Identyfikacja i prezentacja informacji finansowych w raporcie rocznym i poza nim

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję „Identyfikacja i prezentacja informacji finansowych w raporcie rocznym i poza nim”, która odbyła się 20 stycznia 2016 roku w Sali Kinowej (poziom -1, wejście A/D) budynku Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. (ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa). Partnerem spotkania był Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. SEG MAR Partnerami byli Capital Market Solutions Group, Equity Market Consulting Group, IPO Doradztwo Kapitałowe oraz PKF Consult.

Video z wydarzenia jest dostępne na    www.segnet.org.pl

Opis

W pierwszej części spotkania, omówiliśmy powstawanie informacji finansowej w spółce giełdowej (rozbieżności pomiędzy momentem powstania informacji a jej publikacją, możliwość i celowość publikacji danych finansowych w raportach bieżących, prognozy i budżety a ryzyko związane z cenotwórczą informacją finansową, ryzyko sankcji i pozwów cywilnych).

W dalszej części konferencji, skoncentrowaliśmy się na znaczeniu właściwej prezentacji danych finansowych (forma prezentacji a zrozumienie treści, czy publikacja raportu zawsze kończy okres zamknięty, informacje poufne w prezentacji inwestorskiej).

Seminarium skierowane było do przedstawicieli działów relacji inwestorskich i działów finansowych oraz osób, które uczestniczą w pracach nad raportem rocznym w spółce giełdowej.

Program

11.00-11.30 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
11.30-11.35

Otwarcie konferencji

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11.35-13.05 Powstawanie informacji finansowej w spółce giełdowej
  • Rozbieżności pomiędzy momentem powstania informacji a jej publikacją
  • Możliwość i celowość publikacji danych finansowych w raportach bieżących
  • Prognozy i budżety a ryzyko związane z cenotwórczą informacją finansową
  • Ryzyko sankcji i pozwów cywilnych

Prowadzący:
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Uczestnicy:
Monika Kaczorek, Członek Zarządu, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
Edmund Kozak, Wiceprezes Zarządu, IPO Doradztwo Kapitałowe
Mariusz Kuciński, Partner, PKF Consult

Paweł Małkiński, Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group

13.05-13.35 Przerwa kawowa
13.35-15.05 Znaczenie właściwej prezentacji danych finansowych
  • Forma prezentacji a zrozumienie treści
  • Czy publikacja raportu zawsze kończy okres zamknięty
  • Informacje poufne w prezentacji inwestorskiej

Prowadzący:
Piotr Biernacki, Dyrektor Strategiczny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Uczestnicy:
Michał Masłowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Paweł Wieliczko, Prezes Zarządu, Equity Market Consulting Group

15:05-15:35 Lunch

Partnerzy

 Partner
SEG MAR Partnerzy
 
 
Patroni medialni
 

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

  • Powstawanie informacji finansowej w spółce giełdowej

Prowadzący:
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Monika Kaczorek, Członek Zarządu, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Edmund Kozak, Wiceprezes Zarządu, IPO Doradztwo Kapitałowe

Mariusz Kuciński, Partner, PKF Consult

Paweł Małkiński, Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group

Prezentacja

Transmisja

Transmisję online przeprowadziło GPW Media.

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Julia Baranowska
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: julia.baranowska@seg.org.pl

 

 

 

 

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 11/04/2016
Podziel Się