Joanna Pydo

joanna_pydo_1_thumb250.jpgJoanna Pydo, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Energa SA

Zawodowo związana jest z rynkiem kapitałowym w Polsce od 2007 r. Od marca 2013 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich w spółce ENERGA SA, będąc odpowiedzialna za kształtowanie relacji z inwestorami oraz instytucjami rynku kapitałowego, wypełnianie obowiązków informacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej. Pełniła również funkcję Managera ds. Komunikacji i Relacji Inwestorskich w ABC Data S.A., notowanej na GPW spółce dystrybuującej sprzęt IT. Pracowała też w agencji Martis CONSULTING, gdzie odpowiedzialna była za obsługę spółek notowanych na GPW i NewConnect, w tym opracowywanie i wdrażanie strategii relacji inwestorskich oraz PR korporacyjnego. W latach 2007 - 2011 pracowała dla Quantum software S.A. (spółka notowana na rynku głównym GPW), gdzie była odpowiedzialna za relacje z rynkiem kapitałowym oraz rozwój Grupy Kapitałowej na rynkach wschodnich. W latach 2010 – 2011 prowadziła szkolenia dla klientów DM Noble Securities S.A.  w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez emitentów Rynku Głównego, NewConnect oraz Catalyst. Była również wykładowcą Podyplomowych Studiów Relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Szkoły Głównej Handlowej. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Finanse i Polityka Pieniężna) oraz Uniwersytetu w Kassel ( MA Global Political Economy). Słuchacz Podyplomowych studiów Foreign Policy and Diplomatic Studies Collegium Civitas i PISM.

Ostatnia aktualizacja 12/05/2015
Podziel Się