IV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PwC Legal, Salans, Unicomp-WZA, CMS Cameron McKenna, Gessel Koziorowski, K&L Gates, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy byli gospodarzami IV Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, który w tym roku przebiegał w nieco innej formule, jednak poruszane zagadnienia wciąż dotyczyły Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Kongres odbył się w dniach 12-13 lutego 2013 roku w Hotelu OSSA w Ossie k/Rawy Mazowieckiej.

Zachęcamy do obejrzenia relacji video z wydarzenia:

Video

Kolejna, 5. edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 4-5 marca 2014 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!

Opis

Pierwszego dnia przedyskutowane zostały takie zagadnienia, jak: kworum na WZA, zmiana przedmiotu działalności, akcje uprzywilejowane i odwołanie pełnomocnictwa oraz wybór rewidenta ds. szczególnych. Oprócz poszczególnych ‘case study’ zostały przedstawione ostatnie zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych i sposób ich wdrożenia przez spółki giełdowe. Po części merytorycznej odbyła się mniej oficjalna część Kongresu, którą rozpoczął turniej curlingowy. Po integracji sportowej uczestnicy zaproszeni zostali na Wieczór Ostatkowy w konwencji lat 70-tych, w trakcie którego towarzyszyła nam doskonała muzyka na żywo.

Jak co roku na drugi dzień Kongresu zaplanowaliśmy dla Państwa warsztaty tematyczne, które były prowadzone w dwóch turach. Podczas zajęć praktycznych zostały omówione zagadnienia prawne istotne z punktu widzenia spółki publicznej, m.in.:

nowe obowiązki spółek związane z planowanymi zmianami przepisów o ochronie danych osobowych, programy motywacyjne w spółkach publicznych, własność intelektualna w spółce giełdowej, współpraca z konkurencją a zmowa cenowa, nowe technologie i narzędzia w organizacji i realizacji WZ, emisja obligacji przez spółkę publiczną, polityka informacyjna emitenta, akcje nieme w obrocie giełdowym, postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego, zmiany prawa a optymalizacje podatkowe oraz obowiązki w zakresie ujawniania stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych.

Udział w Kongresie był bezpłatny dla spółek należących do SEG. Spółki giełdowe nienależące do SEG mogły wziąć udział w Kongresie zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu zgłoszeniowym (3.000 PLN netto/osoba, bez kosztów noclegu) bądź przystępując do Stowarzyszenia. Liczba miejsc była ograniczona, decydowała kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo miały spółki SEG. Uczestnicy sami pokrywali koszt zakwaterowania.

Program

12 LUTEGO 2013 (wtorek)

12:00 - 12:50 Rejestracja gości
12:50 - 13:00

Otwarcie Kongresu


Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, SEG
13:00 - 14:00

DPSN na GPW - ostatnie zmiany i sposób ich wdrożenia przez spółki giełdowe


Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Rynku Kasowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
14:00 - 14:45

Lunch

Walne zgromadzenie akcjonariuszy w praktyce

14:45 - 15:15

Kworum na WZA

 • kworum wymagane przy głosowaniu różnych uchwał
 • praktyczne problemy z wyliczaniem kworum
 • obecność na WZA a udział w głosowaniu

Moderator:

Prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans

 

Przewodniczący WZA:

Leszek Koziorowski, Wspólnik, Gessel Koziorowski

 

Uczestnicy:

Beata Binek, Starszy Prawnik, CMS Cameron McKenna
Beata Kiedrowicz, Partner, PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. (PwC Legal)
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

15:15 - 15:45

Zmiana przedmiotu działalności

 • pojęcie istotności zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa
 • głosowanie imienne

Moderator:

Beata Kiedrowicz, Partner, PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. (PwC Legal)

 

Przewodnicząca WZA:

Prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans

 

Uczestnicy:

Beata Binek, Starszy Prawnik, CMS Cameron McKenna
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates

15:45 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 16:45

Akcje uprzywilejowane i odwołanie pełnomocnictwa

 • nowa emisja akcji uprzywilejowanych
 • głosowanie akcjonariuszy uprzywilejowanych w grupach
 • możliwości odwołania nieodwołalnego pełnomocnictwa

Moderator:

Leszek Koziorowski, Wspólnik, Gessel Koziorowski

 

Przewodnicząca WZA:

Beata Kiedrowicz, Partner, PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. (PwC Legal)

 

Uczestnicy:

Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates

16:45 - 17:15

Wybór rewidenta ds. szczególnych

 • rewident ds. szczególnych jako uprawnienie akcjonariuszy mniejszościowych
 • powołanie rewidenta ds. szczególnych przez akcjonariusza większościowego

Moderator:

Leszek Koziorowski, Wspólnik, Gessel Koziorowski

 

Przewodniczący WZA:

Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates

 

Uczestnicy:

Prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans
Beata Binek, Starszy Prawnik, CMS Cameron McKenna
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

17:30 - 19:30

Turniej curlingowy poprzedzony pokazem i szkoleniem

20:00

Wieczór Ostatkowy

w konwencji lat 70-tych,połączony z kolacją i muzyką na żywo

13 LUTEGO 2013 (środa)

09:00 - 10:30

I TURA warsztatów tematycznych

10:30 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 12:30 II TURA warsztatów tematycznych

Partnerzy 

Partner Strategiczny
   logo_gpw_2_thumb250.jpg  
Partnerzy
logo_pwc_thumb.jpg logo_salans_thumb.jpg logo_unicomp_thumb.jpg
Patroni
logo_cms_thumb.jpg logo_gessel_thumb.jpg logo_kl_gates_thumb100.jpg
logo_marek_thumb.png   logo_ww_thumb.jpg
Główny Patron Medialny
  logo_tvn_cnbc_thumb.png  
Patroni Medialni
logo_bankier_thumb.jpg logo_dziennik_thumb.jpg logo_inwestycje_krzywe_250_thumb.jpg
logo_ipo_thumb.jpg logo_kapitalowy_thumb.png logo_pap_thumb.jpg
logo_prawnik_thumb.jpg logo_radiopin_thumb.jpg logo_serwis_prawa.jpg

Warsztaty

Grupa I

Nowe obowiązki spółek związane z planowanymi zmianami przepisów o ochronie danych osobowych

a.k.jpg

Anna Kobylańska

Adwokat, Counsel
PwC Legal

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • spółki giełdowe jako administratorzy danych osobowych akcjonariuszy
 • planowane zwiększenie obowiązków związanych z uniezależnieniem administratorów bezpieczeństwa informacji
 • planowane zmniejszenie obowiązków rejestracyjnych
 • projekt nowego rozporządzenia UE, które zastąpi przepisy ustawy o ochronie danych osobowych - co zmieni się w działalności spółek?
Grupa II
Programy motywacyjne w spółkach publicznych (gotówkowe, akcyjne, fantomowe)

sojda.jpg

Monika Sojda-Gerwatowska

Radca Prawny
PwC Legal

 

Życiorys

ordyk.jpg

Mateusz Ordyk

Starszy Prawnik
PwC Legal

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • kryteria wyboru instrumentu finansowego (programy gotówkowe, programy akcyjne, programy fantomowe)
 • regulaminy programów motywacyjnych
 • obowiązki spółek publicznych w związku z programami pracowniczymi, w świetle przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi oraz przepisów o ofercie publicznej, z uwzględnieniem planowanych zmian do tej ustawy (memorandum informacyjne, informacje poufne, raporty bieżące)
Grupa III
Własność intelektualna w spółce giełdowej

darowska.jpg

Małgorzata Darowska

Radca Prawny
Salans

 

Życiorys

opis warsztatu

 • kategorie praw własności intelektualnej

W jakich obszarach działalności należy identyfikować potrzebę regulowania kwestii związanych z prawami własności intelektualnej?

 • nabywanie praw własności intelektualnej i korzystanie na podstawie licencji

Jak poprawnie sformułować umowę przeniesienia praw i umowę licencyjną? Dostosowanie umowy do celów biznesowych związanych z nabyciem prawa.

 • właściwe zabezpieczenie praw i ochrona wytworów chronionych wytworzonych przez spółkę – utwory pracownicze, know-how

Umowy z pracownikami i osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych

 • ochrona know-how, tajemnica przedsiębiorstwa

Możliwości prawne związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, warunki egzekwowania ochrony

 • strategie i instrumenty ochrony praw własności intelektualnej
 • wewnętrzne regulacje spółki umożliwiające zarządzanie prawami własności intelektualnej
 • audyt praw własności intelektualnej 
 • prawa własności intelektualnej w transakcjach (M&A, sprzedaż przedsiębiorstwa, franchising)
Grupa IV
Jak, o czym, kiedy i gdzie można rozmawiać z konkurentem - case study na przykładzie spotkania stowarzyszenia branżowego „Polska Federacja Producentów Wysokowydajnych Mydeł & Śmideł”

stefanowicz.jpg

Agnieszka Stefanowicz-Barańska

Partner
Salans

 

Życiorys

Opis warsztatu

 

 • wymiana informacji między konkurentami - kiedy rozwiązywanie problemu asymetrii informacji staje się problemem prawa konkurencji?
 • praktyczne uzgodnienia a praktyka uzgodniona - wskaż pięć różnic
 • lunch z konkurentem - menu tematów, które mogą wywołać niestrawność
 • kooperacja a zmowa - kontakty z konkurentami na zebraniach stowarzyszeń branżowych
 • einmal ist kein mal?
 • Informacje strategiczne, informacje (nie)historyczne, informacje niejawne, tajemnica handlowa - czy w ogóle można o czymś rozmawiać?
 • zbieranie i agregowanie danych o sprzedaży członków stowarzyszenia
 • uchwała o wzroście cen - czyli jak prowadzić obrady, aby uniknąć antykonkurencyjnego porozumienia
 • to nie my, to oni - czyli jak skutecznie dystansować się od działań członków stowarzyszenia
 • dzień dobry, tu konkurent - czyli co zrobić z niechcianą informacją
Grupa V
Nowe technologie i narzędzia w organizacji i realizacji walnego zgromadzenia

Piotr Kamiński


Wiceprezes Zarządu
Unicomp-WZA

Opis warsztatu

 • nowe formy przygotowywania materiałów na walne zgromadzenia
 • nowe możliwości grupowania pełnomocnictw i wykonywania z nich prawa głosu
 • nowe możliwości szybkiego tworzenia dowolnych zestawień procentowych w zakresie kapitału zarejestrowanego i obecnego na walnym zgromadzeniu
 • nowe możliwości w zakresie szybkiego tworzenia grup akcjonariuszy i realizacji głosowań takimi grupami
Grupa VI
Buy-back jako alternatywa wobec dywidendy

greszta.jpg

Dariusz Greszta

Partner
CMS Cameron McKenna

 

Życiorys

binek.jpg

Beata Binek

Starszy Prawnik
CMS Cameron McKenna

 

Życiorys

kluziak.jpg

Rafał Kluziak

Prawnik
CMS Cameron McKenna

 

Życiorys

michaliszyn.jpg

Arkadiusz Michaliszyn

Partner
CMS Cameron McKenna

 

Życiorys

pyszkowski.jpg

Cezary Pyszkowski

Dyrektor
UniCredit Poland

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • praktyczne zagadnienia nabywania akcji własnych przez spółki publiczne w kontekście zagadnień korporacyjnych, regulacji rynku kapitałowego, podatkowych oraz aspektów finansowych
Grupa VII
Emisja obligacji przez spółkę publiczną – praktyczne problemy do rozwiązania

koziorowski.jpg

Leszek Koziorowski

Wspólnik, Radca Prawny
Gessel Koziorowski

 

Życiorys

k_marczuk.jpg

Krzysztof Marczuk

Radca Prawny
Gessel Koziorowski

 

Życiorys

 Opis warsztatu

 • dopuszczalność emisji obligacji w świetle zobowiązań z umów kredytowych spółki
 • emisja publiczna a niepubliczna (zalety i wady)
 • atrakcyjność obligacji dla inwestorów instytucjonalnych ze względu na rodzaj zabezpieczeń
 • rola administratora zabezpieczeń i współpraca z nim
 • obowiązki informacyjne spółki do czasu wykupu obligacji
Grupa VIII
Co to znaczy „material”? Polityka informacyjna emitenta po uchyleniu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych

mikosz.jpg

Andrzej Mikosz

Partner
K&L Gates

 

Życiorys

pitera.jpg

Jakub Pitera

Associate
K&L Gates

 

Życiorys

niemczynowicz.jpg

Bartosz Niemczynowicz

Associate
K&L Gates

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • przesłanki, kształt oraz zakres raportów bieżących po wejściu w życie zmiany przepisów uchylającej rozporządzenie o obowiązkach informacyjnych emitentów
Grupa IX
(i) Akcje nieme w obrocie giełdowym. (ii) Postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego. (iii) Zmiany prawa a optymalizacje podatkowe

adamczyk.jpg

Łukasz Adamczyk

Doradca Podatkowy
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Życiorys

m_marczuk.jpg

Marcin Marczuk

Partner, Radca Prawny
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Życiorys

wierzbowski.jpg

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Partner
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Życiorys

Opis warsztatu

Postepowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego
Status spółki publicznej to niemal ciągła interakcja z regulatorem.
W ramach naszej prezentacji omówimy:

 • uzyskiwanie zgód, zezwoleń KNF (dodatkowe pytania i żądania dokumentacyjne, przedłużanie się postępowania)
 • postępowania, w którym KNF przysługuje prawo sprzeciwu
 • zapotrzebowania informacyjne KNF
 • postępowanie wyjaśniające KNF
 • postępowanie zmierzające do nałożenia sankcji
 • Przewodniczący KNF jako pokrzywdzony

Akcje nieme w obrocie giełdowym
Pierwsza próba za nami, co dalej:

 • Konstrukcja akcji niemej
 • Uprawnienia z majątkowe akcji niemej
 • Rozróżnienie praw i obowiązków z akcji zwykłej i uprzywilejowanej a akcji niemej,
 • Akcja niema w obrocie regulowanym
 • Kres akcji niemej

S.K.A. jako narzędzie optymalizacji podatkowej w 2013 r. i latach następnych

 • Opodatkowanie akcjonariusza S.K.A. 2013 - interpretacje organów i orzecznictwo NSA
 • Realizacja programów menedżerskich za pośrednictwem S.K.A.
 • Restrukturyzacja grupy kapitałowej z wykorzystaniem S.K.A.

 

Grupa X
Obowiązki w zakresie ujawniania stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych

danuta_pajewska_0.jpg

Danuta Pajewska

Starszy Wspólnik, Radca Prawny
Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

pietkiewicz.jpg

Marcin Pietkiewicz

Radca Prawny
Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

ziemnicka_www.jpg

Kinga Ziemnicka

Radca Prawny
Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • wykonywanie obowiązków ujawniania stanu posiadania akcji, zwłaszcza tych związanych z transakcjami pośredniego nabycia akcji spółki publicznej
 • wpływ niewykonania obowiązku ujawnienia zmiany stanu posiadania na prawo wykonywania głosu z akcji
 • sposób postępowania spółki publicznej w przypadku zidentyfikowania niewykonania powyższych obowiązków lub wykonania ich z opóźnieniem - różnice w poglądach doktryny a praktyka
 • procesowe aspekty związane z nieprawidłowym wykonaniem obowiązków ujawnienia stanu posiadania - zaskarżanie podjętych uchwał, możliwości wstrzymania rejestracji podjętych uchwał w KRS
 • zabezpieczenia powództw oraz zabezpieczenia przed wpisem uchwał do KRS, case study

Materiały

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami kongresowymi:

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W PRAKTYCE:

Sesja I: Kworum na WZA

 
Pobierz    
Sesja II: Zmiana przedmiotu działalności

      
Pobierz          
Sesja III: Akcje uprzywilejowane i odwołanie pełnomocnictwa

      
Pobierz          
Sesja IV: Wybór rewidenta ds. szczególnych

      
Pobierz        
       

WARSZTATY TEMATYCZNE:

Grupa I: Nowe obowiązki spółek związane z planowanymi zmianami przepisów o ochronie danych osobowych


Anna Kobylańska, Adwokat, Counsel, PwC Legal
       
Pobierz     
               

Grupa II: Programy motywacyjne w spółkach publicznych (gotówkowe, akcyjne, fantomowe)


Monika Sojda-Gerwatowska, Radca Prawny, PwC Legal
Mateusz Ordyk, Starszy Prawnik, PwC Legal
       
Pobierz     
            

Grupa III: Własność intelektualna w spółce giełdowej


Małgorzata Darowska, Radca Prawny, Salans
       
Pobierz     
          

Grupa V: Nowe technologie i narzędzia w organizacji i realizacji walnego zgromadzenia


Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
       
Pobierz         
       

Grupa VI: Buy-back jako alternatywa wobec dywidendy


Dariusz Greszta, Partner, CMS Cameron McKenna
Beata Binek, Starszy Prawnik, CMS Cameron McKenna
Rafał Kluziak, Prawnik, CMS Cameron McKenna
Arkadiusz Michaliszyn, Prawnik, CMS Cameron McKenna
Cezary Pyszkowski, Dyrektor, UniCredit Poland
       
Pobierz        
       

Grupa VII: Emisja obligacji przez spółkę publiczną – praktyczne problemy do rozwiązania


Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, Gessel Koziorowski
Krzysztof Marczuk, Radca Prawny, Gessel Koziorowski
       
Pobierz        
       

Grupa VIII: Co to znaczy „material”? Polityka informacyjna emitenta po uchyleniu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych


Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
Jakub Pitera, Associate, K&L Gates
Bartosz Niemczynowicz, Associate, K&L Gates
 
Pobierz     
       

Grupa IX: (i) Akcje nieme w obrocie giełdowym. (ii) Postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego. (iii) Zmiany prawa a optymalizacje podatkowe


Łukasz Adamczyk, Doradca Podatkowy, Prof.Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Marcin Marczuk, Partner, Radca Prawny, Prof.Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Prof. Marek Wierzbowski, Partner, Prof.Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
       
Pobierz    
          
Pobierz          
       

Grupa X: Obowiązki w zakresie ujawniania stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych


Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Kinga Ziemnicka, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
 
Pobierz

Kontakt

KONTAKT W SPRAWIE KONGRESU

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: kongres@seg.org.pl

KONTAKT W SPRAWIE CZŁONKOSTWA W SEG:

Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 01/04/2014
Podziel Się