Implementacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy - zmiany w k.s.h.

Opis

logo_15_seg.jpg

Implementacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy - zmiany w k.s.h.

Warszawa, 10 września 2008 r.
 
Sala NewConnect
GPW, ul Książęca 4, Warszawa
 
logo_wse_infoengine.jpg
Transmisję internetową z seminariów zapewnia WSE InfoEngine S.A.

Seminarium wyłącznie dla członków SEG

Program
11.30 – 11.40 

Otwarcie seminarium

 

Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych    

11.40 – 14.30

Perspektywa emitenta a perspektywa akcjonariusza - konflikt wartości prezentacja założeń projektu


Prof. dr hab. Michał Romanowski, Przewodniczący Zespołów Problemowych Komisji Kodyfikacyjnej ds. Krajowego i Europejskiego Prawa Spółek
 

Prezentacja najnowszej wersji rozwiązań według obszarów regulacji - terminy i sposób zwołania walnego zgromadzenia

 • dyskusja

Uprawnienia dotyczące zwołania walnego zgromadzenia, uzupełniania porządku obrad i przedstawiania projektów uchwał, uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych

 • dyskusja
uprawnienia organów spółki
 • dyskusja

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (record date)

 • dyskusja

Udział w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków elektronicznych

 • dyskusja,
Głosowanie korespondencyjne
 • dyskusja
Głosowanie przez pełnomocnika
     
 • wprowadzenie

zakaz ograniczania prawa akcjonariuszy do ustanawiania pełnomocników

 • dyskusja
pełnomocnicy znajdujący się w konflikcie interesów
 • dyskusja,
niejednolite głosowanie
 • dyskusja,
forma pełnomocnictwa
 • dyskusja
 
Obowiązki publikacyjne dotyczące wyników głosowań
 • dyskusja
Prawo akcjonariusza do informacji
 • dyskusja,
Pozostałe zmiany
 • dyskusja
14.30 – 15.45  

Lunch

 15.45 – 16.00

Zakończenie seminarium


Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się