Komitet audytu

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Fundacja Polski Instytut Dyrektorów zaprosiła do udziału w warsztacie „KOMITET AUDYTU. Ramy prawne, zadania, zasady działania, przegląd praktycznych doświadczeń”, który odbył się 19 listopada 2009 roku w godzinach 10:30 – 16:00 w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6. 

Warsztat adresowany był do członków rad nadzorczych, w szczególności do członków komitetów audytu rad nadzorczych, do członków zarządów spółek akcyjnych, dyrektorów finansowych, pracowników pionów finansowych, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego i compliance.

Zadaniem warsztatu było ukazanie mechanizmów działania komitetu audytu we współczesnej radzie nadzorczej oraz jego ram organizacyjno-prawnych i dobrych praktyk. Omówione zostały praktyczne doświadczenia polskie i zagraniczne. Obszernie przedstawiony był potencjalny wkład komitetu audytu w prace rady nadzorczej, w szczególności w procesy formułowania przez nią ocen sytuacji spółki uwzględniających m.in. ocenę działających w spółce systemów zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki oraz kontroli wewnętrznej.

Członkowie SEG mieli prawo do 50% zniżki.

Wszelkich informacji dotyczących uczestniczenia w warszatatach udzielała Izabela Biernat, tel. 22/ 582 95 30, ibiernat@pid.org.pl

Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się