Forum Sporów Korporacyjnych - Realizacja słusznych interesów czy szantaż korporacyjny? - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Kancelaria Salans oraz PARKIET Gazeta Giełdy miały przyjemność zaprosić Państwa na konferencję "Forum Sporów Korporacyjnych - Realizacja słusznych interesów czy szantaż korporacyjny?", która odbyła się 10 maja 2011 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW, ul. Książęca 4.

Opis

Organizatorzy
logo_od_1993_thumb150.jpg logo_salans_thumb150.jpg parkiet_04_grudnia_2008_r_thumb150.jpg

W spółkach publicznych występują często sprzeczne interesy inwestorów finansowych i branżowych, akcjonariuszy mniejszościowych i większościowych. Konflikt bywa nieunikniony, a gdy przeradza się on w spór, istotne jest podjęcie właściwych kroków.

Podczas konferencji skupiliśmy się głównie na sporach pomiędzy akcjonariuszami mniejszościowymi a większościowymi spółek publicznych. Spotkanie miało charakter interaktywny, dlatego każdy z uczestników mógł brać aktywny udział w prowadzonej debacie. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały również "case study" dotyczące m.in. kwestionowania prawa akcjonariuszy do udziału w WZA, skarżenia transakcji połączeniowych, kwestionowania modelu biznesowego akcjonariusza większościowego, a także ochrony spółki zagrożonej niewypłacalnością i postępowania upadłościowego.

Uczestnicy konferencji otrzymali „Przewodnik po sporach korporacyjnych”, w którym zostały ujęte podstawowe informacje dotyczące 8 procedur wewnętrznych i postępowań sądowych, jakie najczęściej występują w sytuacji sporu w spółce publicznej, z udziałem różnych grup akcjonariuszy, a także osób trzecich. Przewodnik w praktyczny sposób wskazuje m.in. tryb postępowania, koszty, terminy adekwatne do danego konfliktu.

Forum skierowane było do członków zarządu i rad nadzorczych oraz dyrektorów działów prawnych spółek publicznych.
Pierwszeństwo udziału mieli przedstawiciele spółek należących do SEG.

Autorem zdjęć jest Małgorzata Drążek
 

Program

11:30-12:00 Rejestracja uczestników
12:00-12:15

Powitanie i wstępne wprowadzenie


dr Mirosław Kachniewski – Wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
prof. Katarzyna Bilewska – adwokat, kieruje Zespołem Sporów Korporacyjnych w kancelarii Salans studium przypadków

12:15-13:00

Kwestionowanie prawa akcjonariuszy do udziału w WZA
Samowola zarządów czy działanie zgodnie z prawem?

 

dr hab. Jacek Jastrzębski – Z-ca Dyr. Departamentu prawnego instytucji finansowej notowanej na GPW.
prof. Aleksander Chłopecki – Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, współpracuje z kancelarią Salans

13:00-13:45

Skarżenie transakcji połączeniowych przez mniejszość i szantaż korporacyjny – jak się bronić


Maciej Radziwiłł – Prezes, Dyrektor Naczelny Trakcja Polska S.A.
prof. Katarzyna Bilewska – adwokat, kieruje Zespołem Sporów Korporacyjnych w kancelarii Salans

13:45-14:10 Przerwa kawowa
14:10-14:55

Czy rewident do spraw szczególnych spełnia swoją rolę?


Jarosław Dominiak – Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
Wojciech Kozłowski – radca prawny, Partner, kieruje Globalnà Praktyką Postępowań Sądowych w kancelarii Salans
Patrick Radzimierski – radca prawny, kieruje Zespołem Postępowań Sądowych w kancelarii Salans w Polsce

14:55-15:40

Upadłość a przejęcie spółki publicznej lub jej majątku


Marek Jerzy Banasiak – doradca Zarządu Monnari Trade S.A.
Anna Maria Pukszto – radca prawny, Partner, kieruje Zespołem Prawa Upadłościowego w kancelarii Salans

15:40-16:20 lunch

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z forum:

Pobierz prezentację

Kontakt

Dodatkowe informacje:

Agata Bednarczyk
Specjalista ds. Szkoleń i Konferencji, SEG
tel.: 22/ 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się