Janusz Tomczak

janusz_tomczak.jpg

Janusz Tomczak, Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Jest odpowiedzialny za praktykę karną, zajmuje się także praktyką rozwiązywania sporów i arbitrażu. Odpowiada również za obszar cyberbezpieczeństwa w praktyce prawa nowych technologii. Reprezentuje polskich i zagranicznych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w postępowaniach karnych, karnych gospodarczych i cywilnych. Bierze udział w postępowaniach mających na celu wyeliminowanie albo ograniczenie negatywnych konsekwencji przestępstw gospodarczych. Doradza również w zakresie mechanizmów pozwalających zapobiegać nieprawidłowościom i nadużyciom w działalności gospodarczej (compliance programmes). Ocenia ryzyko odpowiedzialności karnej wynikające ze  zdarzeń gospodarczych, np. przyjmowanie/dawanie „prowizji” za udzielanie zleceń/kontraktów (m.in. prywatna korupcja). Jest autorem kilku publikacji dotyczących praktycznych aspektów postępowań karnych oraz zwalczania przestępczości gospodarczej. Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczących różnych aspektów odpowiedzialności karnej oraz postępowań. Jest współautorem książek „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” (Warszawa 2011) oraz „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” (Warszawa 2013) wydanych przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz sędzią Sądu Dyscyplinarnego tejże Izby. Jest także członkiem m.in. European Criminal Bar Association (międzynarodowej organizacji zrzeszającej prawników zajmujących się prawem karnym), International Bar Association oraz Lex Mundi. Jest ekspertem Fair Trials International oraz Transparency International (współautor raportu „Stosowanie konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych” za lata 2011 i 2012).

Języki: angielski, francuski
Biuro: Warszawa
E-mail: janusz.tomczak@wardynski.com.pl
Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Ostatnia aktualizacja 25/11/2014
Podziel Się