II Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z PKO Bank Polski, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, PZU jak również PwC, BIG InfoMonitor, Lewiatan Business Angels, MARSH, Oracle, PGNiG, Standard & Poor's oraz Unicomp-WZA byli gospodarzami II Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG, który odbył się w dniach 21-22 maja 2013 roku.

Video

Kolejna, 3. edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 21-22 maja 2014 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!

Opis

W tym roku zaprosiliśmy uczestników do Centrum Kongresowego Hotelu Warszawianka w Jachrance, aby w gronie wybitnych specjalistów dokonać analizy znaczenia roli CFO w spółce giełdowej. Wydarzenie to było doskonalą okazją do omówienia przedmiotowych zagadnień w  gronie dyrektorów finansowych i przedstawicieli zarządów notowanych spółek. 

Pierwszego dnia Kongresu zaplanowane zostały cztery dyskusje panelowe, poświęcone zagadnieniom zarządzania ryzykiem zarówno w ujęciu mikro jak i makroekonomicznym. Uczestnikami debat byli eksperci rynku finansowego oraz kadra zarządzająca największych spółek giełdowych. Do dyskusji zaprosiliśmy również instytucje, które na co dzień zajmują się wsparciem Emitentów w obszarze tak fundamentalnym jak zarządzanie ryzykiem i płynnością w spółce notowanej na rynku kapitałowym.

Celem nadrzędnym Kongresu było umożliwienie  wymiany doświadczeń pomiędzy CFO czołowych polskich przedsiębiorstw jak również przekazanie narzędziowej wiedzy wspierającej zarządzanie różnego rodzaju ryzykami występującymi w spółkach.
Dwudniowe wydarzenie rozpoczęła dyskusja nad kierunkiem i perspektywami rozwoju polskiej gospodarki prowadzona, w gronie wybitnych polskich ekonomistów, przez Pana Pawla Blajera , dziennikarza TVN CNBC. Eksperci podejmowali polemikę będącą wprowadzeniem  do analizy problematyki risk management. Gośćmi debaty byli członkowie rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów - dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, prof. Witold Orłowski oraz  dr Jakub Borowski.

Kolejną dyskusję - Wyzwania CFO w nowej rzeczywistości gospodarczej - poprowadził Pan Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski, a do debaty zaproszeni zostali członkowie zarządów największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Poprzez doświadczenie, również na arenie międzynarodowej, uczestnicy panelu omówili rolę pozytywnych i konsekwencje negatywnych decyzji finansowych i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa, szczególnie w czasach dekoniunktury i niestabilności gospodarczej.

Trzeci już panel,  omawiający zagadnienia Identyfikacji i transferu ryzyka, poprowadził  Pan Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu oraz CFO PZU SA. Zaproszeni goście omówili możliwości w zakresie transferu ryzyka w tym outsourcingu, jak również form finansowania skutków wystąpienia ryzyka i poprawy cash flow.

Merytoryczną część pierwszego dnia  Kongresu zakończyła analiza  Minimalizacji kosztów i ryzyka w spółce giełdowej pod batutą Pana Mirosława Szczepańskiego, Członka Zarządu, GPW w Warszawie SA. Podczas dyskusji uczestnicy pochylili się nad zagadnieniem optymalizacji kosztowej przy jednoczesnym ograniczeniu wynikających z zagadnienia ryzyk.

Po części merytorycznej zaprosiliśmy Gości na zmagania sportowe. Podczas II biegu charytatywnego SEG, organizowanego  na rzecz młodej przedsiębiorczości, oprócz dobrej zabawy i rywalizacji uczestnicy  mieli możliwość wsparcia działań mających na celu  praktyczne przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.

Wieczór uwieńczyła uroczysta kolacja połączona z licznymi atrakcjami. W mniej formalnej atmosferze zaprezentowaliśmy obszary wykorzystania zdobytej podczas sesji plenarnych wiedzy, jak również zaprosiliśmy Państwa do wspaniałej zabawy przy muzyce. 

Drugiego dnia Kongresu zaprosiliśmy natomiast na warsztaty tematyczne pogłębiające wiedzę z zakresu ryzyk występujących w organizacji. Omawiana z perspektywy CFO problematyka była analizowana w mniejszych grupach, aby w drodze dyskusji osiągnąć cele biznesowe i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Wydarzenie gwarantowało wysoki poziom merytoryczny jak również było bardzo ważne dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Udział w Kongresie był bezpłatny dla spółek należących do SEG. Spółki giełdowe nienależące do SEG mogły wziąć udział w Kongresie zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu zgłoszeniowym (4.500 PLN netto/osoba, bez kosztów noclegu) bądź przystępując do Stowarzyszenia. Liczba miejsc była ograniczona, decydowała kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo miały spółki SEG. Uczestnicy sami pokrywali koszt zakwaterowania.

Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego - Zdjęcia

Program

21 MAJA 2013 (wtorek)

11:00 - 12:00 Rejestracja gości
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 13:15

Oficjalne otwarcie i powitanie gości


dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:15 - 14:15

Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki

 

Prowadzący:

Paweł Blajer, Dziennikarz, TVN CNBC

 

Uczestnicy:

Radosław Bodys, Główny Ekonomista PKO Bank Polski
dr Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów
prof. Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny, PwC, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka PKPP Lewiatan, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów

14:15 - 15:15

Dyskusja panelowa I: Wyzwania CFO w nowej rzeczywistości gospodarczej

 

Prowadzący:

Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

 

Uczestnicy:

Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
Włodzimierz Kiciński, I Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź
Jacek Murawski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGNiG
Wojciech Ostrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE

15:15 - 15:45 Przerwa kawowa  
15:45 - 16:45

Dyskusja panelowa II: Identyfikacja i transfer ryzyka

 

Prowadzący:

Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu, CFO, PZU SA

 

Paneliści:

William Mills, Wiceprezes Zarządu, Standard&Poors
Paweł Pietkiewicz, Partner, White&Case
Marek Porczyński, Członek Zarządu, Marsh Polska
Krzysztof Zawadzki, Wiceprezes Zarządu, CFO, TAURON Polska Energia

16:45-17:45

Dyskusja panelowa III: Minimalizacja kosztów i ryzyka w spółce giełdowej

 

Prowadzący:

Mirosław Szczepański, Członek Zarządu, GPW w Warszawie

 

Paneliści:

Jacek Adamski, Doradca Zarządu, szef Lewiatan Business Angels
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Michał Kozłowski, Manager, Oracle Polska
Krzysztof Szułdrzyński, Partner, PwC

18.15 – 19.15 Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego
20:00

Uroczysta kolacja

22 MAJA 2013 (środa)

9:00-10:30 I TURA warsztatów tematycznych
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 II TURA warsztatów tematycznych    
12:30-13:30 Podsumowanie Kongresu oraz lunch

Partnerzy

Partner Strategiczny
  logo_pko_bp_small_thumb250.jpg  
  logo_gpw_small_thumb250.jpg  

 
 logo_pzu_small_thumb.jpg  
Partner Merytoryczny
   logo_pwc_small_thumb175.jpg  
Partnerzy
 big.jpg  lewiatan.jpg  marsh.jpg
 oracle.jpg  pgnig.jpg  sandp.jpg
Partner Technologiczny
   logo_unicomp_thumb.jpg  
Główny Partner Medialny
   logo_tvn_cnbc_thumb_thumb.png  
Patroni Medialni
 logo_bankier_thumb.jpg  forbes.jpg  logo_inwestycje_thumb_thumb.jpg
logo_ipo_thumb.jpg logo_kapitalowy_thumb_thumb.png  manager_thumb.jpg
nowy_przemysl.jpg logo_pap_thumb_thumb.jpg parkiet_thumb.jpg
logo_radiopin_thumb.jpg    wnp.jpg

Warsztaty

Grupa I
Emisja obligacji na przykładzie doświadczeń GPW

izabela_olszewska_small_large.jpgIzabela Olszewska

Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Życiorys

 

piotr_kajczuk_large.jpgPiotr Kajczuk

Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Życiorys

 

Zagadnienia

 • dlaczego obligacje?
 • formowanie struktury obligacji
 • harmonogram emisji
 • notowanie na rynku Catalyst
 • koszty emisji
  Grupa II
Zarządzanie płynnością grupy kapitałowej w dobie spowolnienia gospodarczego

wasilewska-semail_small_large.jpgAgnieszka Wasilewska-Semail

Dyrektor Pionu Sprzedaży Korporacyjnej

 

PKO Bank Polski

Życiorys 

 

Grupa III
Warunki finansowania dłużnego z punktu widzenia inwestora instytucjonalnego 

jerzy_rozlucki_large.jpgJerzy Rozłucki

Dyrektor ds. Długu Korporacyjnego

 

PZU SA

Życiorys

 

Zagadnienia

 • Rynek obligacji vs finansowanie bankowe/konsorcjalne
 • Kluczowe wskaźniki i ograniczenia istotne dla inwestorów / pożyczkodawców
 • Determinanty marży kredytowej
Grupa IV
Podatkowa Grupa Kapitałowa – praktyczne rekomendacje

kacprowska_small_large.jpgAnna Kacprowska – Paluszek

Dyrektor Biura Polityki Podatkowej

 

PZU SA

Życiorys 

 

Zagadnienia

 • Zasady funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej
 • Podatkowa Grupa Kapitałowa PZU – case study
 • PGK – Korzyści
 • PGK a VAT - sprzeczne orzeczenia NSA
Grupa V
Rynek inwestycji Aniołów Biznesu - uwarunkowania i perspektywy. Czy warto inwestować przed debiutem giełdowym?

jacek_adamski_small_large.jpgdr Jacek Adamski

Doradca Zarządu

 

Lewiatan Business Angels

Życiorys

 

szymon_kurzyca_small_large.jpgSzymon Kurzyca

Ekspert Inwestycyjny

 

Lewiatan Business Angels

Życiorys

 

 

Zagadnienia

 • Specyfika inwestycji Aniołów Biznesu
 • Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego w transakcjach aniołowych
 • Wyjście z inwestycji i poziomy zwrotów
 • Instrumenty wsparcia
 • Perspektywa rozwoju rynku
Grupa VI
Ryzyko niewypłacalności kontrahentów - o czym warto pamiętać i dlaczego powinniśmy korzystać z ubezpieczenia należności handlowych?

maciej_kalbus_1_large.jpgMaciej Kalbus
 
Starszy Broker Specjalista, Zespół Ryzyka Kredytowe i Polityczne

 

Marsh Polska

Życiorys

 

marcin_olczak_1_large.jpgMarcin Olczak

Broker Dyrektor, Kierownik Zespołu Ryzyka Kredytowe i Polityczne

 

Marsh Polska

Życiorys

 

Zagadnienia

 • Narzędzia kontroli ryzyka niewypłacalności kontrahentów.
 • Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i na świecie - struktura, zależności.
 • Produkty ubezpieczeniowe - dopasowanie do faktycznych możliwości i potrzeb firmy.
 • Mocne i słabe strony ubezpieczenia, czyli czym jest, a czym nie jest ubezpieczenie należności handlowych.
 • O czym warto pamiętać, a czego unikać w przypadku polisy ubezpieczenia należności handlowych.
 • Alternatywne powody wykupienia polisy ubezpieczenia należności handlowych.
Grupa VII
Praktyczne akspekty wykorzystania rozwiązań wspierających zarządzanie efektywnością na przykładzie największych spółek w Polsce i na Świecie. Rzetelna informacja zarządcza.

michal_kozlowski_large.jpgMichał Kozłowski

Dyrektor rozwiązań Enterprise Performance Management

 

Oracle

Życiorys 

 

Kontakt

Kontakt w sprawie Kongresu oraz członkostwa w SEG:

Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 01/04/2014
Podziel Się