III seminarium restrukturyzacyjne

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, kancelaria Wardyński i Wspólnicy oraz PwC mieli przyjemność zaprosić na III SEMINARIUM RESTRUKTURYZACYJNE, które odbyło się 12 maja 2015 roku w siedzibie kancelarii Wardyński i Wspólnicy (Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa - wejście od ul. Matejki 4) w godz. 13:45-16:45.

Opis

logo_od_1993_thumb150.jpg wiw_kolor_0.jpg  pwc_logo_new.jpg

TEMATY:

  • Ujemny kapitał własny („test bilansowy”) jako przesłanka ogłoszenia upadłości spółki z o.o. lub akcyjnej. Perspektywa członka zarządu, wspólnika i wierzyciela. Rozwiązania służące wyprowadzeniu spółki z niewypłacalności polegającej na nadmiernym zadłużeniu
  • Przelew wierzytelności na zabezpieczenie w praktyce restrukturyzacji zadłużenia spółek
  • Badanie forensic poprzedzające restrukturyzację, czyli identyfikowanie, zabezpieczanie, analiza i prezentacja dowodów (fizycznych, księgowych i elektronicznych) dotyczących sprzeniewierzenia aktywów i fałszowania danych finansowych

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

  • Kredytodawcy i inne podmioty finansujące,
  • Podmioty inwestujące w spółki wymagające restrukturyzacji zadłużenia (fundusze private equity i venture capital)
  • Podmioty posiadające duże wierzytelności wobec kontrahentów zagrożonych upadłością
  • Podmioty ubezpieczające transakcje (firmy ubezpieczeniowe)
  • Członkowie zarządów spółek z o.o. i akcyjnych

Program

13:45 - 14:00 Rejestracja gości
14:00 - 14:30

Ujemny kapitał własny („test bilansowy”) jako przesłanka ogłoszenia upadłości spółki z o.o. lub akcyjnej. Perspektywa członka zarządu, wspólnika i wierzyciela. Rozwiązania służące wyprowadzeniu spółki z niewypłacalności polegającej na nadmiernym zadłużeniu

Konrad Grotowski, Wardyński i Wspólnicy

14:30 - 15:00

Przelew wierzytelności na zabezpieczenie w praktyce restrukturyzacji zadłużenia spółek

Marcin Smolarek, Wardyński i Wspólnicy

15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 15:45

Przegląd śledczy jako element procesu restrukturyzacji

Dominika Stępińska-Duch, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Klimczak, PwC

15:45 - 16:15

Panel dyskusyjny: Restrukturyzacja spółek kapitałowych prowadzonych z udziałem licznych grup wierzycieli

Krzysztof Libiszewski, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Milewicz, Agencja Rozwoju Przemysłu

16:15 - 16:45

Pytania i odpowiedzi

16:45

Zakończenie seminarium

Prelegenci

Konrad Grotowski jest radcą prawnym, partnerem kancelarii Wardyński i Wspólnicy w praktyce prawa upadłościowego i restrukturyzacji oraz praktyce dochodzenia trudnych wierzytelności.

Reprezentował klientów w skomplikowanych sporach o wartości setek milionów euro, w tym w postępowaniach, których celem było przeciwdziałanie transakcjom mającym na celu wyprowadzanie aktywów ze spółek zagrożonych upadłością. Ma również doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji połączeń i przejęć spółek. Od 2014 r. jest moderatorem Restructuring & Insolvency Group, która działa w ramach organizacji World Services Group.

Krzysztof Libiszewski jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy w praktyce prawa korporacyjnego i transakcji oraz compliance.

Ma bogate doświadczenie we wszystkich rodzajach fuzji, przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Uczestniczył w wielu skomplikowanych transakcjach krajowych i międzynarodowych obejmujących rozporządzanie udziałami i majątkiem, restrukturyzację majątku i przekształcenia spółek handlowych. Doradzał m.in. Skarbowi Państwa w zakresie restrukturyzacji największych polskich stoczni. Prowadził w imieniu wierzycieli i akcjonariuszy procesy restrukturyzacyjne spółek giełdowych obejmujące konwersje wierzytelności na kapitał.

Dominika Stępińska-Duch jest adwokatem, partnerem kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się praktyką karną oraz compliance.

Odpowiada również za obszar cyberbezpieczeństwa w praktyce prawa nowych technologii. Reprezentuje klientów w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa karnego gospodarczego. Ocenia ryzyko odpowiedzialności karnej wynikające ze zdarzeń gospodarczych. Zajmuje się wdrażaniem i monitorowaniem funkcjonowania procedur compliance. Specjalizuje się w postępowaniach wewnętrznych. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej i compliance. W kancelarii kieruje również obsługą klientów francuskich w ramach French Desk.

Marcin Smolarek jest adwokatem w praktyce bankowości i finansowania projektów kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Doradza w zakresie finansowania i refinansowania projektów oraz umów kredytowych i sporów z udziałem instytucji finansowych (financial litigation). Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z finansowaniem inwestycji i LBO (kredyty konsorcjalne, emisje papierów dłużnych, transakcje finansowania z zabezpieczeniem na papierach wartościowych oraz innych aktywach, refinansowanie zadłużenia), a także z finansowaniem nabywania nieruchomości. Ma praktyczne doświadczenie prawne w zakresie restrukturyzacji zadłużenia zdobyte przy dużych projektach restrukturyzacji obligacji polskich emitentów oraz kredytów nieruchomościowych.

Marcin Klimczak jest wykwalifikowanym ekspertem z 15-letnim doświadczeniem w wykrywaniu, zwalczaniu i zapobieganiu oszustwom i nadużyciom w biznesie. Od 2004 roku w PwC, przeprowadził ponad 150 projektów dotyczących wykrywania działań na szkodę firm, projekty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, śledztwa i przeglądy związane ze zgodnością procedur z regulacjami, w tym badania zgodności z regulacjami antykorupcyjnymi.

Doradza firmom w zakresie zapewnienia transparentności biznesu, zgodności postępowania z kodeksami etycznymi oraz weryfikacji zgłoszeń anonimowych informatorów. Prowadził również śledztwa dotyczące łamania regulacji antymonopolowych i ochrony konkurencji. W trakcie swojej kariery zdobywał doświadczenie pracując w polskich organach ścigania, gdzie prowadził śledztwa dotyczące oszustw podatkowych, przemytu i podrabiania towarów oraz prania pieniędzy. Był zaangażowany we współpracę z Europejskim Biurem Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejską Policją (EUROPOL).

Partnerzy

Patroni Medialni
logo_inwestycje_krzywe_1_thumb150.jpg   pap_biznes_small_www.jpg

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

asia_ok.jpgJoanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja 12/05/2015
Podziel Się