Grzegorz Liszka

liszka_male.jpgAbsolwent Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu finansów dla managerów w Szkole Głównej Handlowej oraz w Ernst and Young Academy of Business.
Od roku 1996 związany z branżą ubezpieczeniową. Przeszedł wszystkie szczeble kariery w zakresie sprzedaży ubezpieczeń, począwszy od agenta, kierownika zespołu agentów, poprzez dyrektora oddziału i dyrektora departamentu sprzedaży w centrali do członka zarządu odpowiadającego za pion sprzedaży.
Z grupą Vienna Insurance Group jest związany od roku 2000, gdzie obecnie pełni funkcję Członka Zarządu w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. W styczniu 2007 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w spółce doradztwa finansowego Vienna Finanse Sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy VIG.

Ostatnia aktualizacja 18/02/2014
Podziel Się