I Forum Wyceny Przedsiębiorstwa

Relacja z wydarzenia: 

Mieliśmy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Forum Wyceny Przedsiębiorstwa, które odbyło się 2 grudnia 2013 r. w Sali Notowań GPW w Warszawie. Celem Forum jest integracja środowiska akademickiego oraz praktyków gospodarczych zajmujących się wycenami przedsiębiorstw, a także promocja najlepszych praktyk szacowania wartości.

Opis

forum_wyceny_przedsiebiorstwa.jpg

 

Inspiracją do tegorocznego tematu Forum, który brzmi „Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć”, stała się wycena największej transakcji polskiej spółki kapitałowej kanadyjskiej Quadra FNX Ltd. oraz późniejszy proces akwizycji przez KGHM Polska Miedź SA. Uczestnicy Forum mogli zapoznać się z aktualnymi trendami na rynku M&A na świecie i w Polsce, specyfiką wyceny spółki w procesie M&A, a szczególnie wykupu lewarowanego (LBO) oraz wyceną aktywów niematerialnych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej.

Forum Wyceny Przedsiębiorstwa jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Zarządzania Wartością (Zakładu Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach projektu Kapitalna Warszawa.

Wycena przedsiębiorstwa od powstania koncepcji Zarządzania wartością (ang. Value Based Management) jest fundamentem podejmowania decyzji zarządczych w dojrzałych organizacjach. Jesteśmy przekonani, że wycena jest zarówno teorią bazującą na różnorodnych metodach, jak i sztuką opartą na doświadczeniu i intuicji wyceniających. Wieloletnia obserwacja potrzeb rad nadzorczych spółek kapitałowych, najwyższej kadry zarządczej, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz specjalistów zainteresowanych wycenami, skłoniła organizatorów Forum do zaproponowania ogólnopolskiej inicjatywy.

Program


9.00

Otwarcie Forum

  • prof. dr hab. Marek Gruszczyński, Prorektor SGH w Warszawie
  • dr hab. Andrzej Herman, prof. SGH w Warszawie, Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością, Przewodniczący Rady Programowej Forum
  • Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW w Warszawie, Członek Rady Programowej Forum
  • dr Dorota Podedworna-Tarnowska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
  • Krzysztof Rozen, Partner w KPMG
  • dr Marek Panfil, kierownik Zakładu Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa, SGH w Warszawie

9.40 – 10.20

WYKŁADY

Wycena biznesu w warunkach globalnie naruszonej równowagi
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, SGH w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Rynek M&A na świecie i w Polsce
dr Joanna Korpus, Instytut Rynków i Konkurencji, SGH w Warszawie
10.20 – 10.35 Przerwa na kawę / herbatę

10.35 – 11.55

BLOK I

Proces M&A – due diligence, wycena, efekty synergii, aspekty prawne i inne dylematy

Moderator:

dr Rafał Tuzimek, SGH w Warszawie

Piotr Kajczuk, GPW w Warszawie
Michał Markowski, Ministerstwo Skarbu Państwa
Dariusz Witkowski, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Tomasz Wiśniewski, Partner KPMG
Piotr Mocny, AT Kearney
Bogusław Ptak, Stachowicz&Ptak

11.55 – 12.10 Przerwa na kawę / herbatę

12.10 – 13.10

BLOK II

Analiza przypadku przejęcia Quadra FNX Ltd. przez KGHM Polska Miedź SA

Moderator:

dr Marek Panfil

Leszek Mierzwa, KGHM Polska Miedź

Stanisław Sawczyn, Rothschild Polska

13.10 – 14.20

BLOK III

Wykupy lewarowane (LBO) – specyfika, wycena

Moderator:

dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH w Warszawie

Adam Jarmicki, Penta Investments
Michał Popiołek, BRE Bank
Tomasz Stamirowski, Avallon
Miłosz Tutak – Raiffeisen Centrobank

14.20 – 14.35 Przerwa na kawę / herbatę

14.35 – 15.45

BLOK IV

Wycena aktywów niematerialnych w ramach alokacji ceny nabycia (PPA) oraz fairness opinion

Moderator:

dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH w Warszawie

Marcin Łągiewka, KPMG
dr Marcin Pęksyk, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Agnieszką Stachniak, Ministerstwo Finansów
dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH w Warszawie

15.45 – 16.00

Podsumowanie Forum

dr Marek Panfil

16.00 – 16.30 Poczęstunek

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie Forum

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z Forum

  • Od czego zależy sukces transakcji – komunikacja

Dariusz Witkowski, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Pobierz

Kontakt

E-mail: forum.wyceny@gmail.com

Ostatnia aktualizacja 03/12/2013
Podziel Się