Konferencja o dostępności danych finansowych

Relacja z wydarzenia: 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Stowarzyszenie „XBRL Polska” zapraszają na konferencję „Dostępność danych finansowych na polskim rynku kapitałowym”, która odbędzie się 14 czerwca 2007 roku w Sali Notowań GPW.

Opis

Organizatorzy
logo_gpw_stare_thumb175.jpg logo_seg_stare.jpg logo_xbrl.jpg

Patronat honorowy nad konferencją objęła Komisja Nadzoru Finansowego

Konferencja poświęcona jest omówieniu aktualnej sytuacji w zakresie sprawozdawczości finansowej na polskim rynku kapitałowego. Kwestia dostępności danych finansowych, będąca głównym tematem konferencji, przedstawiona zostanie z kilku punktów widzenia: nadzorcy rynku kapitałowego, analityka inwestycyjnego, jak również biegłego rewidenta. Zasygnalizowane przez prelegentów problemy związane z procesem publikowania i analizy danych finansowych skonfrontowane zostaną z dostępnymi rozwiązaniami poprawiającymi przejrzystość publikowanych informacji.

W założeniach organizatorów konferencja jest początkiem publicznej debaty na temat poprawy atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego. Poprawę te można wypracować dzięki zastosowaniu jednolitych standardów wymiany danych,  większej przejrzystość publikowanych raportów. Efektem wprowadzenia standardowych formatów wymiany danych finansowych ma być łatwiejsza dostępność publikowanych przez emitentów informacji dotyczących między innymi sytuacji finansowej.

Konferencja skierowana jest do wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w szczególności do:

  • przedstawicieli spółek giełdowych,
  • analityków i doradców inwestycyjnych,
  • przedstawicieli towarzystw funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go pod podanym w nim adresem.

Program

12.00-12.30

Uroczyste rozpoczęcie konferencji


Ludwik Sobolewski – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Marcin Gomoła – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Beata Stelmach – Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

12.30-13.00 Doświadczenia KNF w zakresie dostępności danych finansowych opartych na MSSF
  
Ewa Dudkowska – Z-ca Dyrektora Departamentu Emitentów, Komisja Nadzoru Finansowego
13.00 – 13.30 Dostępność danych finansowych opartych na MSSF z perspektywy audytora

Robert de Virion – Partner KPMG
13.30–13.50 Przerwa kawowa
13.50–14.20 Dostępność danych finansowych opartych na MSSF z perspektywy analityka i inwestora

Adam Ruciński – Prezes Zarządu, Ruciński i Wspólnicy, Kancelaria Audytorów i Doradców
14.20–14.50 Standardy wymiany danych w sektorze ubezpieczeń

dr Stefan Szyszko – Główny Informatyk Polskiej Izby Ubezpieczeń
14.50–15.10 Przerwa kawowa
15.40-16.20 Praktyczne zastosowanie taksonomii XBRL jako jednolitego formatu przesyłu i prezentacji sprawozdaniach finansowych opartych na MSSF

Michał Piechocki – Członek grupy ds. XBRL, International Accounting Standards Committee Foundation
16.20-16.40 Podsumowanie konferencji

Adam Maciejewski - członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Partnerzy

Patroni Medialni
parkiet.jpg   logo_manager_magazine.jpg
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się