Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość & FinTech

Kategoria: 
Patronaty SEG
24/03/2020

W dniu 9 maja 2020 roku odbędzie się Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość & FinTech. Patronem wydarzenia jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Wydarzenie ma celu przybliżyć studentom i praktykującym prawnikom, a także osobom zaintereso-wanym i niezwiązanym z prawem, kwestię prawodawstwa dotyczącego rynku finansowego i ban-kowego. Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość & FinTech będzie poświęcone takim kwestiom jak: e-commerce, bankowość, inwestycje, rynki kapitałowe, papiery wartościowe, rynki finasowo-technologiczne, a także handel elektroniczny.
Są to kwestie, które w kontekście dynamicznie rozwijającej się gospodarki wymagają – zwłaszcza od młodych osób – głębszego i krytycznego spojrzenia.

W ramach całego wydarzenia zostanie przeprowadzony konkurs tematyczny podczas którego będzie można sprawdzić swoją wiedzę z prawa spółek, prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego, prawa bankowego prywatnego, prawa nowych technologii w finansach oraz e-commerce.

Pierwszy etap odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. online, gdzie studenci będą mieć do rozwiązania test jednokrotnego wyboru. Tylko najlepsi przejdą do finału, który będzie miał miejsce podczas konferencji.

Finał odbędzie się poprzez symulację giełdową w zespołach dwuosobowych. W ten sposób w praktyce zostaną sprawdzone umiejętności inwestycyjne. Na ko-niec trzeba będzie sporządzić dokument, bez którego nie powstanie żadna spółka w branży FinTech.

Nagroda główną są płatne praktyki w DLK Legal w Warszawie lub w Krakowie (do wyboru).

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 kwietnia 2020 r.

W panelu eksperckim wezmą udział specjaliści danych branż. Zaprezentują się przed Państwem przedsiębiorcy, przedstawicieli kancelarii, firmy konsultingowej, a nawet domu maklerskiego.
Na koniec w panelu dyskusyjnym odbędzie się moderowana dyskusja pomiędzy ekspertami.
Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość&FinTech to wydarzenie, które pozwoli na rozwinięcie umiejętności oraz poszerzenie i sprawdzenie wiedzy z zakresu prawa i ekonomii.

Projekt organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Prawa ELSA Kraków.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz TUTAJ

Ostatnia aktualizacja 24/03/2020
Podziel Się