Jakub Kraszkiewicz

kraszkiewicz_jakub_foto_thumb175.jpg

Jakub Kraszkiewicz, Dyrektor, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY

Odpowiedzialny za nadzór i koordynację audytów dochodzeniowych i śledczych oraz za nadzór nad wdrażaniem narzędzi minimalizujących ryzyko nadużyć; specjalista w prowadzeniu dochodzeń i audytów śledczych, analizie procesów gospodarczych (głównie zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych) oraz ocenie systemów kontroli wewnętrznej; absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć na Nottingham Business School, magister Finansów i Bankowości na kierunku Ekonomia i Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim, Certyfikowany Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE - Certified Fraud Examiner), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA - Certified Internal Auditor) oraz Project Management Professional (PMP), posiadacz certyfikatu Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS); prelegent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach na temat ryzyka nadużyć i compliance.

Ostatnia aktualizacja 25/11/2014
Podziel Się