Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do rewolucji w raportowaniu

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na dwudniową konferencję "Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do rewolucji w raportowaniu", która odbyła się 18-19 listopada 2014 roku w Warszawie (Sala Notowań, ul. Książęca 4). Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Komisja Nadzoru Finansowego. Partnerem spotkania była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerem Technologicznym firma Unicomp-WZA.

Video z wydarzenia jest dostępne na segnet.org.pl

Co czeka spółki giełdowe po wejściu w życie rozporządzenia MAR?

Video

Wywiad z Mirosławem Kachniewskim, Prezesem Zarządu, SEG

Opis

Spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, są zobligowane na mocy prawa do przestrzegania obowiązków informacyjnych. Dzięki nim inwestorzy mają zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji (zasada pełnej transparentności). Informacja o różnych zdarzeniach dotyczących spółek publicznych decyduje niejednokrotnie o podjęciu przez inwestorów decyzji inwestycyjnej kupna lub sprzedaży akcji. Dlatego niewątpliwie to informacja jest największą wartością na rynku kapitałowym.

Mimo, iż obowiązki informacyjne są szczegółowo określone przez ustawodawcę, to jednak część z nich - zwłaszcza raportowanie tzw. „informacji poufnych” - dostarcza Emitentom wiele trudności. Dlatego podczas konferencji skoncentrowaliśmy się na tym właśnie zagadnieniu - jakie zdarzenia i w jakim momencie powinny być raportowane w świetle wymogów ustawowych i rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych.

Podczas 5 debat (oczekiwane zmiany w reżimie raportowania spółek giełdowych, raportowanie bez rozporządzenia, publikowanie danych finansowych w raportach bieżących, zmiany w zakresie wymogów DPSN, powstawanie i ewolucja informacji poufnej - case study negocjacji znaczącej umowy) wskazaliśmy najważniejsze problemy dotyczące wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na GPW.

Konferencja skierowana była do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Program

Dzień I - 18 listopada  
13:30-14:25 Lunch dla uczestników konferencji (Sala NewConnect, poziom 0)
14:25-14:40 Rejestracja uczestników (piętro II, Sala Notowań, przy stanowisku ochrony)
14:40-14:45

Otwarcie konferencji

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

14:45-16:00

Oczekiwane zmiany w reżimie raportowania spółek giełdowych

 • Kierunki zmian regulacji UE
  Robert Wąchała
  , Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Konsekwencje dla spółek
  Piotr Biernacki
  , Prezes Zarządu, NOBILI Partners
 • Konsekwencje dla rynku
  Paweł Cymcyk
  , Prezes Zarządu, Związek Maklerów i Doradców
16:00-16:15 Przerwa kawowa
16:15-17:30

Dyskusja panelowa: Raportowanie bez rozporządzenia

 • Identyfikacja najważniejszych zagrożeń
 • Propozycja działań samoregulacyjnych SEG
 • Określenie priorytetów działań

Moderator:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych


Uczestnicy:
Agnieszka Burak, Naczelnik w Departamencie Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Piotr Cieślak, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Magdalena Kopciejewska, Kierownik Zespołu Informacji Giełdowych, PKN ORLEN
Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, GESSEL Koziorowski

Dzień II - 19 listopada  
10:45-11:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa (piętro II, Sala Notowań, przy stanowisku ochrony)
11:00-11:05

Otwarcie konferencji (Sala Notowań)

Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:05-12:20

Dyskusja panelowa: Publikowanie danych finansowych w raportach bieżących

 • Podejście emitentów a oczekiwania inwestorów
 • Propozycje rekomendacji ogólnych
 • Procedury do wdrożenia w spółkach

Moderator:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Uczestnicy:
Maciej Bombol, CFA, Prezes Zarządu, AXA TFI
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

12:20-13:50

Dyskusja panelowa: Zmiany w zakresie wymogów  DPSN

 • Zmiany w zakresie DPSN
 • Zmiany w sposobie raportowania DPSN
 • Monitorowanie przestrzegania/nieprzestrzegania DPSN
 • Raport DPSN a informacja cenotwórcza

Moderator:
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Uczestnicy:
Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Rynku Kasowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Adam Drozdowski, Zarządzający Funduszami, Pioneer Pekao Investment Management
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Przemysław Wasilewski, Dyrektor Departamentu Kontrolingu Finansowego, PGE Polska Grupa Energetyczna

13:50-14:05 Przerwa kawowa
14:05-15:35

Dyskusja panelowa: Powstawanie i ewolucja informacji poufnej - case study negocjacji znaczącej umowy

 • Kiedy informacja staje się pewna
 • Kiedy informacja staje się istotna
 • Kiedy informacja staje się publiczna
 • Opóźnienie publikacji informacji jako czynnik cenotwórczy

Moderator:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych


Uczestnicy:

Krzysztof Dresler, Członek Zarządu, Capitalia

Rafał Garszczyński, Manager ds. PR, Komunikacji i Relacji Inwestorskich, ABC Data
Marcin Marczuk, Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Marcin Sadlej, Head of Corporate Finance, CC Group

15:35-16:00 Lunch

Partnerzy

Patronat Honorowy
  logo_knf_0.jpg  
Partner
  logo_gpw.jpg  
Partner Technologiczny
  logo_unicomp_thumb250.jpg  
Patroni Medialni
bankier_logo_final_2014_03_26_thumb175.j logo_inwestycje_krzywe_1_thumb150.jpg logo_kapitalowy.png
logo_money_pl_kolor_a_150x53.jpg parkiet_04_grudnia_2008_r_thumb150.jpg logo_pap_thumb.jpg

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

Prezentacje - 18 listopada 2014 roku:

 • Oczekiwane zmiany w reżimie raportowania spółek giełdowych - możliwość samoregulacji

dr Radosław L. Kwaśnicki, Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Agnieszka Nalazek, Radca Prawny, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Pobierz

 • Oczekiwane zmiany w reżimie raportowania spółek giełdowych - kierunki zmian regulacji UE

Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Pobierz

 • Oczekiwane zmiany w reżimie raportowania spółek giełdowych - konsekwencje dla rynku

Paweł Cymcyk, Prezes Zarządu Związku Maklerów i Doradców

Pobierz

 • Oczekiwane zmiany w reżimie raportowania spółek giełdowych - konsekwencje dla spółek

Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, NOBILI Partners

Pobierz

 • Pytania i odpowiedzi - raportowanie bez rozporządzenia

Pobierz

 • Pytanie otwierające konferencję

Pobierz

Prezentacje - 19 listopada 2014 roku:

 • Pytania i odpowiedzi - publikowanie danych finansowych w raportach bieżących

Pobierz

 • Pytania i odpowiedzi - zmiany w zakresie wymogów DPSN

Pobierz

 • Pytania i odpowiedzi - powstanie i ewolucja informacji poufnej

Pobierz

Transmisja

Transmisję przeprowadziła firma Unicomp-WZA.

logo_unicomp_thumb250.jpg

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

asia_ok.jpgJoanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 04/12/2014
Podziel Się