II Forum Sporów Korporacyjnych - Wpływ zabezpieczeń sądowych na funkcjonowanie spółki publicznej - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 


Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz kancelaria Salans mieli przyjemność zaprosić na "II Forum Sporów Korporacyjnych", które poświęcone było wpływowi zabezpieczeń sądowych na funkcjonowanie spółki publicznej. Spotkanie odbyło się 22 maja 2012 roku w Sali Notowań na warszawskiej GPW (ul. Książęca 4).

Opis

Organizatorzy
logo_od_1993_thumb150.jpg   logo_salans_thumb175.jpg


Uczestnicząc w Forum mieli Państwo okazję zapoznać się z przykładami najczęstszych zabezpieczeń powództwa, które mogą skutecznie sparaliżować pracę zarządu i rady nadzorczej oraz zablokować wpływ akcjonariuszy na decyzje zapadające w spółce publicznej. Dzięki prezentacji pięciu case study pokazaliśmy jak spółka może sobie poradzić w sytuacji zastosowania wobec niej konkretnego zabezpieczenia sądowego oraz w jakich przypadkach może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym za poniesione szkody z tytułu użytego wobec niej zabezpieczenia.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z drugim, poszerzonym wydaniem Przewodnika „Spory korporacyjne”, które zawiera opisy procedur znajdujących zastosowanie w konkretnych sytuacjach konfliktu w spółkach. W przypadku każdej z nich wskazaliśmy, kto może inicjować działania korporacyjne i sądowe, na jakich podstawach, w jakich terminach, a także jakie są koszty takiej aktywności. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie Państwu pomocna w codziennej pracy. Elektroniczną wersję Przewodnika można pobrać z Biblioteki SEG oraz ze strony www.salans.com/spory.

Autorem zdjęć jest Małgorzata Drążek

Program

11:30 - 11:45 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
11:45 - 12:00

Otwarcie forum

prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, SEG

12:00 - 13:30

SESJA I: Zabezpieczenia a prawa akcjonariusza na walnym zgromadzeniu

 

Zakaz podejmowania uchwał bez udziału określonego akcjonariusza:

 • dopuszczalny zakres ingerencji sądu w funkcjonowanie spółki
 • możliwość ograniczania praw innych akcjonariuszy
 • nieprawomocne zabezpieczenie powództwa a interes spółki

prof. Aleksander Chłopecki, Prezes, Sąd Polubowny przy KNF

Leszek Koziorowski, Wspólnik, Gessel Koziorowski

Patrick Radzimierski, Radca Prawny, Salans

 

Sądowe „zawieszenie” wykonywania prawa głosu przez akcjonariusza:

 • zakres ograniczenia wprowadzonego przez sąd
 • szczególne przypadki głosowań na WZA - „bez przywilejów i ograniczeń”
 • uwzględnienie „wykluczonych” akcjonariuszy przy konstytuowaniu grup akcjonariuszy

prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans

prof. Aleksander Chłopecki, Prezes, Sąd Polubowny przy KNF

Leszek Koziorowski, Wspólnik, Gessel Koziorowski

 

Ograniczenie wykonywania prawa gΠosu z uwagi na domniemanie porozumienia:

 • zakres podmiotowy ograniczenia dokonanego przez sąd
 • skuteczność przenoszenia „wykluczonych” głosów na inne podmioty
 • stosowanie ograniczenia wobec spółek zależnych i osób trzecich

prof. Aleksander Chłopecki, Prezes, Sąd Polubowny przy KNF

Leszek Koziorowski, Wspólnik, Gessel Koziorowski

Wojciech Kozłowski, Partner, Salans

13:30 - 14:00 Przerwa kawowa
 14:00 - 15:30

SESJA II: Zabezpieczenia a wykonywanie zarządu i nadzoru przez organy spółki

 

Zawieszenie wykonywania funkcji prezesa zarzàdu przez sąd:

 • skuteczność czynności „zawieszonego” prezesa w relacjach z osobami trzecimi
 • zawieszenie w czynnościach a nakaz działania w interesie spółki
 • potencjalne konsekwencje odszkodowawcze

prof. Aleksander Chłopecki, Prezes, Sąd Polubowny przy KNF
dr Mirosław Cejmer, Adwokat, KKG Kubas Kos Gaertner
Wojciech Kozłowski, Partner, Salans

 

Zakaz podejmowania uchwał przez radę nadzorczą:

 • skuteczność postanowienia a jego doręczenie
 • ważność uchwał podjętych w dobrej wierze
 • potencjalne konsekwencje odszkodowawcze

prof. Aleksander Chłopecki, Prezes, Sąd Polubowny przy KNF
dr Arkadiusz Radwan, Adwokat, kancelaria KKG Kubas Kos Gaertner
Patrick Radzimierski, Radca Prawny, Salans

 15:30 - 16:00   Lunch

Partnerzy

Patroni Medialni
logo_pap_200_thumb100.jpg logo_ipo_thumb100.jpg logo_inwestycje_krzywe_2_thumb150.jpg

Materiały

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z forum:

Prezentacja (PDF):

 • Prezentacja z Konferencji      

Pobierz

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się