IV Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić do udziału w IV Kongresie CFO Spółek Giełdowych SEG. Było to kolejne cyklicznie planowane wydarzenie organizowane w ramach misji edukacyjnej SEG, podczas którego mogli Państwo wymienić się doświadczeniami dotyczącymi pracy CFO spółek giełdowych oraz zdobyć wiedzę pomocną w zarządzaniu spółką. Kongres odbył się w dniach 20-21 maja 2015 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Kolejna, 5. edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 17-18 maja 2016 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!

Relacja z IV Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG

Video

Opis

Dwudniowe spotkanie w gronie CFO czołowych spółek giełdowych rozpoczął wykład na temat perspektyw makroekonomicznych. Następnie w ramach trzech dyskusji panelowych, zastanowiliśmy się nad strategią finansowania przedsiębiorstwa, nowoczesnym zarządzaniem kosztami oraz finansowaniem ekspansji zagranicznej. W panelach wzięli udział eksperci oraz CFO, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Po części merytorycznej uczestników Kongresu zaprosiliśmy do udziału w Charytatywnym Biegu Rynku Kapitałowego, z udziałem Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego. Minimalnym dystansem był 1 km - z możliwością przebiegnięcia go wielokrotnie - im więcej przebiegliśmy, tym więcej środków przeznaczymy na cele charytatywne. Każdy kilometr umożliwił zdolnym dzieciom kształcenie oraz zdobycie wiedzy z zakresu finansów.

Dzień uwieńczyła Wieczorna Gala, podczas której Gość Specjalny Rafał Sonik - Przedsiębiorca, Zwycięzca Rajdu Dakar 2015 - opowiedział o sponsoringu sportowym. Następnie wszystkich uczestników Kongresu zaprosiliśmy na Uroczystą Kolację oraz do udziału w Turnieju Futbolu Stołowego.

Drugiego dnia Kongresu odbył się cykl warsztatów tematycznych, które pozwoliły Państwu zdobyć bardzo narzędziową wiedzę ułatwiającą podejmowanie codziennych wyzwań. Umożliwiły również dyskusję w kameralnym gronie z udziałem ekspertów rynku. Po lunchu, odbyła się debata związana z nowymi regulacjami dotyczącymi raportowania (MAR).

Wydarzenie gwarantowało wysoki poziom merytoryczny, jak również było bardzo ważne dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu CFO

 • Pełna relacja z wydarzenia:

http://seg.org.pl/pl/iii-kongres-cfo-spolek-gieldowych-seg


Wywiad z Mirosławem Kachniewskim, Prezesem Zarządu, SEG

Video

Dotyczy zagadnień omawianych podczas Kongresu CFO SEG 2015

Program

20 MAJA 2015 (środa)

11.00 - 12.00 Rejestracja gości
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.10

Oficjalne otwarcie i powitanie gości

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

13.10 - 13.30 Wystąpienie inauguracyjne: Perspektywy makroekonomiczne
Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski
13.30 - 14.45

Dyskusja panelowa I: Strategia finansowania przedsiębiorstwa

 • Optymalna struktura finansowania spółki
 • Otoczenie makroekonomiczne wpływa na atrakcyjność poszczególnych źródeł finansowania
 • Finansowanie projektowe
 • Projekty hybrydowe, w tym z udziałem funduszy unijnych

Prowadzący:
Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Uczestnicy:
Jacek Barański, HP Financial Services
Magdalena Bartoś, CFO, PGE Polska Grupa Energetyczna

Dalida Gepfert, Członek Zarządu, CFO, Enea
Michał Gwizda, Partner, Dział Doradztwa Europejskiego, Crido Taxand

Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska

14.45 - 15.00 Przerwa kawowa
15.00 - 16.15

Dyskusja panelowa II: Nowoczesne zarządzanie kosztami

 • Optymalizacja kosztowa, podatkowa i kadrowa
 • Dyscyplina kosztowa w warunkach deflacji
 • Minimalizacja ryzyk

Prowadzący:
Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu, CFO, PZU

Uczestnicy:
Sławomir Boruc, Wspólnik kierujący Praktyką Podatkową, Baker & McKenzie
Tomasz Gałaszkiewicz, Brand Manager, BMW
Monika Kaczorek, Partner, Mazars
Radosław Kozieja, Wiceprezes Zarządu, Codec Polska
Krzysztof Zawadzki, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Tauron Polska Energia

16.15 - 16.30

Przerwa kawowa

16.30 - 17.45

Dyskusja panelowa III: Finansowanie ekspansji zagranicznej

 • Zysk i ryzyko na rynkach zagranicznych
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym i kredytowym
 • Bariery dostępu do finansowania na rynkach zagranicznych

Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Krzysztof Kluza, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Selena FM

Artur Kozieja, Managing Director, Head of Poland Investment Banking Division, Barclays
Marcin Petrykowski, Dyrektor Zarządzający, Standard & Poor’s
Jarosław Romanowski, I Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź
Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu, CFO, Grupa Azoty

18.20 - 19.20

Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego

Im więcej przebiegniemy, tym więcej środków przeznaczymy na cele charytatywne! Dystans: 1 km, z możliwością wielokrotnego przebiegnięcia tego dystansu

20.00

Wieczorna Gala

 • Sponsoring sportowy: biznes i efektywność
  Gość Specjalny - Rafał Sonik, Przedsiębiorca, Zwycięzca Rajdu Dakar 2015
 • Uroczysta kolacja
 • Turniej Futbolu Stołowego

21 MAJA 2015 (czwartek)

7.00 - 8.00 Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
9.00 - 10.30 Pierwsza tura warsztatów w grupach
10.30 - 11.00 Przerwa kawowa
11.00 - 12.30 Druga tura warsztatów w grupach
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Nowe regulacje dotyczące raportowania (MAR)
 • Zmiany zasad raportowania
 • Ogólne Standardy Raportowania
 • Raportowanie informacji finansowych
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Partnerzy

Patronat Honorowy
     
Partnerzy Instytucjonalni

 

 

 

 

 

Partnerzy Strategiczni
 

 

 

 


Partnerzy
 

 

 
 

Patroni
 

 
 

Partner Technologiczny
 
 
Partner Specjalny
 


 
Partner Organizacyjny
 


 
Patroni Medialni
   
 
 
 
   

Warsztaty

Grupa I
Efektywne zarządzanie bankowym kosztem odsetkowym w ramach rozbudowanej struktury grupy kapitałowej

Konrad Grajeta

 

Dyrektor Departamentu Produktów Transakcyjnych i Finansowania Handlu
PKO Bank Polski

 

Życiorys

Zagadnienia

 • Rachunek skonsolidowany - optymalizacja wyniku odsetkowego, dzięki automatycznej koncentracji środków na jednym rachunku oraz ich redystrybucji na wybrane rachunki, dedykowana podmiotom o rozbudowanej strukturze organizacyjnej (odziały, filie).
 • Cash Pooling Rzeczywisty - fizyczna konsolidacja dostępnych środków na rachunkach bankowych odrębnych podmiotów gospodarczych, umożliwiająca jednocześnie korzystanie ze wspólnej płynności środków dostępnych w grupie kapitałowej oraz maksymalizację wyniku odsetkowego grupy.
 • Cash Pooling Odsetkowy - wirtualna konsolidacja sald w ramach grupy kapitałowej, jako sposób na zoptymalizowanie wyniku odsetkowego grupy kapitałowej, bez fizycznego transferu środków finansowych pomiędzy rachunkami uczestników.
 • Cash Pooling Międzynarodowy - zarządzanie środkami finansowymi grupy kapitałowej z placówkami poza granicami Polski.  
 • Moduł Zarządzania Płynnością w  bankowości elektronicznej - monitorowanie oraz zarządzanie sytuacją finansową grupy kapitałowej on-line.
 • PKO Menedżer Przepływów - usługa wyodrębniona w ramach systemu bankowości elektronicznej, umożliwiająca planowanie bieżącego zarządzania środkami finansowymi z możliwością symulacji przyszłych przepływów finansowych, w oparciu o dostępne dane historyczne.
  Grupa II
Finansowanie działalności zagranicznej polskich spółek

Edmund Cumber

 

Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych

PKO Bank Polski

 

Życiorys

Zagadnienia

 • Formy wsparcia finansowego: kredyty inwestycyjne, obrotowe, akredytywy i gwarancje, leasing, faktoring
 • Wsparcie w zarządzaniu finansami niemieckich podmiotów przez tworzony Oddział we Frankfurcie: pełna integracja z platformą elektroniczną polską, przelewy między matką a córką są przelewami wewnętrznymi, konta konsolidowane, cash pool
 • Doradztwo w rozeznaniu rynku. W przypadku Niemiec pomoc w procedurach administracyjnych, poszukiwaniu funduszy, partnerów handlowych, partnerów biznesowych takich jak prawnicy, notariusze
 • Ubezpieczanie eksportu przez KUKE w kontraktach krótkoterminowych i długoterminowych
Grupa III
Zarządzanie rentownością produktu i spółki poprzez powiązanie przychodów z adekwatnymi kosztami

Tomasz Kulik

 

Dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu

PZU

 

Życiorys

Grupa IV
Doświadczenia Grupy PZU w tworzeniu centrów usług wspólnych

Tomasz Grabarczyk

 

Dyrektor Centrum Gospodarki Własnej

PZU

 

Życiorys

Wojciech Paradowski

 

Dyrektor Biura Operacji Księgowych

PZU

 

Życiorys

Zagadnienia

 • Tomasz Grabarczyk: Działania w ramach rozwoju i innowacji w Centrum Usług Wspólnych w obszarze gospodarki własnej
 • Wojciech Paradowski: Doświadczenia Grupy PZU w budowaniu Centrum Usług Wspólnych w obszarach operacji ubezpieczeniowych i księgowych
Grupa V
Wygrać na rynku, wygrać w walce o fundusze UE – o tworzeniu dobrych strategii biznesowych i ich finansowaniu ze środków publicznych

Michał Gwizda

 

Partner, Dział Doradztwa Europejskiego

Crido Taxand

 

Życiorys

Rafał Świeżak


Partner

Crido Business Consulting

 

Życiorys

Zagadnienia

 • Jakie warunki musi spełniać dobra strategia biznesowa?
 • Czym jest wizja rozwoju przedsiębiorstwa i co można uzyskać dzięki  jej stworzeniu?
 • Co to oznacza, że strategię „robi się” dwa razy: na papierze i w życiu?
 • W jakim zakresie możliwe jest finansowanie strategii rozwoju firmy z funduszy publicznych?
 • Co zrobić, aby fundusze unijne stanowiły szanse, a nie zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorstwa?

Na pytania te odpowiedzą eksperci z firmy Crido Taxand, która wspiera przedsiębiorstwa w tworzeniu strategii rozwoju i znajdowaniu źródeł ich finansowania (m.in. od 2005 roku pozyskała dla swoich klientów pomoc publiczną o wartości 3,8 mld złotych).

 

Grupa VI
Sankcje na osoby fizyczne zarządzające spółką – odpowiedzialność podatkowa, karna, obowiązki informacyjne spółek i nadużycia giełdowe

Sławomir Boruc

 

Wspólnik kierujący Praktyką Podatkową

Baker & McKenzie

 

Życiorys

Konrad Konarski

 

Wspólnik współkierujący Praktyką Finansową

Baker & McKenzie

 

Życiorys

Mikołaj Piaskowski

 

Counsel kierujący Praktyką Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Baker & McKenzie

 

Życiorys

Piotr Wysocki


Partner, Praktyka Podatkowa

Baker & McKenzie

 

Życiorys

Zagadnienia

 • Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu
 • Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu
 • Odpowiedzialność członków zarządu w przepisach antymonopolowych
 • Sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych i nadużycia giełdowe
Grupa VII
Innowacja w praktyce: jak wykorzystać technologie IT do pozyskania nowych źródeł przychodów

Jacek Barański

 

HP Financial Services

 

Życiorys

Szczepan Starowieyski


HP Financial Services

zagadnienia

Trendy IT -  big data, cloud computing, mobilność oraz social media - są dowodem zachodzących zmian, cyfrową ewolucją i wyzwaniem dla większości funkcjonujących w warunkach konkurencji organizacji. Niewątpliwie jest to  szansa. W trakcie naszych warsztatów chcemy omówić na przykładach jak wykorzystać technologie IT do pozyskania nowych źródeł przychodów oraz jak wykorzystać potencjał cyfrowej rewolucji do stworzenia nowych modeli biznesowych.

Przedstawione zostaną korzyści z usługi w modelu Flexible Capacity Services.

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z kongresu:

SESJE PLENARNE

 • Wystąpienie inauguracyjne: Perspektywy makroekonomiczne

Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski

Prezentacja

 • Pytania i odpowiedzi - Dyskusja panelowa I: Strategia finansowania przedsiębiorstwa

Prezentacja

 • Pytania i odpowiedzi - Dyskusja panelowa II: Nowoczesne zarządzanie kosztami 

Prezentacja

 • Pytania i odpowiedzi - Dyskusja panelowa III: Finansowanie ekspansji zagranicznej

Prezentacja

 • Nowe regulacje dotyczące raportowania (MAR)

Prezentacja

WARSZTATY TEMATYCZNE

 • Grupa V - Wygrać na rynku, wygrać w walce o fundusze UE – o tworzeniu dobrych strategii biznesowych i ich finansowaniu ze środków publicznych

Michał Gwizda, Partner, Dział Doradztwa Europejskiego, Crido Taxand
Rafał Świeżak, Partner, Crido Business Consulting

Prezentacja

Bieg

W dniu 20 maja 2015 roku o godz. 18:20 odbył się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego.

Minimalnym dystansem był 1 km - z możliwością przebiegnięcia go wielokrotnie - im więcej przebiegliśmy, tym więcej środków przeznaczymy na cele charytatywne. Każdy kilometr umożliwi zdolnym dzieciom kształcenie oraz zdobycie wiedzy z zakresu finansów.

Partnerem Biegu było PZU

 

 


Uzyskane podczas biegu środki zostały przeznaczone na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Każdy uczestnik biegu otrzymał pakiet startowy, zawierający numer, chip do pomiaru czasu oraz koszulkę wierzchnią. Podczas biegu zapewniono uczestnikom wodę i napoje izotoniczne.

REGULAMIN BIEGU

Pobierz

Kontakt

Kontakt w sprawie Kongresu:

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: kongres@seg.org.pl

 

 

 Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

 

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 25/01/2016
Podziel Się