Forum Sporów Korporacyjnych

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, KKG Kubas Kos Gaertner oraz Salans mieli przyjemność zaprosić na "Forum Sporów Korporacyjnych", które odbyło się 20 listopada 2012 roku w Park Inn by Radisson Krakow w Krakowie (ul. Monte Cassino 2). Spotkanie poświęcone było wpływowi zabezpieczeń sądowych na funkcjonowanie spółki.

Opis

Organizator
logo_kkg_thumb150.jpg logo_salans_thumb150.jpg logo_od_1993_thumb150.jpg

Uczestnicząc w Forum mieli Państwo okazję zapoznać się z przykładami najczęstszych zabezpieczeń powództwa, które mogą skutecznie sparaliżować pracę zarządu i rady nadzorczej oraz zablokować wpływ akcjonariuszy na decyzje zapadające w spółce. Dzięki prezentacji czterech case study pokazaliśmy jak spółka może sobie poradzić w sytuacji zastosowania wobec niej konkretnego zabezpieczenia sądowego oraz w jakich przypadkach może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym za poniesione szkody z tytułu użytego wobec niej zabezpieczenia.
 

Forum było bezpłatne. Pierwszeństwo udziału mieli prawnicy in-house spółek.

Program

11:30 - 11:45 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
11:45 - 12:00

Otwarcie forum


prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, SEG
prof. Andrzej Kubas, Adwokat, Senior Partner, KKG Kubas Kos Gaertner

12:00 - 12:45

Zakaz podejmowania uchwał bez udziału określonego akcjonariusza:

 • dopuszczalny zakres ingerencji sądu w funkcjonowanie spółki
 • możliwość ograniczania praw innych akcjonariuszy
 • nieprawomocne zabezpieczenie powództwa a interes spółki
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, SEG
Wojciech Kozłowski, Partner, Salans
dr Arkadiusz Radwan, Adwokat, KKG Kubas Kos Gaertner

 

12:45 - 13:30

Sądowe „zawieszenie” wykonywania prawa głosu przez akcjonariusza:

 • zakres ograniczenia wprowadzonego przez sàd
 • szczególne przypadki gΠosowaƒ na WZA - „bez przywilejów i ograniczeƒ”
 • uwzgl´dnienie „wykluczonych” akcjonariuszy przy konstytuowaniu grup akcjonariuszy
prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, SEG
prof. Andrzej Kubas, Adwokat, Senior Partner, KKG Kubas Kos Gaertner

 

13:30 - 14:00 Przerwa kawowa
14:00 - 14:45

Zawieszenie wykonywania funkcji prezesa zarządu przez sąd:

 • skuteczność czynności „zawieszonego” prezesa w relacjach z osobami trzecimi
 • zawieszenie w czynnościach a nakaz działania w interesie spółki
 • potencjalne konsekwencje odszkodowawcze
dr Mirosław Cejmer, Adwokat, KKG Kubas Kos Gaertner
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, SEG
Wojciech Kozłowski, Partner, Salans

 

14:45 - 15:30

Zakaz podejmowania uchwał przez radę nadzorczą:

 • skuteczność postanowienia a jego doręczenie
 • ważność uchwał podjętych w dobrej wierze
 • potencjalne konsekwencje odszkodowawcze
prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, SEG
dr Arkadiusz Radwan, Adwokat, KKG Kubas Kos Gaertner

 

15:30 - 16:00 Lunch

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się