygotowywaniu prawnych części prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych związanych z emisją akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych. Doradza przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Łukasz Szegda jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii odpowiedzialnym za praktykę bankowości i finansowania projektów.

Zajmuje się finansowaniem transakcji, w tym finansowaniem przejęć spółek, transakcji nieruchomościowych, projektów inwestycyjnych, a także restrukturyzacji
i refinansowaniem zadłużenia. Praktyczne doświadczenie w zakresie restrukturyzacji długu zdobył przy wielu z największych projektów tego rodzaju w Polsce, a także jako stały doradca polskich banków. Ma również doświadczenie w reprezentowaniu klientów
w postępowaniach sądowych oraz upadłościowych. Doradza klientom w zakresie zagadnień regulacyjnych dotyczących cash-poolingu, outsourcingu, sekurytyzacji oraz kredytów konsumenckich.

Marcin Pietkiewicz jest radcą prawnym w praktyce rynków kapitałowych i instytucji finansowych.

Zajmuje się prawem instytucji finansowych, rynków kapitałowych oraz prawem korporacyjnym i gospodarczym. Przygotowuje opinie prawne dla polskich oraz zagranicznych instytucji finansowych, m.in. banków, biur maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Na bieżąco doradza spółkom kapitałowym, m.in. z branży leasingu, w zakresie wewnętrznej obsługi korporacyjnej. Doradza również w zakresie zagadnień rynku kapitałowego, takich jak wprowadzanie spółek do publicznego obrotu, transakcje na rynku kapitałowym, w tym nabywanie znacznych pakietów akcji, przeprowadzanie publicznego wezwania oraz wykonywanie obowiązków informacyjnych przez emitentów i inwestorów, reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Uczestniczy w przygotowaniu prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych dotyczących emisji akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych.

Adrian Koziński jest aplikantem adwokackim w praktyce bankowości i finansowania projektów.

Brał udział w wielu transakcjach finansowych, doradzając krajowym i międzynarodowym instytucjom finansowym oraz korporacjom, między innymi w sprawach z zakresu dłużnych instrumentów finansowych, finansowania projektów, finansowania nabycia nieruchomości, prawa bankowego, zagadnień regulacyjnych oraz problematyki emisji papierów wartościowych. Brał również udział w wielu projektach due diligence dotyczących analizy prawnej farm wiatrowych, aspektów korporacyjnych oraz stanu prawnego nieruchomości. Ma doświadczenie w sprawach
z zakresu fuzji i przekształceń przedsiębiorstw.

Partnerzy

Patroni Medialni
logo_inwestycje_krzywe_1_thumb150.jpg logo_obligacje.pl_ok_rgb_small.jpg pap_biznes_small_www.jpg

Materiały

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

Danuta Pajewska, Wardyński i Wspólnicy
Łukasz Szegda, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Pietkiewicz, Wardyński i Wspólnicy
Adrian Koziński, Wardyński i Wspólnicy

Prezentacja - Emisja obligacji - nowe możliwości. Zmiany w przepisach dotyczących emisji obligacji

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Magdalena Kotlińska
Wardyński i Wspólnicy
tel.: (22) 437 82 00
e-mail: magdalena.kotlinska@wardynski.com.pl

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

asia_ok.jpgJoanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja 28/04/2015
Podziel Się