IV Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 

Od czterech lat Kongres Relacji Inwestorskich SEG jest miejscem, gdzie spotykają się przedstawiciele spółek giełdowych odpowiedzialni za relacje z inwestorami oraz kontakty z mediami. W związku z tym, że w ostatnim czasie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych prowadzi szereg działań wspomagających popularyzację CSR wśród spółek notowanych na GPW, tegoroczny KRI bazował głównie na tematyce wpływu pozafinansowych czynników na wartość spółki publicznej.

Opis

IV Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG odbył się w dniach 12-13 czerwca br. w Hotelu OSSA w Ossie k. Rawy Mazowieckiej.

Pierwszego dnia KRI zaplanowane zostały dwie dyskusje panelowe poświęcone zagadnieniom społecznej odpowiedzialności biznesu. Pierwsza sesja dotyczyła CSR jako elementu strategii firmy, druga natomiast wpływu dobrej komunikacji CSR na relacje inwestorskie i wycenę spółki. Uczestnikami obydwu debat byli eksperci w tym zakresie. CSR w Polsce jest kojarzony z „wydawaniem pieniędzy”. Wraz z zaproszonymi specjalistami chcieliśmy zmienić to postrzeganie i pokazać Państwu, że społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób strategicznego zarządzania firmą. Na koniec części plenarnej, wyłonieni zostali laureaci Konkursu Złota Strona Emitenta oraz zaprezentowany został Raport, jaki powstał na bazie V edycji Konkursu. Przedstawione zostały także kryteria szóstej edycji ZSE.

Po części merytorycznej zaprosiliśmy Państwa na Wieczór Kibica, podczas którego uczestnicy mieli możliwość obejrzenia transmisji meczu piłkarskiego Polska - Rosja, aby w atmosferze wspólnego kibicowania, rozpocząć część integracyjną Kongresu, której uwieńczeniem była doskonała muzyka na żywo. Drugiego dnia, jak co roku, odbyły się zajęcia praktyczne poświęcone zagadnieniom podnoszenia jakości relacji inwestorskich.

Tematów do dyskusji było oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zamieścić w programie Kongresu. Część z nich była zatem dyskutowana podczas rozmów kuluarowych oraz w mniej formalnej atmosferze, przy kolacji.

Kongres RI nie tylko gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, ale również jest bardzo ważny dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

 

Program

12 CZERWCA 2012 (wtorek)

12:00 - 13:00 Rejestracja gości
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 14:10

Otwarcie Kongresu


Paweł Tamborski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

14:10 - 14:30 

Wystąpienie wprowadzające


Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

14:30 - 16:00 Panel Dyskusyjny
CSR jako element strategii spółki

 • Wdrażanie CSR w spółce giełdowej – korzyści i koszty
 • CSR na rynkach rozwiniętych
 • Jakość sprawozdawczości pozafinansowej w spółkach
 • Metody raportowania pozafinansowego
Moderator:
Bartek Godusławski, Dziennikarz Redakcji Ekonomicznej, Polska
Agencja Prasowa

Uczestnicy:
Liliana Anam, Manager Zarządzający, CSRinfo
Maciej Balcerzak, Kierownik Wydziału Analiz Korporacyjnych i CSR, Orange Polska
Monika Kaczorek, Partner, Mazars
Barbara Tęcza, Kierownik Zespołu Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu, Obszar Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, PKN Orlen
Tomasz K. Wiśniewski, Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - 18:00 Panel Dyskusyjny
Dobra komunikacja CSR a relacje inwestorskie i wycena spółki

 • Obieg informacji w spółce
 • Funkcjonowanie spółki giełdowej w świecie interesariuszy 2.0
 • Nowe technologie komunikacji
 • Odpowiedzialne inwestowanie
Moderator:
Dariusz Witkowski, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych

Uczestnicy:
Dario Mezzaqui, Partner, Message Group
Lidia Sobańska, Członek Zarządu, Polska Agencja Prasowa
Robert Sroka, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji
Mirosław Szczepański, Prezes Zarządu, WSEInfoEngine SA
18:00 - 18:15

Podsumowanie Konkursu ZSE V


Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

18:15 - 18:30 Ceremonia wręczenia statuetek laureatom Konkursu ZSE V oraz Nagrody Specjalnej Ministra Skarbu Państwa
20:00 Wieczór Kibica

Oglądanie meczu Polska - Rosja połączone z kolacją
Zabawa przy muzyce

13 CZERWCA 2012 (środa)

09:00 - 10:30 I TURA warsztatów tematycznych
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 12:30 II TURA warsztatów tematycznych
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00

Sesja specjalna: Informacja cenotwórcza - o czym należy informować rynek?


Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 • Kiedy powstaje informacja poufna?
 • Po czym poznać czy jest precyzyjna?
 • Zarządzanie informacją poufną

 

Partnerzy

Patronat Honorowy
logo_msp_thumb175.jpg logo_akcjonaria_thumb150.png logo_knf_cedur_thumb175.jpg 
  Patron Strategiczny  
  logo_gpw_2_thumb175.jpg  
  Partner Technologiczny  
  logo_unicomp_thumb.jpg  
  Patron Merytoryczny  
  logo_csr_info_thumb.jpg   
  Partnerzy  
 logo_mazars_thumb175.jpg logo_message_thumb150.jpg logo_pap_200_thumb150.jpg 
logo_orlen_thumb150.jpg  logo_orange.jpg logo_gpw_media_thumb150.jpg
Główny Patron Medialny
  logo_tvn_cnbc_thumb.png  
Patroni Medialni
logo_bankier_thumb150.jpg logo_cr_navigator.jpg  logo_interaktywnie.jpg
logo_kapitalowy_thumb.png manager_thumb150.jpg logo_money.jpg 
 logo_inwestowanie.jpg logo_prnews.jpg parkiet_04_grudnia_2008_r_thumb100.jpg 
  logo_radiopin_thumb150.jpg  

 

Warsztaty

Grupa I
Corporate website: why your CEO will soon call you up! (warsztat prowadzony w języku angielskim)
Alberto Zambolin
Partner
Message Group

opis warsztatu

 • Online strategic relevance
 • Online identity and corporate communication
 • Media
 • Investor
 • Rankings and awards
Grupa II
Obieg informacji w Internecie a komunikacja korporacyjna spółki giełdowej
Monika Grzegorek
Specjalista ds. Serwisów Internetowych
PAP Biznes
Bartosz Sawulski
Konsultant - Komunikacja Korporacyjna Online
Message Group

opis warsztatu

 • Czego szukają internauci? Zestawienie najczęściej odwiedzanych sekcji w ramach serwisów IR na podstawie analizy statystyk odwiedzin stron korporacyjnych spółek giełdowych
 • David kontra Goliat: europejskie przykłady mniejszych spółek prowadzących najwyższej jakości komunikację korporacyjną online
 • Standardy komunikacji obiegu informacji
 • Raport CSR online – jak powstaje, najlepsze europejskie przykłady.
Grupa III
Www.GPWInfoStrefa.pl - zaprezentuj spółkę w nowej odsłonie portalu
Jarosław Chyła
Dyrektor Oddziału
PAP Biznes
Grzegorz Suteniec
Z-ca Kierownika Zespołu Giełdowego, Dziennikarz
PAP Biznes

opis warsztatu

 • Jak szybko ważna informacja ze spółki ma szansę dotrzeć na rynek?
 • Co zrobić, żeby jak najszybciej i możliwie obszernie sprostować nieprawdziwą, zdaniem spółki, informację prasową?
 • Jak ogłosić sukces spółki, najchętniej z pominięciem pośredników w postaci agencji PR, ograniczeń jakie niesie raportowanie przez ESPI i niezależnie od przychylności (lub nie) prasy lub innych mediów?
 • Jak zaprezentować spółkę w nowej odsłonie serwisu GPWInfostrefa i wykorzystać nowy skuteczny kanał bezpośredniej komunikacji spółki z inwestorami bez żadnych pośredników? – odpowiedzi m.in. na te pytania na warsztatach PAP

W trakcie warsztatów ukazanie nowych możliwości kształtowania polityki informacyjnej spółki giełdowej na stronie GPWInfostrefa poprzez wykorzystanie profili – miejsc prezentacji wszystkich ważnych danych i newsów o spółce, dzięki którym informacja ze spółki błyskawicznie trafia do szerokiego grona inwestorów. W planie również gra-zabawa mająca na celu wychwycenie niedoskonałości tradycyjnych kanałów komunikacji spółek z inwestorami.

GPWInfoStrefa - ekonomiczny serwis informacyjny na temat spółek notowanych na GPW - powstał przed 5 laty w wyniku współpracy Giełdy Papierów Wartościowych i Polskiej Agencji Prasowej, obecnie serwis odświeżony i wzbogacony m.in. o ofertę profili spółek. Serwis w całości ogólnodostępny i nieodpłatny, na bieżąco zasilany newsami PAP o spółkach giełdowych, komunikatami z GPW, z systemów ESPI i EBI - jedno z głównych źródeł informacji dla inwestorów giełdowych w Polsce.

Grupa IV
Dialog społeczny jako interakcja biznesu z otoczeniem na przykładzie procesu dialogu w Orange Polska
Maciej Balcerzak
Kierownik Wydziału Analiz  Korporacyjnych i CSR
Orange Polska

    opis warsztatu

 • Dlaczego warto prowadzić dialog z Interesariuszami?
 • Z kim prowadzić dialog?
 • Jakie tematy poruszyć?
 • Etapy dialogu z Interesariuszami
 • Narzędzia i metody dialogu
Grupa V
Raportowanie społeczne w kontekście zarządzania w organizacji, jako proces podnoszący jakość informacji prezentowanych interesariuszom, na przykładzie raportowania w Orange Polska
 Małgorzata Piwowar

       Starszy Specjalista ds. Relacji z           
       Przedstawicielami Społecznymi
       Orange Polska

  opis warsztatu

 • Mierzyć, czy nie mierzyć? O strategicznym podjeściu do CSR w Orange Polska
 • Po co mierzyć? O korzyściach z mierzenia efektywności działań CSR
 • Co mierzyć? O zarządzaniu CSR w firmie
 • Jak mierzyć? O narzędziu do zarządzania CSR w Grupie Orange Polska – Indicia
 • Czy mierzenie działań CSR jest trudne?O wyzwaniach związanych z mierzeniem społecznej ospowiedzialności
Grupa VI
Sztuka budowania relacji z inwestorami
Mirosław Szczepański
Prezes Zarządu
WSEInfoEngine SA
Renata Żukowska
Dyrektor Działu Media
WSEInfoEngine SA

opis warsztatu 

Obieg informacji w obszarze IR
Sposoby nawiązania dialogu z różnymi grupami odbiorców
Wzbudzanie zainteresowania spółką

Grupa VII
Jak nie udzielać wywiadów - sztuka zachowania się przed kamerą
Małgorzata Żmijewska-Kukiełka
Redaktor
GPW Media

opis warsztatu

 

Wprowadzenie do wystąpień publicznych - zasady obowiązujące przed kamerą

Warsztaty praktyczne - nagranie krótkiego wywiadu z każdym uczestnikiem

Grupa VIII
Raport roczny jako narzędzie efektywnej komunikacji spółki giełdowej
Monika Kaczorek
Partner
Mazars
Joanna Malec
Kierownik Projektu w Dziale Audytu
Mazars Audyt

opis warsztatu

 • Jakie korzyści dla Spółki niesie dobrze przygotowany Raport Roczny?
 • W jaki sposób uatrakcyjnić Raport Roczny: forma przekazu, elementy obowiązkowe (sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z dzialalnosci), elementy uatrakcyjniajace (CSR, notki biograficzne zarządu, informacje marketingowe, o osiągnięciach itp.)?
 • Jakich błędów przy przygotowywaniu Raportu Rocznego nie popełniać?
 • Jakie informacje i w jaki sposób przekazywać w Raporcie Rocznym – efektywna komunikacja z odbiorcami Raportu Rocznego?
Grupa IX
RESPECT Index w praktyce. Jak zostać spółką giełdową odpowiedzialną społecznie?
  Jacek Kuchenbeker

  Menadżer w Dziale Zarządzania
  Ryzykiem
  Deloitte - TBC
  Tomasz K. Wiśniewski

  Przewodniczący Komitetu 
  Indeksów Giełdowych
  GPW w Warszawie

opis warsztatu

 

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowej i Wschodniej indeks spółek giełdowych, działających w sposób odpowiedzialny. Zadebiutował 19 listopada 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW, funkcjonujące zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego, relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem i poszanowaniem czynników społecznych, pracowniczych i ekologicznych. Indeks jest jednym ze wskaźników budujących wiarygodność firm w oczach inwestorów. Jak zatem znaleźć się w gronie spółek tworzących indeks i jak sprawić, aby nie wypaść z jego portfela?

W trakcie warsztatu spróbujemy odpowiedzieć na te i inne pytania, przedstawiając praktyczne aspekty związane z RESPECT Index:

 • pokażemy krok po kroku w jaki sposób następuje selekcja spółek w pierwszym i drugim etapie
 • zaprezentujemy ankietę w nowym kształcie,
 • przekażemy wskazówki jak prawidłowo wypełniać ankietę,
 • omówimy jak należy przygotować się do audytu, aby zakończyć go sukcesem.

Spotkanie poprowadzą eksperci Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Deloitte. Warsztat adresowany jest do przedstawicieli spółek giełdowych, które są zainteresowane tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i/lub aspirują do wejścia w skład RESPECT Index.
 

Grupa X
Konkurs Złota Strona Emitenta jako badanie jakości stron internetowych na polskim rynku kapitałowym
  Joanna Bielecka

  Manager ds. Komunikacji z Emitentem
  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  Magdalena Raczek

  Manager ds. PR
  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

opis warsztatu

 

Konkurs Złota Strona Emitenta jest organizowany od 2007 roku i ma na celu ocenę witryn korporacyjnych wszystkich spółek notowanych na rynku regulowanym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych jak i w alternatywnym systemie obrotu -NewConnect. Główną intencją powstania Konkursu była analiza prowadzonych przez spółki notowane stron internetowych pod kątem wartości informacyjnej jak również funkcjonalnego układu, umożliwiającego inwestorowi intuicyjne poruszanie się po witrynie. Modyfikacja kryteriów w kolejnych latach, oparta na wnioskach płynących z poprzednich edycji, miała doprowadzić do nadania kierunku modyfikacji i rozbudowy przedmiotowych witryn, zaś dalsza analiza wzmacniać użyteczność serwisu dla inwestorów, dbałość o zawartość informacyjną, jak również wykorzystywać funkcjonalność strony jako narzędzia do komunikacji z rynkiem.

Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych witryn korporacyjnych spółek notowanych w danym roku, w podziale na reprezentantów poszczególnych segmentów rynku głównego, reprezentantów „małej giełdy” oraz emitentów zagranicznych, a tym samym uhonorowanie spółek, które przykładają dużą dbałość do przygotowania, a przede wszystkim prowadzenia, dobrego serwisu RI, będącego wzorcem dla innych emitentów poszukujących optymalnych rozwiązań w tym zakresie.

Podczas prezentowanego warsztatu omówiona zostanie geneza kolejnych edycji, analiza wyników oraz prezentacja kryteriów zbliżającego się Konkursu, w tym:

 • Złota Strona Emitenta w latach 2007 - 2011.
 • Rys historyczny – statystyki, analiza wyników
 • Wnioski płynące z piątej edycji konkursu
 • podsumowanie, opinie jurorów
 • Przedstawienie kryteriów VI edycji Konkursu
 • modyfikacja formuły i celu
Grupa XI
Parktyczne aspekty raportowania CSR w kontekście relacji inwestorskich
Liliana Anam
Manager Zarządzający
CSRinfo

opis warsztatu

300 000 terminali Bloomberga codziennie prezentuje 220 wskaźników społecznych i środowiskowych, a inwestorzy oczekują coraz szerszej informacji na temat spółki. Amerykańska SEC wydaje wytyczne w zakresie ryzyk zmiany klimatu. To są nowe trendy, które wpływają na relacje spółki z inwestorami i poszerzają zakres narzędzi komunikacji o raportowanie CSR. Dlatego specjalnie dla uczestników IV KRI przygotowaliśmy warsztat, podczas którego będzie można otrzymać odpowiedź na kluczowe pytania:

1. Na czym polega raportowanie CSR (sustainability reporting/ESG disclosure); czym różni się od finansowego?
2. Jakie są obecne trendy na rynku w zakresie raportowania? Z czym spółki będą musiały się zmierzyć? Do czego warto się przygotować?
3. Jakie korzyści można odnieść z podjęcia raportowania?
4. Jakie są oczekiwania inwestorów w zakresie raportowania?
5. Jak przygotować dobry raport?

Grupa XII
Skuteczne wdrażania kodeksu postępowania (etycznego) w spółce
Ewa Zamościńska
Starszy Konsultant
CSRinfo

opis warsztatu 

Po co firmom są wartości?

 • Jaka jest rola kodeksu etycznego w odpowiedzialnie zarządzanej spółce i jakie ma on przełożenie na zarządzanie przedsiębiorstwem?
 • Co zrobić, żeby kodeks etyczny/kodeks postępowania zwiększał efektywność firmy i rzeczywiście budował jej wartość w oczach kluczowych dla niej interesariuszy?
 • Jakie są kluczowe zasady efektywnego wdrażania wartości i zapisów kodeksu etycznego/kodeksu postępowania w firmie? Jakich błędów warto unikać?
 • Jakie narzędzia wspierają skuteczne zarządzanie przez wartości i wdrażanie kodeksu etycznego/postępowania?

Na te pytania odpowiada warsztat przygotowany dla Państwa przez firmę CSRinfo, która wspiera swoich klientów w budowie i wdrażaniu kodeksów postępowania i od 2008 roku systematycznie prowadzi cykle szkoleń z zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, w tym szkolenie „Zarządzanie przez wartości. Kodeksy etyczne”.

Grupa XIII
Analiza ESG spółek w Polsce. Wartość danych pozafinansowych w wycenie spółki
Robert Sroka
Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji
Ekspert ds. CSR Pracodawców RP
Marcin Pitura
Managing Director
GES Poland

opis warsztatu

Razem z nowymi modelami biznesowymi, pojawiła się potrzeba szerszego spojrzenia na publikowane przez przedsiębiorstwa dane. Warto zauważyć, że obecnie aktywa materialne odpowiadają zaledwie za 20% wartości rynkowej firm, resztę wartości stanowią czynniki niematerialne (źródło: S&P 500 Index).
Na świecie można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania strategiami inwestycyjnymi opartymi na danych ESG (E – environment; S- social; G – governance). Inwestorzy coraz częściej sięgają do raportów z danymi pozafinansowymi, jak również stosują selekcję etyczną podczas doboru spółek do portfela inwestycyjnego. W chwili obecnej SRI wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju. Wg Eurosif wartość inwestycji w oparciu o ESG wzrosła w Europie z 2,7 bln € w 2007 do 5 bln € w 2009 roku, co oznacza wzrost o ok. 87% i czyni Europę liderem rynku odpowiedzialnych inwestycji. Dlatego w ramach Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji działającej w ramach rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw będzie realizowana analiza wszystkich spółek giełdowych pod kątem raportowania danych pozafinansowych. Wyniki analizy będą dostępne dla inwestorów polskich i zagranicznych. Podczas warsztatów uzyskają Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak będą analizowane Państwa spółki?
 • Jakie są najlepsze sposoby raportowania danych ESG?
 • Czy na spółki zostanie nałożony prawny obowiązek raportowania danych pozafinsnowych?
 • Z jakich narzędzi przy lokowaniu kapitału z uwzględnieniem danych pozafinansowych korzystają inwestorzy?
 • Na czym polegają metody analizy danych ESG w spółkach: negative (value oraz norm), positive (Best in Class),
 • Na jakie dane pozafinansowe zwracają uwagę analitycy pracujący na rzecz funduszy inwestycyjnych na świecie?
 • Jak ujawniać dane ESG?

Podczas praktycznych ćwiczeń uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość udoskonalenia swoich umiejętności w zakresie raportowania danych pozafinansowych. Ocenimy techniki raportowania oczami inwestorów i podpowiemy jak przedstawiać dane aby były wartościowe dla analityków przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Grupa XIV
Relacje inwestorskie z inwestorami indywidualnymi
Michał Masłowski
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenie Inwestorów  Indywidualnych

opis warsztatu

 • profil inwestora indywidualnego - zmiany w profilu na przestrzeni ostatnich kilku lat, poziom zaawansowania, stan wiedzy
 • oczekiwania inwestora indywidualnego wobec spółek giełdowych
 • narzędzia relacji inwestorskich dedykowane inwestorom indywidualnym
 • różnice w relacjach inwestorskich skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych

Kontakt

Kontakt w sprawie Kongresu:

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: kongres@seg.org.pl

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

 

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 08/08/2013
Podziel Się