Jak czytać sprawozdanie finansowe sporządzone po raz pierwszy wg MSSF

Relacja z wydarzenia: 

Seminarium "Jak czytać sprawozdanie finansowe sporządzone po raz pierwszy wg MSSF"  odbyło się 1 czerwca 2005 roku.

Opis

Biuletyn

Program

10.30 – 11.00 Rejestracja i kawa
10.45 – 11.00

Otwarcie seminarium i powitanie uczestników przez organizatorów


Rafał Chwast - Prezes Zarządu SEG
Dr Andre Helin - Prezes Zarządu BDO Polska

11.00 - 13.00

Koncepcja sporządzania sprawozdań finansowych po raz pierwszy wg MSSF


1. Analiza skutków finansowych przejścia na MSR w podziale na branże:

  • budownictwo,
  • usługi,
  • handel,
  • finanse,

2. Jak czytać sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF po raz pierwszy?
Praktyczny przykład przejścia na MSR i prezentacji skutków finansowych.


Dr Andre Helin – Prezes Zarządu BDO Polska

13.00 – 14.00 Lunch
14.00 - 15.00

Te same wskaźniki finansowe a odmienne konkluzje – dlaczego MSR niosą zmiany?


Na jakie wskaźniki finansowe wpływają nowe zasady rachunkowości a jakie pozostaną bez zmian?
Pytania i dyskusja

Dr Andre Helin – Prezes Zarządu BDO Polska

15.00

Podsumowanie seminarium


Rafał Chwast – Prezes Zarządu SEG

Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się