Informacja cenotwórcza - czyli o czym spółki powinny informować rynek

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (projekt edukacyjny CEDUR) mieli przyjemność zaprosić na dwudniową konferencję "Informacja cenotwórcza - czyli o czym spółki powinny informować rynek", która odbyła się 28-29 listopada 2012 roku w Warszawie. Pierwszego dnia spotkania uczestników zaprosiliśmy do Sali Notowań GPW, drugiego zaś do Sali Kinowej (wejście A) Centrum Bankowo-Finansowego (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Opis

Organizator
logo_od_1993_thumb150.jpg logo_knf_0.jpg logo_cedur.jpg

 

Obowiązki informacyjne są niezwykle istotnym działaniem, do którego zobligowani są emitenci. Na ich podstawie inwestorzy są w stanie dokonać oceny sytuacji finansowej spółki oraz jej perspektyw rozwoju. Jednakże część obowiązków informacyjnych, a zwłaszcza raportowanie tzw. „informacji poufnych”, dostarcza emitentom wiele trudności. Dlatego podczas konferencji skoncentrowaliśmy się na tym właśnie zagadnieniu - jakie zdarzenia i w jakim momencie powinny być raportowane w świetle wymogów ustawowych i rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych.

Podczas 5 paneli dyskusyjnych (definicja informacji poufnej, kiedy informacja staje się cenotwórcza, opóźnienie publikacji informacji poufnej, dostęp do informacji poufnej, techniczne aspekty raportowania) wskazaliśmy najważniejsze problemy dotyczące wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na GPW.  Zaprezentowaliśmy Państwu również analizę empiryczną wpływu raportów bieżących i okresowych na kurs akcji spółki. Po zakończeniu części merytorycznej pierwszego dnia seminarium odbyła się część wieczorna,  mniej oficjalna,  w Restauracji CONCEPT 13 w Warszawie (www.vitkac.com).

Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli spółek należących do SEG.

Konferencja była bezpłatna

logo_gpw_media_stare.jpg

WYDARZENIE BYŁO TRANSMITOWANE ONLINE przez GPW MEDIA (transmisja dla członków SEG)

 Autorem zdjęć jest Małgorzata Drążek

Program

Dzień I - Sala Notowań, GPW

11:30-11:45 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
11:45-12:00

Otwarcie Konferencji


Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:00-13:30

Definicja informacji „poufnej”

 • Ustawa a rozporządzenie
 • Informacja poufna a raport bieżący
 • Kryterium istotności
 • Kryterium pewności

Moderator:

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy debaty:

Prof. Aleksander Chłopecki, Of Councel, Kancelaria Salans

Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

 

13:30-15.00

Kiedy informacja staje się cenotwórcza

 • Ciągła analiza istotności i pewności informacji
 • Wybór momentu upublicznienia informacji
 • Czy publiczna informacja może być „poufna”
 • Kontakty z analitykami i zarządzającymi

Moderator:

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy debaty:

Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Andrzej Mikosz, Partner, Kancelaria K&L Gates

Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

 

15:00-15:45 Lunch
15:45-17:15

Opóźnianie publikacji informacji poufnej

 • Rodzaje informacji mogącej podlegać opóźnieniu
 • Obowiązki spółki w trakcie „życia” opóźnionej informacji
 • Zarządzanie informacją poufną w spółce
 • Informacja poufna podawana przez kilka niezależnych podmiotów

Moderator:

Dariusz Witkowski, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy debaty:

Piotr Bieżuński, Członek, Polski Instytut Relacji Inwestorskich
Marek Maciąg, Prawnik, Kancelaria Gotshal & Manges

 

18:00 Część wieczorna – Restauracja CONCEPT 13 (www.vitkac.com)

Dzień II - Sala Kinowa, CBF

9:00- 9:30 Powitalna kawa
9:30-11:30

Dostęp do informacji poufnej

 • Lista osób posiadających dostęp
 • Obowiązki i ograniczenia związane z dostępem do informacji poufnej
 • Możliwości przekazywania informacji poufnej poza spółkę
 • Prace nas sprawozdaniem i komentarzem Zarządu oraz konsolidacja wyników przed ich publikacją
 • Okresy zamknięte w prawie i w praktyce. Najlepsze praktyki

Moderator:

Dariusz Witkowski, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy debaty:

Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Nobili Partners Beata Binek, Starszy Prawnik, CMS Cameron McKenna

Agnieszka Burak, Naczelnik w Departamencie Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

11:30-12:30

Techniczne aspekty raportowania

 • Problemy z raportowaniem w ujęciu sporządzający –akceptujący-wysyłający- prezentacja studium przypadku
 • Zagrożenia wynikające z fałszywego raportu
 • Procedury akceptacji/wysyłki raportu

Moderator:

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy debaty:

Agnieszka Burak, Naczelnik w Departamencie Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Rafał Garszczyński, Dyrektor Biura Organizacji i Relacji Inwestorskich, COMP SA

Ewa Szlachetka, Wspólnik, Kancelaria Gessel Koziorowski SA

 

 

12:30-13:30

Wpływ raportów bieżących i okresowych na kurs akcji spółki– analiza empiryczna

 • Strategia cenotwórcza generatorem informacji
 • Kryzys w spółce punktem zwrotnym, na przykładzie opcji walutowych
 • Komunikat makroekonomiczny informacją cenotwórczą dla akcji spółki
 • Szef relacji inwestorskich członkiem zarządu?

Piotr Gabryś, Asset Matrix

13:30-14:30  Lunch

Partnerzy

Partner
  logo_gpw_2_thumb250.jpg  
Patroni Medialni
logo_pap_200_thumb100.jpg logo_inwestycje_thumb150.jpg logo_gpw_media_thumb150.jpg

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się