III Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, KDPW, PwC Legal, Salans, Unicomp-WZA, CMS Cameron McKenna, Gessel Koziorowski, K&L Gates, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy byli gospodarzami III Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego przeprowadziliśmy kolejne fikcyjne WZ Zwykłej Spółki SA. Tegoroczne WZ przebiegało w atmosferze próby wrogiego przejęcia i związanych z tym komplikacji.

Opis

Kongres odbył się w dniach 21-22 lutego 2012 roku w Hotelu OSSA w Ossie k/Rawy Mazowieckiej.

Mając na względzie bardzo pozytywne komentarze po ubiegłorocznym Kongresie odnośnie formuły organizacji fikcyjnego WZA, część III Kongresu przeprowadzona została również w takiej formule i poświęcona praktycznym zagadnieniom związanym z przebiegiem głosowań na WZA. Podobnie jak rok temu przygotowaliśmy bardzo wiele utrudnień w przebiegu Walnego Zgromadzenia licząc na Państwa aktywne zaangażowanie. Drugiego dnia Kongresu zaplanowaliśmy dla Państwa warsztaty tematyczne, które były prowadzone w dwóch turach. Podczas zajęć praktycznych były dyskutowane zagadnienia prawne istotne z punktu widzenia spółki publicznej, m.in.: znowelizowana procedura cywilna, ryzyka zarządu w sytuacji sporu wspólników, organizacja e-WZA, e-WZA w procedurach i regulaminie walnego zgromadzenia, zarządzanie współpracą z kancelariami prawnymi, propozycje zmian regulacji Unii Europejskiej, konflikt interesów członków zarządu, obowiązki informacyjne w praktyce, prawne zagadnienia programów motywacyjnych, znaczenie wewnętrznych regulacji, compliance antymonopolowy, optymalna podatkowo restrukturyzacja grupy kapitałowej oraz elektroniczna obsługa wypłat świadczeń z papierów wartościowych. Oczywiście obecność ponad 200 prawników ze spółek giełdowych dawała także możliwości dyskusji kuluarowych na wiele innych tematów związanych z prawnymi aspektami funkcjonowania notowanej spółki. Po części merytorycznej zaprosiliśmy Państwa na wieczór ostatkowy w konwencji balu maskowego, który uświetniła muzyka na żywo.

Kongres przeznaczony był dla przedstawicieli spółek należacych do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Udział w Kongresie był bezpłatny. Uczestnicy pokrywali jedynie koszt zakwaterowania.

Program

21 lutego (wtorek)

 12.00 – 13.00 Rejestracja gości
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 14.15

Otwarcie Kongresu


Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 14.15 – 16.30

WZ Zwykłej Spółki SA – I SESJA


Przewodniczący:


Leszek Koziorowski, Wspólnik, Kancelaria Prawna Gessel Koziorowski


Uczestnicy:


Beata Binek, Senior Associate, CMS Cameron McKenna
Aleksander Chłopecki, Radca Prawny, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, współpracuje z kancelarią Salans
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Zbigniew Korba, Dyrektor, Radca Prawny, Szef Praktyki Corporate/M&A oraz Banking/Finance, Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska Sp.k.
Wojciech Kozłowski, Radca Prawny, Partner, kieruje Globalną Praktyką Postępowań Sądowych w kancelarii Salans
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

 • wrogie przejęcie na NWZA
 • prawo do głosowania na WZA
 • głosowanie grupami
 • eWZA
 16.30 – 16.50 Przerwa kawowa
16.50 – 19.00 WZ Zwykłej Spółki SA – II SESJA
  
 20.00 – 24.00 Wieczór ostatkowy przy muzyce na żywo

22 lutego

9.00 - 10.30 Dwie tury warsztatów w grupach
11.00 - 12.30  
10.30 - 11.00 Przerwa kawowa
12.30 - 12.45 Podsumowanie i zakończenie Kongresu  

Partnerzy

Partnerzy Strategiczni
 logo_gpw_thumb.jpg   nowe_logo_kdpw.jpg 
Partnerzy
 logo_pwc_thumb.jpg logo_salans_thumb.jpg  logo_unicomp_thumb.jpg
Patroni
logo_cms_thumb.jpg logo_gessel_thumb.jpg logo_klg_thumb.jpg
logo_marek_thumb.png   logo_ww_thumb.jpg
Główny Patron Medialny
  logo_tvn_cnbc_thumb.png  
Patroni Medialni
parkiet_04_grudnia_2008_r_thumb150.jpg logo_pap_200_thumb100.jpg logo_bankier_thumb150.jpg
logo_kapitalowy_thumb175.png   logo_prawnik_bialy.jpg

 

Warsztaty

Grupa I
Compliance antymonopolowy jako element corporate governance

piotr_milczarek_official_version_large.jdr Piotr Milczarek

Counsel

Radca Prawny

Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska

 

Życiorys

 

Opis warsztatu

Warsztat ma na celu zaprezentowanie ryzyk wynikających z regulacji prawa konkurencji, jak również problematyki projektowania i wdrażania programów compliance. Adresatami warsztatu są przedstawiciele firm z każdej branży, w szczególności firm zatrudniających liczny personel, którego obowiązki obejmują kontakty z przedstawicielami konkurentów i kontrahentów.

Warsztat będzie obejmował omówienie następujących zagadnień:

 • pojęcia corporate governance, jego celów i metod ich realizacji
 • ryzyk związanych z prawem konkurencji
 • pojęcia compliance antymonopolowego, jego celów i metod ich realizacji
 • wzajemnej relacji corporate governance i compliance antymonopolowego
 • ryzyk wynikających z implementacji programów compliance w oderwaniu od corporate governance
 • potencjalnych korzyści, mogących wynikać z implementacji programu compliance w sposób przemyślany, jako elementu corporate governance
 • błędów popełnianych podczas projektowania i implementacji programów compliance
Grupa II
Optymalna podatkowo restrukturyzacja grupy kapitałowej z udziałem funduszu inwestycyjnego zamkniętego

katarzyna_kopczewska.jpgKatarzyna Kopczewska

Starszy Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym

PwC

 

Życiorys

jacek_pawlowski_large.jpgJacek Pawłowski

Counsel

Radca Prawny

Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska 

 

Życiorys

Opis warsztatu

Warsztat ma na celu zaznajomienie słuchaczy ze strukturą organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa lub inwestycji pozwalająca na wygenerowanie istotnych oszczędności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Adresatami warsztatu są przedstawiciele firm z każdej branży, którzy poszukują możliwości podwyższenia rentowności swojej działalności poprzez obniżenie zobowiązań podatkowych. W szczególności warsztat może zainteresować deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych oraz firmy posiadające znaczne zasoby nieruchomości.

Warsztat będzie obejmował omówienie następujących zagadnień:

 • przedstawienie struktury i opis jej działania
 • charakterystyka prawno-podatkowa funduszu inwestycyjnego zamkniętego i sposób jego wykorzystania w roli „spółki holdingowej”
 • charakterystyka prawno-podatkowa spółki komandytowo-akcyjnej
 • skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej w strukturze wykorzystującej fundusz inwestycyjny zamknięty
 • możliwość dalszej optymalizacji podatkowej dystrybucji zysków funduszu inwestycyjnego zamkniętego
 • omówienie roli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz mechanizmów zachowania pełnej kontroli nad majątkiem wniesionym do funduszu inwestycyjnego zamkniętego
 • wykorzystanie struktury z funduszem inwestycyjnym zamkniętym przez podmiot notowany na giełdzie
Grupa III
Warsztaty procesowe. Jak odnaleźć się w znowelizowanej procedurze cywilnej. Szanse i zagrożenia

Patrick Radzimierski

Radca Prawny, kieruje Zespołem Postępowań Sądowych w kancelarii Salans w Polsce

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • case study w oparciu o nowelizację k.p.c. z 16 września 2011 roku
 • zastosowanie w praktyce „nowej” procedury cywilnej
 • formułowanie pism procesowych i wniosków dowodowych według nowych zasad
Grupa IV
Ryzyka zarządu w sytuacji sporu wspólników

bilewska.jpg

prof. Katarzyna Bilewska

Adwokat, kieruje Zespołem Sporów Korporacyjnych w kancelarii Salans

 

Życiorys

Opis warsztatu

Panel będzie obejmował wskazanie:

 • jakie jest ryzyko w zakresie odpowiedzialności członków zarządu w związku z decyzjami podejmowanymi w spółce, mimo sprzeciwu jednej z grup interesów wspólników i w jaki sposób je ograniczać
 • jak wpływa konflikt wspólników na uchwały podejmowane przez radę nadzorczą i walne zgromadzenie spółki i jakie są skutki ich zaskarżania
 • jak przebiega wykonywanie przez wspólników uprawnień kontrolnych, nadzorczych i informacyjnych w sytuacji sporu wspólników
Reasumując, odpowiemy na pytanie:

Jaką postawę powinien przyjąć zarząd wobec konfliktu wspólników w procesie bieżącego zarządzania spółką i wykonywania uchwał jej organów
Grupa V
Organizacja e-WZA - 6 miesięcy przed, 26 dni przed, 6 dni przed, przeddzień i dzień obrad

Piotr Kamiński


Wiceprezes Zarządu

Unicomp-WZA

Andrzej Knap


Prezes Zarządu

Unicomp-WZA

Opis warsztatu

 • najważniejsze czynniki wpływające na decyzję czy organizować walne zgromadzenie z opcją uczestniczenia w nim akcjonariuszy zdalnie w danej spółce
 • sondaże zainteresowania e-walnym zgromadzeniem w danej spółce – sposoby i korzyści 
 • „mapa drogowa” działań organizacyjnych przed e-walnym zgromadzeniem
 • przeddzień i dzień obrad krok po kroku
Grupa VI
E-WZA w procedurach i regulaminie walnego zgromadzenia

Piotr Kamiński


Wiceprezes Zarządu
Unicomp-WZA

Andrzej Knap


Prezes Zarządu
Unicomp-WZA

Opis warsztatu

 • definiujemy procedury czyli co, kto i kiedy musi zrobić
 • wymagania formalne czyli statut i ogłoszenie
 • przewodniczący, jego „pomocnicy”, zaplecze techniczne i notariusz to też elementy procedury czyli nic na żywioł
 • jak się bronić przed niespodziankami i sprawnie przeprowadzić e-walne zgromadzenie czyli regulamin obrad
 • stosowanie procedur daje z reguły pewność - gdyby nie te prawa Murphy’ego – jak zaradzić pechowi
Grupa VII
Współpraca Spółki i Doradcy prawnego - Droga usłana różami czy droga przez mękę?
Propozycje zmian regulacji Unii Europejskiej i ich wpływ na rynek finansowy

Dariusz Greszta


Partner
CMS Cameron McKenna

Beata Binek


Starszy Prawnik
CMS Cameron McKenna

Ida Komorowska


CMS Cameron McKenna

Grupa VIII
Zarządzanie sytuacją konfliktu interesów członków władz spółek publicznych

Marta Janowska

Associate
K&L Gates

 

Życiorys

Andrzej Mikosz

Partner
K&L Gates

 

Życiorys

Jakub Pitera

Associate
K&L Gates

 

Życiorys

Grupa IX
Obowiązki informacyjne w praktyce - ochrona sprzecznych interesów uczestników rynku

szlachetka_large.jpgEwa Szlachetka

Wspólnik
Gessel Koziorowski

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • zasada równego dostępu do informacji w teorii i w praktyce
 • przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej
 • przekazywanie danych akcjonariuszom
 • przekazywanie danych w ramach due diligence
 • przekazywanie informacji poufnych w ramach prowadzonych negocjacji
 • znaczące umowy - przykłady realizacji obowiązków informacyjnych
 • informacje poufne - przykłady obowiązków informacyjnych
 • raporty bieżące i inne formy komunikacji z rynkiem

Grupa X

Programy motywacyjne i najbardziej aktualne problemy spółek giełdowych

04_large.jpgŁukasz Adamczyk

Doradca Podatkowy
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Życiorys

006_large.jpgMarcin Marczuk

Partner, Radca Prawny
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Życiorys

011_large.jpg

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Partner
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Życiorys

Opis warsztatu

W ramach tematu omówimy trzy bloki tematyczne:

Programy Motywacyjne - Mec. Marcin Marczuk

 1. pracowniczy a cywilnoprawny kontrakt menadżerski
 2. opcja menadżerska – próba definicji
 3. sposoby wydawania opcji menadżerskiej w krajowym systemie prawnym
 4. tok decyzyjny programów motywacyjnych
 5. kryteria nabycia opcji menadżerskiej
 6. programy motywacyjne w zaleceniach Komisji Europejskiej
 7. podatkowe aspekty programu motywacyjnego
Najbardziej aktualne problemy spółek giełdowych - problemy podatkowe – Mec. Łukasz Adamczyk
 1. spółka komandytowo-akcyjna jako mechanizm optymalizacji podatkowej
 2. możliwość odzyskania pcc zapłaconego przez spółki kapitałowe oraz spółki osobowe
 3. wydatki związane z emisją akcji jako kup
 4. możliwość aktywowania wydatków na akwizycję udziałów (akcji) w spółkach zależnych jako kup.
Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków spółki publicznej w świetle planowanej noweli - Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski
 1. nadzór KNF nad wykonywaniem obowiązków przez spółki publiczne
 2. działania KNF w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązków w związku z ofertą publiczną;
 3. działania KNF w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązków informacyjnych
 4. sankcje administracyjne, odpowiedzialność cywilna i karna
Grupa XI
Wewnętrzne regulacje – kajdanki czy koła ratunkowe?

danuta_pajewska_large.jpg

Danuta Pajewska

Starszy Wspólnik, Radca Prawny
Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

marek_szydlowski_large.jpg

Marek Szydłowski

Radca Prawny
Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

Opis warsztatu

Przedmiotem warsztatów będą wewnętrzne regulacje spółki: czy są obowiązkowe, jakie zadania spełniają, jak należy je formułować i czego nie powinny zawierać. Choć temat jest ściśle związany z problematyką zarządzania spółką, chcemy zwrócić uwagę na prawne znaczenie regulacji wewnętrznych. Złe regulacje wewnętrzne mogą bowiem szkodzić spółce i narażać na ryzyko odpowiedzialności zarówno spółkę, jak i członków jej organów oraz kadrę zarządzającą. Chcemy także przekonać uczestników warsztatów, że regulacje wewnętrzne to nie zbędne, nudne procedury, które jak kajdanki ograniczają funkcjonowanie spółki, ale pomocne w zarządzaniu ryzykiem spółki koła ratunkowe. Problematykę tę będziemy chcieli przedstawić w sposób jak najbardziej praktyczny, omawiając pozytywne i negatywne przykłady regulacji, a także metodę i przypadki wykorzystania regulacji jako skutecznych narzędzi do ochrony interesów spółki i jej kadry menadżerskiej.

Grupa XII
Komunikacja KDPW z emitentami przy obsłudze wypłat świadczeń z papierów wartościowych - łatwiej i szybciej. Nowe funkcjonalności aplikacji internetowej

oldak_large.jpgKrzysztof Ołdak

Dyrektor Działu Operacyjnego
KDPW SA

 

Życiorys

Opis warsztatu

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z planowaną implementacją zmian w aplikacji internetowej KDPW, która umożliwi emitentom papierów wartościowych komunikację w zakresie wymiany informacji dotyczących zdarzeń korporacyjnych. Nowa usługa obejmie wybrane zdarzenia korporacyjne polegające na wypłacie świadczeń z papierów wartościowych, takie jak:

 • wypłata dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy,
 • wypłata dochodów FIZ bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 • wypłata odsetek i wykupu papierów dłużnych.
Wprowadzany sposób komunikacji stanowić będzie rozbudowę, funkcjonującej od 3 sierpnia 2009 r., dedykowanej strony internetowej w zakresie przekazywania danych do/z Krajowego Depozytu przy obsłudze walnych zgromadzeń. Wdrożenie aplikacji internetowej znacząco ułatwi przekazywanie informacji do KDPW (wyeliminuje konieczność korespondencji papierowej), a także umożliwi emitentom monitorowanie realizowanych zdarzeń, czy pobranie wezwania w sprawie przekazania środków pieniężnych na wypłatę świadczeń.

Materiały

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z warsztatów tematycznych:

Prezentacje (PDF):

GRUPA I: Compliance antymonopolowy jako element corporate governance
dr Piotr Milczarek - Radca Prawny, PwC Legal
       
Pobierz    
           
GRUPA II: Optymalna podatkowo restrukturyzacja grupy kapitałowej z udziałem funduszu inwestycyjnego zamkniętego
Katarzyna Kopczewska - Starszy Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym, PwC
Jacek Pawłowski - Radca Prawny, PwC Legal
       
Pobierz             
       
GRUPA III: Warsztaty procesowe. Jak odnaleźć się w znowelizowanej procedurze cywilnej. Szanse i zagrożenia.
Patrick Radzimierski - Radca Prawny, kieruje Zespołem Postępowań Sądowych w kancelarii Salans w Polsce
       
Pobierz      
             
GRUPA VII: Współpraca Spółki i Doradcy prawnego - Droga usłana różami czy droga przez mękę? Propozycje zmian regulacji Unii Europejskiej i ich wpływ na rynek finansowy
Dariusz Greszta - Partner, Beata Binek - Starszy Prawnik, Ida Komorowska, CMS Cameron McKenna
       
Pobierz      
           
Pobierz        
       
GRUPA VIII: Zarządzanie sytuacją konfliktu interesów członków władz spółek publicznych
Andrzej Mikosz - Partner, Jakub Pitera - Prawnik, Bartosz Niemczynowicz - Prawnik, K&L Gates
       
Pobierz       
       
Pobierz     
       
GRUPA IX: Obowiązki informacyjne w praktyce - ochrona sprzecznych interesów uczestników rynku
Ewa Szlachetka - Wspólnik, Kancelaria Prawna Gessel Koziorowski
       
Pobierz            
       
GRUPA X: Programy motywacyjne i najbardziej aktualne problemy spółek giełdowych
Łukasz Adamczyk - Doradca Podatkowy, Marcin Marczuk - Partner, Prof. Marek Wierzbowski - Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
       
Pobierz      
      
Pobierz      
             
Pobierz            
       
GRUPA XI: Wewnętrzne regulacje - kajdanki czy koła ratunkowe?
Danuta Pajewska - Wspólnik, Marek Szydłowski - Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
       
Pobierz             
       
Pobierz 

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami (PDF) z Walnego Zgromadzenia fikcyjnej "Zwykłej Spółki SA", przygotowanych przez kancelarię Gessel Koziorowski na poczet III Kongresu Prawników SEG:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Zwykła Spółka SA"
  
Pobierz  
  
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Spółki "Zwykła Spółka SA"
       
Pobierz           
       
Statut Spółki "Zwykła Spółka SA"
       
Pobierz            
       
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki "Zwykła Spółka SA"
       
Pobierz          
       
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki "Zwykła Spółka SA"
       
Pobierz

Kontakt

KONTAKT W SPRAWIE KONGRESU

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: kongres@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 23/01/2014
Podziel Się