IX Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Relacja z wydarzenia: 

seg_video_0.png

Nagranie video

Relacja z Kongresu

seg_materialy_0.png

 

 

Prezentacja KMG.Legal

Prezentacja WiW

Prezentacja Crido

Prezentacja KMG.Legal_Warsztat

Prezentacja JDP

Prezentacja KDPW

 

Kolejna, 10. edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 5-6 marca 2019 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!

Opis

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na IX Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego ponownie przeprowadziliśmy fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA” oraz zajęliśmy się zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Kongres odbył się w dniach 13-14 lutego 2018 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Pierwszego dnia zaplanowane były 2 bloki tematyczne - zmiany w obszarze korporacyjnym oraz nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów. Podczas pierwszej sesji plenarnej poruszyliśmy takie kwestie, jak: spółka europejska jako spółka akcyjna (procedura przekształcenia i konsekwencje, korzyści z funkcjonowania spółki publicznej w formie spółki europejskiej, spółka europejska w kontekście Unii Rynków Kapitałowych), elektroniczna tożsamość w spółce giełdowej (korzyści dla spółki, weryfikacja tożsamości kontrahentów, precyzyjnie określony moment zawarcia transakcji), osobista odpowiedzialność w obszarze karno-skarbowym (kogo może dotyczyć, jak minimalizować ryzyko, jak się zachować w przypadku materializacji ryzyka), manipulacja informacyjna jako czyn nieuczciwej konkurencji (konsekwencje zmian w definicji ustawowej manipulacji. manipulacja na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wnioski praktyczne dotyczące metod zwalczania przejawów manipulacji informacyjnej).

W trakcie drugiej sesji plenarnej skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z pozycją i odpowiedzialnością zarządu w procesie M&A (udostępnianie informacji przez zarząd w procesie Due Diligence, oświadczenia i zapewnienia zarządu w SPA, odpowiedzialność za zerwanie negocjacji) oraz obowiązkami informacyjnymi - ryzyka dla władz spółek publicznych (członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych, analiza dotychczasowych sankcji i ich uzasadnień, możliwości zarządzania ryzykiem). Zastanowimy się co dalej z polskim rynkiem kapitałowym biorąc pod uwagę poszczególne aspekty: Rządowa Strategia Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego ze wsparciem Komisji Europejskiej - jakich zmian można oczekiwać, Unia Rynków Kapitałowych - szanse dla wzmocnienia polskiego rynku oraz alternatywa dla emitentów: dual listing, zmiana rynku notowań. Następnie przeanalizowaliśmy organizację i przebieg WZA (najważniejsze wyzwania, najczęstsze problemy, największe konsekwencje).

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadziliśmy fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”. Po części merytorycznej uczestników zaprosiliśmy do udziału w Wieczorze Ostatkowym, połączonym z quizem, kolacją i zabawą przy muzyce.

Natomiast drugiego dnia Kongresu, jak co roku, odbyły się dwie tury warsztatów tematycznych dotyczących zagadnień prawnych. Po lunchu przeprowadzona została dyskusja panelowa - Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym (zmiana filozofii nadzoru, niezbędne procedury w spółkach, audyt regulacyjny), podczas której odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania uczestników Kongresu.

Tematów do dyskusji była oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zamieścić w programie Kongresu. Część z nich była zatem dyskutowana podczas rozmów kuluarowych oraz w mniej formalnej atmosferze, przy kolacji.

Wydarzenie gwarantowało wysoki poziom merytoryczny, ale również stanowi bardzo ważny element dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Videorelacja z Kongresu

Video

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu Prawników:

 • Pełna relacja z wydarzenia

http://seg.org.pl/pl/viii-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg

Program

13 LUTEGO 2018 (wtorek)

12:00-12:50 Rejestracja gości oraz kawa powitalna
12:50-13:00

Otwarcie Kongresu

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

13:00-14:30

BLOK I: Zmiany w obszarze korporacyjnym


Spółka europejska jako spółka akcyjna

 • Procedura przekształcenia i konsekwencje (zasada ciągłości)
 • Korzyści z funkcjonowania spółki publicznej w formie spółki europejskiej
 • Spółka europejska w kontekście Unii Rynków Kapitałowych

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Piotr M. Szelenbaum, Partner, Kancelaria SPCG

 

Elektroniczna tożsamość w spółce giełdowej

 • Korzyści dla spółki
 • Weryfikacja tożsamości kontrahentów
 • Precyzyjnie określony moment zawarcia transakcji

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Krzysztof Wojdyło, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

 

Osobista odpowiedzialność w obszarze karno-skarbowym

 • Kogo może dotyczyć
 • Jak minimalizować ryzyko
 • Jak się zachować w przypadku materializacji ryzyka

Dariusz Witkowski, Doradca Zarządu ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Andrzej Puncewicz, Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, Crido Taxand
Łukasz Trochimiuk, Adwokat, Crido Taxand

 

Manipulacja informacyjna jako czyn nieuczciwej konkurencji

 • Konsekwencje zmian w definicji ustawowej manipulacji
 • Manipulacja na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Wnioski praktyczne dotyczące metod zwalczania przejawów manipulacji informacyjnej

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Marcin Marczuk, Radca Prawny, KMG.Legal
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii Rzeczpospolitej, KMG.Legal

14:30-15:30 Lunch
15:30-17:00

BLOK II: Nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów

 

Pozycja i odpowiedzialność zarządu w procesie M&A

 • Udostępnianie informacji przez zarząd w procesie Due Diligence
 • Oświadczenia i zapewnienia zarządu w SPA
 • Odpowiedzialność za zerwanie negocjacji

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Partner, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS
Zbigniew Jara
, Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

 

Obowiązki informacyjne - ryzyka dla władz spółek publicznych

 • Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych
 • Analiza dotychczasowych sankcji i ich uzasadnień
 • Możliwości zarządzania ryzykiem

Dariusz Witkowski, Doradca Zarządu ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL


Co dalej z polskim rynkiem kapitałowym?

 • Rządowa Strategia Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego ze wsparciem Komisji Europejskiej - jakich zmian można oczekiwać
 • Unia Rynków Kapitałowych - szanse dla wzmocnienia polskiego rynku
 • Alternatywa dla emitentów: dual listing, zmiana rynku notowań

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Szymon Gałkowski, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych w Kochański Zięba i Partnerzy
Ida Komorowska-Moj, Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć w Kochański Zięba i Partnerzy

 
Organizacja i przebieg WZA

 • Najważniejsze wyzwania
 • Najczęstsze problemy
 • Największe konsekwencje

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

17:00-17:30 Przerwa kawowa
17:30-19:00

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki


Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Partner, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

Michał Krystkiewicz, Starszy Specjalista, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Krzysztof Libiszewski, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Marczuk, Radca Prawny, KMG.Legal

Rafał Rapala, Radca Prawny, Starszy Partner, Szef Praktyki Prawa Korporacyjnego, Kochański Zięba i Partnerzy

Mateusz Rogoziński, Counsel, Adwokat, Crido Legal
Piotr M. Szelenbaum, Partner, Kancelaria SPCG

20:00

Wieczór Ostatkowy

 • Quiz
 • Uroczysta kolacja
 • Zabawa przy muzyce

14 LUTEGO 2018 (środa)

7:00-8:30 Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
9:00-10:30 TURA I - warsztaty tematyczne
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 TURA II - warsztaty tematyczne
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00

Dyskusja panelowa: Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym 

 • Zmiana filozofii nadzoru
 • Niezbędne procedury w spółkach
 • Audyt regulacyjny

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dorota Mackiewicz, Wicedyrektor, Biuro Prawne, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Partnerzy

Partner Instytucjonalny
   kdpw_logo_color_pos_rgb_small_0.jpg  
   Partner Technologiczny  
   logo_unicomp_thumb250.jpg  
Partnerzy

 crido_logo_rgb_nowe_small_0.png

 gessel_logo_new_small.jpg jara-partners_small.jpg

logo-kmg.png

  spcg_small2.jpg
kzplogonew1bzpl.jpg   wiw_kolor_small_0.jpg
Patroni Medialni
bankier_www.jpg  logo_inwestycje_krzywe_250.jpg my-company-polska.png
pap_biznes_small_www.jpg  parkiet_bez_paska_www.jpg relacje_inwestorskie.png
 rz_logo_male_22.jpg   medium_logo_stockwatch.png
strefainwestorow.pl-plain-logo-white-bg-   wprost_logo_100px_rgb.png

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z Kongresu:


I DZIEŃ

 • Manipulacja informacyjna jako czyn nieuczciwej konkurencji

Marcin Marczuk, Radca Prawny, KMG.Legal
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii Rzeczpospolitej, KMG.Legal

PREZENTACJA


II DZIEŃ

 • Służby prawne spółki na froncie cyberbezpieczeństwa

Krzysztof Wojdyło, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Łukasz Lasek, Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

PREZENTACJA

 • Ekspansja zagraniczna jako element rozwoju polskich spółek giełdowych

Mateusz Rogoziński, Counsel, Adwokat, Crido Legal

PREZENTACJA

 • Wybrane aspekty zarządzania grupą kapitałową

Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii Rzeczpospolitej, KMG.Legal

Marcin Marczuk, Radca Prawny, KMG.Legal

Maciej Geromin, Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, KMG.Legal

PREZENTACJA

 • Praktyczne aspekty relacji spółek zależnych z podmiotami dominującymi

Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Partner, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS
Zbigniew Jara, Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

PREZENTACJA

 • eVoting z wykorzystaniem blockchain

Rafał Wawrzyniak, Dyrektor IT, Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

PREZENTACJA

Warsztaty

Grupa I

Najnowsze zmiany w regulacjach dotyczących wezwań

psz.pngPiotr M. Szelenbaum


Partner, Kancelaria SPCG

Życiorys

Opis warsztatu

 

 • Najnowsze zmiany w regulacjach dotyczących wezwań
 • Wezwanie a SPA
 • Największe problemy w kształtowaniu struktury i warunków wezwania
 • Cena minimalna a cena w wezwaniu
 • Stanowisko spółki
Grupa II

Służby prawne spółki na froncie cyberbezpieczeństwa

krzysztof_wojdyl_small.jpgKrzysztof Wojdyło

Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

 

marcin_pietkiewicz_nowy.jpgMarcin Pietkiewicz

 

Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

lukasz-lasek-262_0.jpgŁukasz Lasek

 

Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • Systemowe regulacje dotyczące zarządzania cyberbezpieczeństwem 
 • Nowe przepisy a specyfika spółki giełdowej
 • Zadania służb prawnych w tym zakresie
Grupa III

Ekspansja zagraniczna jako element rozwoju polskich spółek giełdowych

mateusz_rogozinski_small.jpgMateusz Rogoziński

 

Counsel, Adwokat, Crido Legal

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • Przebieg zagranicznej akwizycji
 • Różnice pomiędzy akwizycją krajową a zagraniczną
 • Rola doradców prawnych w ekspansji zagranicznej
 • Specyficzne lokalne regulacje prawne
 • Specyficzne ryzyka przy akwizycji zagranicznej
 • Minimalizacja ryzyk spółki (inwestora) i jej władz
 • Nietypowe sposoby finansowania akwizycji zagranicznej
Grupa IV

Sposoby nabywania akcji własnych przez spółkę publiczną z uwzględnieniem regulacji MAR-owskich

krzysztof_marczuk_1_small.jpgKrzysztof Marczuk

 

Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

 

Życiorys


magdalena_szeplik_3_small.jpgMagdalena Szeplik

 

Adwokat, Kancelaria GESSEL

 

Życiorys


Opis warsztatu

 • Korzyści płynące z przeprowadzenia buy-back’u
 • Regulacje prawne i uwarunkowania mające wpływ na proces skupu akcji własnych
 • Sposoby finansowania
 • Buy-back z wykorzystaniem Rozporządzenia MAR – zasada bezpiecznej przystani
 • Okresy zamknięte a buy-back
Grupa V

Wybrane aspekty zarządzania grupą kapitałową

michal_krolikowski_small_0.jpg

Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

 

Adwokat, Arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii Rzeczpospolitej, KMG.Legal

 

Życiorys

marcin_marczuk-1_1.jpgMarcin Marczuk

 

Radca Prawny, KMG.Legal

 

Życiorys

m._gieromin_small.jpgMaciej Geromin

 

Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, KMG.Legal

 

Życiorys

Opis warsztatu

 

W trakcie warsztatu omówione zostaną spotkane przez nas ostatnio w praktyce obrotu i praktyce organów państwa skomplikowane przypadki prawne, związane z praktyką stosowania obowiązujących przepisów:
a) zarządzanie informacją poufną i symetrią informacyjną wśród akcjonariuszy w grupie kapitałowej,
b) zarządzanie procesami restrukturyzacyjnymi w grupie kapitałowej,
c) inwestowanie przez insidera w akcje spółki z zerwaniem obowiązków informacyjnych.

Grupa VI

Praktyczne aspekty relacji spółek zależnych z podmiotami dominującymi

marcin_chomiuk_small_0.jpgMarcin Chomiuk

Radca Prawny, Partner
Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

 

Życiorys

zbigniew_jara_0.jpgZbigniew Jara

 

Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający
Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • Spółkowo-korporacyjna hierarchia vs. organizacja matrixowa w koncernie
 • Odpowiedzialność członka zarządu spółki zależnej w (matriksowej) strukturze koncernów/ holdingów
 • Granice wykonywania „władztwa koncernowego” przez spółkę dominującą z perspektywy zarządu spółki zależnej
 • Interes spółki dominującej a interes spółki zależnej 
 • Struktura matrixowa vs. prawo pracy
 • Statut, umowa holdingowa - skuteczny sposób obrony przed odpowiedzialnością?
Grupa VII

M&A z udziałem spółki publicznej - wyzwanie dla emitentów

ida_komoroska-moj_2_small.jpgIda Komorowska-Moj

 

Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć
Kochański Zięba i Partnerzy

 

Życiorys

pawel_mardas.jpgPaweł Mardas


Adwokat, Counsel, Praktyka Prawa Korporacyjnego
Kochański Zięba i Partnerzy

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • Przebieg procesu M&A
 • Dokumentacja transakcyjna
 • Uczestnicy procesu M&A
 • Przygotowanie due diligence
 • Zarządzanie informacją poufną podczas M&A
Grupa VIII

eVoting z wykorzystaniem blockchain

r.wawrzyniak_small.jpgRafał Wawrzyniak


Dyrektor IT, Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 

Życiorys

Opis warsztatu

 
Wraz z rozwojem technologii i powszechną digitalizacją procesów biznesowych coraz częściej pojawia się potrzeba zapewnienia spójności, integralności i niezaprzeczalności wymienianych informacji na każdym etapie ich przetwarzania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kooperacji podmiotów różnej wielkości i zaawansowania technologicznego, które korzystają w wewnętrznych procesach z niezależnych i autonomicznych systemów informatycznych, a jednocześnie wymagają współpracy z innymi. Wszystko to, zwłaszcza w erze globalizacji, było do tej pory trudne do zaadresowania. Pojawienie się blockchain jako technologii rozproszonego rejestru przyniosło obietnicę zmiany dotychczasowego spojrzenia na wszystkie te wyzwania.  

 

W trakcie warsztatu zaprezentowane zostanie rozwiązanie stanowiące ekwiwalent głosowania korespondencyjnego na WZ (eVoting) w oparciu o tę właśnie technologię. Rozwiązanie to zostało opracowane w ramach projektu badawczego prowadzonego przez KDPW S.A. i stanowi pierwszy tego typu pilotaż realizowany w Polsce.

 

Na wybór eVoting jako przypadku użycia wybranego do realizacji pilotażu technologicznego dla blockchain, poza istotnymi kwestiami technicznymi, wpływ miały przede wszystkim potencjał rynku i możliwość wykorzystania rozwiązania bez blokujących barier w obszarze regulacyjnym. Dodatkowo, nowoczesne, bezpieczne i tanie narzędzie znacząco ułatwiłoby dostęp do pełnej i wiarygodnej informacji o walnych zgromadzeniach. Pozwoliłoby również śledzić cały proces i brać w nim czynny udział z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, a także zapewniłoby wgląd w wyniki głosowań, w tym sposób oddania głosów przez inwestora.  

 

Na przykładzie działającego prototypu omówiona zostanie sama technologia i jej szeroki potencjał w wielu obszarach, a także spojrzenie KDPW na jej wykorzystania przy wsparciu dla procesu głosowania korespondencyjnego.

Kontakt

Kontakt w sprawie Kongresu:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: kongres@seg.org.pl


 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plZdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 14/12/2018
Podziel Się