Komunikat UKNF w sprawie statusu prawnego odroczenia obowiązku stosowania ESEF

Kategoria: 
Regulacje
19/02/2021

W dniu 19 lutego 2021 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat dotyczący statusu prawnego odroczenia obowiązku stosowania ESEF. Treść komunikatu wskazuje na wprowadzenie, na mocy poprawki Komisji Finansów Publicznych, do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw artykułu 23a. Zgodnie z proponowanym brzmieniem przepisu emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym mogą zdecydować o niestosowaniu ESEF dla raportów finansowych zaczynających się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., czyli przygotować raporty roczne na dotychczasowych zasadach. UKNF wskazuje jednak, że dokładny termin uchwalenia oraz publikacji procedowanej ustawy nie jest obecnie znany.

Komunikat ten jest nawiązaniem do wspólnego komunikatu Ministerstwa Finansów i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie odroczenia obowiązku stosowania ESEF (więcej informacji TUTAJ

Z komunikatem UKNF można zapoznać się TUTAJ

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 23/04/2021
Podziel Się